Valfrihet har inget egenvärde

I alla fall inte om den innebär ett sämre samhälle. De privatiseringar som genomförts under de senaste 30 åren i Sverige har inte visat sig ha några som helst positiva effekter. Utom för de rika, för kapitalister och aktieägare, för storbolag och riskkapitalister. Den så kallade valfriheten har inneburit ökad segregation, förbättrad sjukvård och förbättrade skolor för de rika, men försämringar för fattiga. Det är bara de bättre bemedlade, de som redan har som kan utnyttja valfriheten, det är bara för dem den har en positiv betydelse. För fattiga är det omvänt.

De rika gynnas inte bara genom att de får bättre skolor och bättre vård, utan också genom att skattemedel tas ut som vinster i de vinstdrivande riskkapitalbolag och storföretag som äger de privata skolorna, de privata sjukhusen och de privata apoteken. På det sätter gynnas de rika flera gånger om, klyftorna i samhället ökar och ojämlikheten bereder ut sig med förutsägbara resultat i form av försämrad folkhälsa, ökad brottslighet och andra negativa konsekvenser. I takt med försämrad sjukvård för fattiga, försämrad skola för fattiga så blir samhället sämre. Minskad jämlikhet är sämre för samhället i sin helhet än brist på valfrihet för de rika.

Det finns inga positiva effekter av privatiseringar, enbart negativa. Därför borde privatiserad gemensam gendom tas tillbaka, elproduktionen bli offentligt ägd, sjukhusen, sjukvården och apoteken återtas i gemensam ägo, vinstdrivande verksamhet på skolområdet samt religiösa skolor förbjudas. Det är dags för ökad social rättvisa, ökad jämlikhet och förbättrad välfärd istället för en försämrad välfärd på det sätt som det varit de senaste 20-30 åren på grund av fundamentalistisk och misslyckad privatiseringsiver.

En valfrihet som enbart är för rika är inget att ha. En valfrihet som enbart gynnar rika är inget att sträva efter eller att ge ett egenvärde.

Intressant?
Bloggat: Röda Berget, Sjöstedt, Storstad, Annarkia, Sjölander,
Borgarmedia: GP, SVD1, 2, DN1, 2, SMP, NM, SVT, SR,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements