Forskare ljuger om fiske i DN

Då det verkar som om Twingly inte förmedlar länkar från min fiskeblogg, Sveriges största sajt om yrkesfiske, men däremot från denna blogg så skriver jag detta inlägg. Jag får inte tillbakalänkar när jag länkar från Njord, men däremot från denna Läs hela inlägget

Problemen med våldtäktsåtal är inte lagstiftningen

Den svenska våldtäktslagstiftningen är som jag ser det bar. Den kräver faktiskt samtycke även om det inte står exakt så. Den skrivning som finns är dock bättre än en samtyckesskrivning då den senare riskerar att föra över fokus i en Läs hela inlägget

Ingen kupp, demokrati

Moderaten Wannholt gjorde gemensam sak med Vägvalet i valet av kommunstyrelse i Göteborg. De drev tillsammans igenom ett mer demokratiskt sätt att välja kommunstyrelse. Proportionerligt individuellt val istället för röstning på färdiga listor. Ingen kupp alltså utan demokrati.  Resultatet blev Läs hela inlägget

Saker man inte gör (och aldrig har gjort) – Tjock-Steffes liv som teater

Han ledde den grupp av kriminella som kallades Uppsalamaffian. Några år senare var Stefan Eriksson  VD för ett företag i London som skulle introducera spelkonsolen Gizmondo för världen. Företaget värderades till enorma belopp under IT-boomen. Men så mycket bevänt med affärerna blev Läs hela inlägget

Svensk sannolikt störste innehavare av fiskekvoter i Västafrika

Det handlar inte om någon liten svensk fiskare från Fiskebäck eller annat svenskt fiskeläge. Det handlar istället om en svensk kapitalist och finansman med Hong Kong som bas. Han är precis lika okänd som Erik Ryd, svensken som äger ett jättelikt textilföretag och Läs hela inlägget

Avregleringar dödar

Två personer på ett bygge i Stockholm dödades igår. De arbetade utan svenska kollektivavtal och på en inhyrd firma. Kontrollen av bygget var i princip obefintlig och även om beställaren Fortum hävdar att alla säkerhetsföreskrifter följts finns det ingen som Läs hela inlägget

Sluta bygg i Torslanda

Lösningen av trafikproblemen i Torslanda längs med väg 155 är inte att bygga fler stora och större vägar. Det brukar istället ge mer biltrafik. En ny stor väg skulle ge samma problem som idag, men i nya områden. Öckeröborna vill Läs hela inlägget

Privat skolföretag misstänks för fiffel och lögner

En stor antal nya privatskolor kommer att startas under nästa år, totalt 44 stycken. Men ännu fler ansökningar har fått avslag. Hela 85 stycken. Det är främst nya skolföretag som inte kan visa att de klarar ekonomin, inte har skolbibliotek Läs hela inlägget

Förbud mot att strida i utlandet är idiotiskt

Ett förbud mot att strida med terroristklassade grupper i andra länder är en lagstiftning som kan slå mycket snett. Terrorlagstiftning ärt konjunkturella och vilka som anses vara terrorister i ett visst ögonblick styrs av politik och uppfattningar. Med extremhögerregeringar i Läs hela inlägget

Olämpligt med licensjakt på varg i ett rättsligt oklart läge

Den siste oktober överlämnade Naturvårdsverket rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna i Mellansverige. Samtidigt pågår flera rättsprocesser om licensjakt på varg. Ytterligare en rättsprocess har inletts om den allvarliga inskränkning i rätten att överklaga som blir följden Läs hela inlägget

Känd advokat lejde medlem i Brödraskapet

Minst en medlem i Brödraskapet Wolfpack, sannolikt flera, lejdes av en känd advokat för att jaga brott en grupp ungdomar som advokaten ansåg störde hans sinnesro. Det hela utspelades i överklassens Danderyd. Till en början var det hetaste tipset att de Läs hela inlägget

Narkotikapolitiken gör det svårt att lämna ett brottsligt liv

Det är svårt att lämna en kriminell bana när en person blivit vuxen och fortfarande är kriminell. De som inte lyckas är i allmänhet de som är missbrukare av narkotika eller alkohol. Narkotikamissbrukare är dock kriminella på en högre nivå än alkoholmissbrukare. Den Läs hela inlägget

Inga enkla vägar ut ur brottslighet

Män med tung kriminell bakgrund ställs ofta inför problem när de försöker avsluta sin kriminella bana. En avhandling i kriminologi från Stockholms universitet som publicerades i våras visar att flera faktorer behöver samspela för att en person ska lyckas ta Läs hela inlägget

Miljörörelsens oseriösa inställning till yrkesfisket

När det gäller havsmiljön och yrkesfisket anser jag att svensk och internationell miljörörelse ofta slirar på sanningen och är ganska oseriösa. Ingen förnekar att det förekommer överfiske, att det förekommer bifångster, att vissa redskap är skadliga för havsmiljön och att Läs hela inlägget

Första diamanterna i svenskt berg upptäckta

Det finns diamanter i de jämtländska Snasahögarna. Diamanterna är små men berättar en unik historia om den geologiska utvecklingen menar forskare från Uppsala universitet tillsammans med internationella kollegor. Forskarnas studie om de jämtländska diamanterna och om hur den nedtryckta jordskorpan Läs hela inlägget

Per Gudmundson läser en rapport från polisen och begriper ingenting

Häromdagen skrev jag om en rapport som polisen gjort. En rapport om lokalt baserade kriminella nätverk. Polisen hade identifierat 55 stadsdelar och mindre städer där lokala kriminella nätverk av betydelse finns. Huvuddelen av områdena fanns i de tre storstäderna, men även i Läs hela inlägget

Kriminalitet påvekar trovärdigheten

Tidigare brottslighet, psykiskt sjukdom, medlemskap i tveksamma organisationer etc ska inte påverka människors möjligheter att vara politiskt aktiva. Självklart ska en tidigare dömd eller en tidigare medlem i ett tvivelaktigt mc-gäng kunna bli politiker eller statstjänstemän. Samtidigt är deras förflutna naturligtvis Läs hela inlägget