Världshistoria med klass, del 1

En svår att förklara Stor Smäll (Big Bang) skapade vårt universum för 14 miljarder år sedan. Därefter uppstod vår galax (stjärngrupp) Vintergatan, som vi kan se under klara nätter. Följt av vårt solsystem med sina sju planeter. Däribland vår egen hemplanet Jorden. Läs mer…

Lagring är viktigt i ett klimatvänligt energisystem

Med ett modernt elproduktionssystem där sol, vind och vatten är basen för elproduktionen kan det blir obalanser i tillgången till el. Vindkraft producerar bara när det blåser, solceller bara under dagen och mycket mer under soliga dagar än under molniga. Vattenkraft är beroende av regn och vattenmagasin. Läs mer…

Livets rötter i kvantvärlden

Bokrecension Kvantbiologi Al-Khalili & McFadden Fri tanke förlag Livets rötter i kvantvärlden Eftersom vi lever i den klassiska newtonska mittemellanvärlden har vi svårt att förstå den gigantiska kosmosvärlden. Liksom den mikroskopiska kvantvärlden, ”där allt är annorlunda”: Partiklar kan bli vågor, Läs mer…

Einstein hade fel – spöklik växelverkan finns

En europeisk forskargrupp har bevisat att det Albert Einstein avfärdade som spöklik avståndsverkan finns. Därmed har de bevisat att kvantmekanikens snärjda par faktiskt finns i naturen. – Det här är århundradets experiment som verkligen bevisar att de kvantmekaniska teorierna är Läs mer…

Demokratisk naturbildning

Boktips Naturvetenskap som allmänbildning Svein Sjøberg Studentlitteratur ISBN: 9789144053493 Demokratisk naturbildning “Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik” är en gedigen specialistlitteratur, ingen Svenssonläsning. Den täcker absolut allt som är relevant i kunskapsfältet naturvetenskap och pedagogik/utbildning. Men boken har också Läs mer…

Natur(ligt)vist

Boktips Vid skiljevägen Ulf Sinnerstad Adoxa ISBN: 9789197558839 Natur(ligt)vist En överraskande underbar liten naturvetenskapsbok. Förvånansvärt lättbegripligt, ödmjukt och vist om materian, livet, människan och kosmos. Bra förklarat om människans behov av kategorier, generaliseringar, modeller, mönster och världsbilder för att tolka Läs mer…

Döden gynnar ny forskning

Boktips Big Bang Simon Singh Leopard förlag ISBN: 9789172321571 Döden gynnar ny forskning  Einstein var en rebell mot auktoriteter, vilken förvandlades till auktoritet som hindrade nya rebeller inom vetenskapen. Och så går det till enligt läsvärda tegelstenen ”Big Bang – Allt Läs mer…

Världsalltet som musik

Boktips Ett utsökt universum Brian Greene Norstedts Världsalltet som musik Populärvetenskap är kul. Universum är spännande. Ja, både vetandets jättestora, yttre kosmiska front, och dess pyttelilla, inre atomära front är fascinerande. De väcker filosofiska frågor om allts ursprung, framtid och Läs mer…

Frontforskning

Boktips Universums gåta John M Charap Santérus förlag ISBN: 9789189449619 Frontforskning Finns det något mer fantasieggande än det mänskliga vetandets två frontlinjer; makrokosmos stjärnvärld och mikrokosmos atomvärld – och sambanden dem emellan? Dessa spännande forskningsfält ges full rättvisa i ”Universums Läs mer…

Kosmos olokalt

Boktips Brian Greene Det stoff varav kosmos väves Norstedts ISBN: 978-91-1-301397-8 Kosmos olokalt Einstein sa att energi/materia inte kan färdas snabbare än ljuset. Så en plats i universum måste ligga långt från en annan. Men kvantmekaniken visar att partiklar på Läs mer…

Självklart att bara gubbar får Nobelpris

Det är inte svårare än att det beror på att det i huvudsak är gubbar som kan komma ifråga. Det är nämligen nästan bara män som sysslar med forskning på den nivå så att nobelpris kan bli aktuellt. När de Läs mer…