Gangsterromaner är också arbetarlitteratur

Många böcker om kriminella, om kriminalitet och gängbrottslighet är tydlig arbetarlitteratur. Det handlar om litteratur som ser brottslighet som ett samhällsproblem och att personer från arbetarklassen alltid riskerar att hamna i brottslighet. Steget är inte så långt från bandet på Volvo till brottsligheten. Läs mer…

Ferrantes Neapelsvit och arbetarlitteraturen

Elena Ferrantes Neapelsvit (Min fantastiska väninna, Hennes nya namn, Den som stannar, den som går och Det förlorade barnet) älskas av läsare världen över. Många kritiker har också varit väldigt positiva. Därför har det redan sagts hur mycket som helst om böckerna. Något som man dock fortfarande kan diskutera är om de ska betraktas som arbetarlitteratur. Läs mer…

Om ”ras” i arbetarlitteraturen – Gustav Hedenvind-Eriksson

I den självbiografiska romanen Författaren utnämner Ivar Lo-Johansson Gustav Hedenvind-Eriksson och Martin Koch till arbetarlitteraturens ”grindstolpar”. (Redan 1952 hade för övrigt Åke Runnquist i boken Arbetarskildrare från Hedenvind till Fridell kallat just Hedenvind-Eriksson och Koch för ”arbetardiktens portalgestalter”.) Läs mer…

Genus och prekariat i arbetarlitteraturen

Vänsterpartiets Flamman är en av de publikationer där det ganska ofta skrivs om den samtida arbetarlitteraturen. Exempelvis Anna Remmets recension av romanen Handens rörelser av Felicia Stenroth. Läs mer…

Rasmus Landström, Arbetarlitteraturens återkomst

Rasmus Landströms Arbetarlitteraturens återkomst är den första övergripande presentationen av den arbetarlitterära renässansen i Sverige under de senaste femton åren. Dessutom innehåller den en översikt av hela den arbetarlitterära traditionens historia och av den litteratur som befinner sig i arbetarlitteraturens ”gravitationsfält”. Läs mer…

Gangsterrap som arbetarlitteratur?

Buden på nya arbetarförfattare står som spön i backen. För ett par dagar sedan lanserade Björn Ranelid sig själv. Sedan skrev Jenny Högström i Göteborgsposten att gangsterrappare som Yasin, Guleen och Antwan skriver ”vår tids arbetarlitteratur”. Läs mer…

Vad är arbetarlitteratur?

Vad är arbetarlitteratur? Det kan kort och gott förklaras som litteratur av arbetare, för arbetare, om arbetare. Teoribildningen kring arbetarlitteraturen är till stor del marxistisk, och utmärkande är att många av arbetarförfattarna var självlärda, och alltså inte hade samma traditionella utbildning som borgerliga författare. Läs mer…

Tankesmedjan Katalys och arbetarlitteraturen

När jag läste Katalys rapport om arbetarlitteraturen och klassamhället kändes det som om nåt skavde. Det kändes inte rätt. Min upplevelse var att stora delar av arbetarlitteraturen inte fanns med i analysen. Det som inte bekräftade analysen, tesen och teorin Läs mer…

Det där med arbetarlitteratur

Var på en monterseminariepunkt på Bokmässan om arbetarlitteratur och arbetarförfattare. I en monter tillhörande Lunds Universitet. Den handlade formellt om en antologi om arbetarlitteratur med namnet Från Bruket till Yarden. Det senare är en anspelning på Kristian Lundbergs bok Yarden.  Boken Läs mer…

Arbetarlitteraturen lever

Boknytt Oktober i fattigsverige Susanna Alakoski Albert Bonniers Förlag Arbetarlitteraturen lever Nu har det hänt igen. Ytterligare en stark bok som skärskådar klassamhället har nått bokhandelsdiskarna. Oktober i Fattigsverige av Susanna Alakoski. Tillsammans med Kristian Lundbergs hyllade Yarden, tillbakavisar Alakoski Läs mer…

Behovet av det skrivna ordet med rötter i arbetarklassen

Ann-Sofie Hermansson uppvisar, utifrån vad som är gängse inom dagens socialdemokrati, en något annorlunda arbetslivskarriär. Som ung var hon truckförare på Volvo, varefter hon läste sociologi på universitetet, steg i graderna inom partiet och blev till slut under några år kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. En intern konflikt inom S förpassade henne bort från den positionen. Läs mer…

Arbetarbloggen – en välkommen arena

Att sätta ord på individuella och kollektiva upplevelser i arbetslivet är en väsentlig del av den sociala kampen. Det är därför den nedtecknande arbetarlitteraturen under decennier och seklers lopp varit så värdefull. De idag tyvärr alltför sällsynta arbetsplatstidningarna utgör ett annat exempel och Föreningen Arbetarskrivare Läs mer…

Erika Runge –  Bottroper Protokolle

Erika Runges Bottroper Protokolle är en klassiker inom den västtyska arbetarlitteraturen från efterkrigstiden. I boken redovisar Runge – som är mest känd som filmare och idag är verksam som psykoanalytiker – intervjuer som hon gjort med människor i gruvarbetarstaden Bottrop i Ruhrområdet. Läs mer…

Max von der Grün – Männer in zweifacher Nacht

Max von der Grün var en av centralgestalterna i det uppsving för den tyska arbetarlitteraturen som inträffade under början av 1960-talet kring författargruppen Gruppe 61. Hans debutroman Männer in zweifacher Nacht (ungefär: ”Män i tvåfaldig natt”) från 1961 handlar om tre gruvarbetare som blir instängda i en gruva. Läs mer…

Günter Wallraff – Rapport från vår nya sköna värld

Günter Wallraffs reportagebok, Aus der schönen neuen Welt, som kom ut 2009, och som i den svenska utgåvan från 2011 heter Rapport från vår nya sköna värld, är ett slags uppföljning till hans mest kända verk, Ganz unten (på svenska Längst därnere) från 1985. Läs mer…