Göran Greiders märkligheter om brottsligheten

I ETC påstår Göran Greider en del bra saker men också en del märkliga saker om brottsligheten i Sverige. Balade de snare påståendena finns sådant som att bara Mexico har mer våld:

Sverige är numera unikt på flera riktigt dåliga sätt. När man säger det går tanken omedelbart till gängvåldet, alla skjutningar och sprängningar, där vi idag får gå till Mexiko för att hitta mer våld.

Eller att Sverige har en ökande brottslighet:

När jag satt där på ett café i Chicago eller Los Angeles med progressiva amerikaner för tio år sedan och försökte förklara för dem hur Sverige förändrades i grunden, då borde jag ha lagt till en avgörande konsekvens av den marknadsliberala omvälvningen: ökad brottslighet.

Båda påstående är totalt felaktiga. Sverige har en minskande brottslighet. Våldsnivån har inte heller stigit. Våldet är dubbelt så stort i Finland som Sverige och lika omfattande i Danmark som i Sverige. En skillnad är att Sverige har mer gängrelaterat våld medan Danmark och Finland har mer relationsbaserat våld. Den utveckling mot mer och en större andel gängrelaterat våld som vi har i Sverige har också skett i flera andra länder, däribland Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

Orsaker

Så när det gäller våldet, brottsligheten, gängbrottsligheten och gängvåldet har Greider rejält fel. Om orsakerna till att gängbrottsligheten ökar har han dock rätt:

Via skolpengen öses miljarder in i privata bolag samtidigt som friskolorna utarmar den kommunala skolan och späder på betygsinflationen. Men friskolemarknaden ökar helt klart också den segregation som utgör en av grogrunderna för dagens gängvåld.

[…]

Den ekonomiska politik som förts sedan 90-talet har i princip helt gått ut på att samla i ladorna och skaffa nationen en så liten statsskuld som möjligt. Priset för det var varit ett slags permanent åtstramningspolitik som gjort det allt svårare att bedriva förebyggande socialt arbete i kommunerna.

[…]

När de rikaste skikten tenderar att alltmer dominera normbildningen i ett samhälle tar sig statuskampen sina uttryck också på den lägsta nivån i klassamhället. Ju fler hopplöst fattiga på botten av samhället, desto starkare blir statusjakten bland somliga av de mest utsatta. Den som inte är värd någonting tar till de medel som står till buds för att få ett värde, om så bara i gängets ögon.

[…]

En av de värre marknadsliberala lagarna som drivits igenom i Sverige var Lagen om valfrihet (Lov). Den lagen har lett till alltmer laglöshet. Lagen infördes under regeringen Reinfeldt och det var den nuvarande sjukvårdsministern, kristdemokraten Acko Ankarberg, som frejdigt utredde den. Lagen om valfrihet har öppnat nya vägar för kriminaliteten och kanske speciellt för de gängkriminella som försöker höja sig över gatunivån. Lagen – Lov – har gjort det möjligt för organiserad brottslighet att starta företag i hemtjänsten, i familjeboenden, och mer och mer även i sjukvården.

Åtgärder som kan vidtas mot brottsligheten (som dock inte ökar och inte är värre än den varit tidigare):

Läs mer: