Pragmatism och ideologi på V-kongressen

Det var länge sedan V drev ett krav på utträde ur EU och programkommissionens förhoppning om att slippa den forna portalparagrafens ord om ett ”socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund” kom inte bara på skam. Läs mer…

Förbjuda förnekelse – eller kämpa för sanning

På ett sätt kan jag förstå det, viljan att göra det olagligt att förneka Förintelsen. I det berättigade och förtvivlade raseriet över Israels krigsförbrytelser i Gaza står många inte ut med att höra bortförklaringar om historien och rycker på axlarna medan nynazister och andra sprider skamlig historieförfalskning. Läs mer…

Sverige blir ett hårt land där varje ljusglimt behövs

Det pågår en revolution i Sverige, eller ska vi säga en hisnande kontrarevolution? Sveriges näst största politiska parti som bär upp och dirigerar Tidöregeringen har som allmänt känt fascistiska rötter och uppslagsverken lär oss: ”Rot, kallas den del av en växt som förankrar växten till marken. Läs mer…

Skriv, värva, ställ om, stöd

Ser det forntida ut? Ett trettiotal dagstidningar landet runt som tillhörde A-pressen – arbetarrörelsens regionala och lokala tidningar. De var S-präglade förstås, men länge lokala motvikter till ortens eller länets ekonomiskt starkare borgerliga press. Storhetstiden var de första decennierna efter kriget då de ännu hämtade läsekretsstyrka från de många aktiva i arbetar- och folkrörelserna. Läs mer…

Vi behöver varenda socialist

Björn Alling, ledande vänsterpartist i Linköping sedan många år, profilerad socialist och klimatkämpe hotas av uteslutning efter att i ett internt, inte offentligt, inlägg, ha kritiserat partiets ordförande för feghet och kallat Israel ”en terrorstat” som borde ersättas av en gemensam demokratisk stat för alla i Palestina/Israel. Läs mer…

Bankskatt eller mössan i hand för finanskapitalet?

Frågan om en extra bankskatt diskuteras runt om i Europa efter bankernas mångmiljardvinster till följd av centralbankernas räntepolitik. På flera håll har sådan beskattning införts. I Spanien beskattas bankvinsterna med cirka fem procent under två år, även Ungern, Tjeckien och Litauen har beslutat om tillfällig extra beskattning och i Belgien finns liknande förslag. Läs mer…

Rörelser i kamp – intervju med Lina El Yafi

Den 13 maj ordnar Socialistisk Politik tillsammans med Vänsterpartiet i Härryda och ABF Göteborg en nationell konferens på temat Rörelsekamp och demokrati underifrån. Här följer en intervju med en av deltagarna, Lina El Yafi. Läs mer…

Tacka de vilda strejkerna

Det började med den stora gruvstrejken i Malmfälten 1969 då femtusen gruvarbetare lade ner arbetet, höll stormöten och valde en egen strejkkommitté vid sidan av sitt fackförbund. Gruvarbetarfacket var bundet av fredsplikten enligt lagen om kollektivavtal och arbetsdomstol som införts av den liberala regeringen Ekman i maj 1928. Läs mer…

När staten satte priset

”Er egen smak men statens pris”. Det var ord och inga visor förra gången Sve­rige stod inför krigstid i närområdet. När Andra världskriget bröt ut hösten 1939 inleddes försök att överblicka folkhushåll­ningen för att undvika bristen, dyrtiden och hungerupploppen som präglat livs­medelskrisen under Första världskriget. Läs mer…

Det brinner! Vad gör vi?

Stigande energipriser göder därtill fossilkapitalet och finansmarknadernas satsningar på ökad utvinning av olja och gas. Enligt analytikern Mark Campanale från Carbon Tracker (citerad av Katrine Marcal i DN 14 juli) investeras globalt mer pengar i fossilbränslen idag än för tio år sedan. Läs mer…

Fascistisk ideolog bakom storryska fantasier

”SD:s väg mot valet”, är rubri­ken på Expos sommarnummer som inte bara granskar det parti som hotar att hamna i regerings­ställning efter 11 september. Numret skärskådar också den ryske högerextrema ideologen Aleksandr Dugins världsbild, som under 2000-­talet fått väx­ande inflytande inom den ryska eliten Läs mer…

Ska Magdalena Andersson bli en ny Otto Järte?

Sverige har som stat stått utanför regelrätta militära allianser i tvåhundra år. Därmed stod vi utanför 1900-talets två världskrig med 80 miljoner döda, utraderade samhällen, kulturer och hela folk. Bra eller dåligt? Läs mer…