Olämpligt med licensjakt på varg i ett rättsligt oklart läge

Den siste oktober överlämnade Naturvårdsverket rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna i Mellansverige. Samtidigt pågår flera rättsprocesser om licensjakt på varg. Ytterligare en rättsprocess har inletts om den allvarliga inskränkning i rätten att överklaga som blir följden Läs hela inlägget

Känd advokat lejde medlem i Brödraskapet

Minst en medlem i Brödraskapet Wolfpack, sannolikt flera, lejdes av en känd advokat för att jaga brott en grupp ungdomar som advokaten ansåg störde hans sinnesro. Det hela utspelades i överklassens Danderyd. Till en början var det hetaste tipset att de Läs hela inlägget

Narkotikapolitiken gör det svårt att lämna ett brottsligt liv

Det är svårt att lämna en kriminell bana när en person blivit vuxen och fortfarande är kriminell. De som inte lyckas är i allmänhet de som är missbrukare av narkotika eller alkohol. Narkotikamissbrukare är dock kriminella på en högre nivå än alkoholmissbrukare. Den Läs hela inlägget

Inga enkla vägar ut ur brottslighet

Män med tung kriminell bakgrund ställs ofta inför problem när de försöker avsluta sin kriminella bana. En avhandling i kriminologi från Stockholms universitet som publicerades i våras visar att flera faktorer behöver samspela för att en person ska lyckas ta Läs hela inlägget

Miljörörelsens oseriösa inställning till yrkesfisket

När det gäller havsmiljön och yrkesfisket anser jag att svensk och internationell miljörörelse ofta slirar på sanningen och är ganska oseriösa. Ingen förnekar att det förekommer överfiske, att det förekommer bifångster, att vissa redskap är skadliga för havsmiljön och att Läs hela inlägget

Första diamanterna i svenskt berg upptäckta

Det finns diamanter i de jämtländska Snasahögarna. Diamanterna är små men berättar en unik historia om den geologiska utvecklingen menar forskare från Uppsala universitet tillsammans med internationella kollegor. Forskarnas studie om de jämtländska diamanterna och om hur den nedtryckta jordskorpan Läs hela inlägget

Per Gudmundson läser en rapport från polisen och begriper ingenting

Häromdagen skrev jag om en rapport som polisen gjort. En rapport om lokalt baserade kriminella nätverk. Polisen hade identifierat 55 stadsdelar och mindre städer där lokala kriminella nätverk av betydelse finns. Huvuddelen av områdena fanns i de tre storstäderna, men även i Läs hela inlägget

Kriminalitet påvekar trovärdigheten

Tidigare brottslighet, psykiskt sjukdom, medlemskap i tveksamma organisationer etc ska inte påverka människors möjligheter att vara politiskt aktiva. Självklart ska en tidigare dömd eller en tidigare medlem i ett tvivelaktigt mc-gäng kunna bli politiker eller statstjänstemän. Samtidigt är deras förflutna naturligtvis Läs hela inlägget

Knarkdom och mc-gängstillhörighet inga hinder för politisk verksamhet

Politiker ska vara som folk är mest. Det är bäst då de som är politiker inte bör avvika för mycket från vanligt folk. Då tar nämligen besluten ofta inte hänsyn till vanligt folk utan bara till uppfattningarna inom politikereliten. I allmänhet Läs hela inlägget

Sveriges extremt långa häktningstider kan komma att föremål för förändringar

Sverige kritiseras stabilt, stadigt, jämnt, varje år, av FN för de långa häktningstider som finns. Dessutom sitter de häktade ofta isolerade under lång tid. Detta är att betrakta som en form av psykisk tortyr och FN:s tortyrkommitté har länge krävt att Läs hela inlägget

Lugnare i Bergsjön – mycket på grund av polisen

Polisens insats mot gängbrottsligheten som går under namnet Trygg i Göteborg har haft effekt på skjutandet och brottsligheten i Bergsjön och Kortedala. 13 personer är åtalade för tre olika brott. De har begått många fler brott men det är de Läs hela inlägget

Lugnare i Backa – det beror inte på polisen

Det har blivit lugnare i Backa. Det skjuts mindre och det är färre bråk mellan polis och ungdomar. Den enskilt viktigaste anledningen till det är att en av de individer som varit inblandad och drivande i de flesta bråk i Läs hela inlägget

Ökade klyftor i samhället ger sämre skolresultat

Segregering, decentralisering, differentiering (uppdelning) och individualisering – fyra faktorer som tillsammans förklarar varför svenska elever presterar sämre i skolan idag jämfört med tidigt 1990-tal. Den slutsatsen drog Skolverket i en omfattande kartläggning som gjordes redan 2009. Svaret är viktigt, inte Läs hela inlägget

Vill du veta mer om tiggarna på Sveriges gator – Podrom.se

Göteborgs Räddningsmission får många frågor om situationen för EU-migranter och personer som försörjer sig i gatubilden. Många människor vill hjälpa till, eller bara veta mer. Det finns också många myter kring EU-migranter och romer. Behovet av fakta och information är Läs hela inlägget

Inga fler Kristallnätter! – 9 november i Göteborg

9:e novemberkommittén, där bland annat Socialistiska Partiet finns representerat, anordnar en manifestation till minne av offren på Kristallnatten. Samling 15:45 på Götaplatsen. Genom appelltal på Bastionsplatsen vill nätverket uppmärksamma de grupper som blev drabbade av förintelsen: judar, romer, resande, personer Läs hela inlägget

Lokala gatugäng – problem i fler städer än förväntat

Lokala gatugäng är lokalt baserade kriminella nätverk som har stort inflytande i vissa stadsdelar eller områden av städer: I Sverige finns i nuläget 55 geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället. Områdena är fördelade över 22 städer Läs hela inlägget

Fler märkliga och kanske olagliga filer hos göteborgspolisen

Häromdagen gick göteborgspolisen ut med att Säkerhets- och integritetsnämnden (SIN) upptäckt en eventuellt olaglig fil hos dem. En fil med namn och personnummer på 180 personer som skickats till dem från en annan polismyndighet. Filen kom till polisen i Göteborg i Läs hela inlägget

Nazister frias men invandrare döms

En turist blev knivhuggen i magen vid ett överfall i Hökarängen i södra Stockholm. Den knivhuggne mannen är svart och han var i sällskap med en annan man som också blev överfallen. De tre män, nazister, som åtalats för misshandeln har friats. Läs hela inlägget

Slumspekulanterna – de privata bolagen

Del 2 av 2 i serien Slumspekulanterna

Det finns ett antal väletablerade företag, om än kanske inte välsedda, som köper upp nedgångna och vanvårdade fastigheter i förorterna i rent spekulationssyfte. De vill tjäna stora pengar snabbt. På grund av den enorma bostadsbristen är det möjligt att göra det. Läs hela inlägget