Ingen enskild gen kan avgöra en individs sexuella läggning

Gener kan inte användas för att avgöra en individs sexuella läggning, visar ny internationell forskning. Endast fem, av hundratusentals möjliga, genvarianter finns oftare hos personer som haft samkönat sex. Detta tyder på att människans sexualitet påverkas av en komplex mix Läs mer…

Advertisements

Homosexualitet kan ge genetiska fördelar

Hos många djur är parningsbeteenden mellan individer av samma kön vanligt förekommande, en gåta för evolutionsbiologer eftersom de inte för med sig samma uppenbara fördelar som parningsbeteenden mellan honor och hanar. I en studie gjord av forskare vid Uppsala universitet har de Läs mer…

Islamiska förbundet och Muslimska brödraskapet

Det cirkulerar en mängd påståenden om att Omar Mustafa och Islamiska förbundet har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Några sådana kopplingar går inte att belägga på något sätt. Islamiska förbundet är dock anknutna till Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). FIOE är enligt osäkra Läs mer…

Åter till frågan om kön och biologi

Jag, Hans Norebrink, recenserade nyligen kortfattat boken ”Hjärnan” av Lars Olsson med flera från Karolinska institutet. Bland annat refererade jag från boken att homosexualitet och könsroller ”styrs av bestämda strukturer i hjärnan”. Som alltid väcker detta ämne debatt. Jag har Läs mer…

Bög i hjärnan

Boktips Hjärnan Lars Olsson m.fl. Karolinska Institutet ISBN 9789185565597 Bög i hjärnan Homosexualitet är medfött, normalt och naturligt. Om du är homosexuell eller heterosexuell, man eller kvinna, styrs nämligen av bestämda strukturer i hjärnan. Det är några av många intressanta Läs mer…

Idiotisk aktion mot polisen på HBTQ-festival

Några poliser föreläste på HBTQ-festivalen i Göteborg. Ett 20-tal aktivister protesterade mot detta och avbröt poliserna. I protest mot polisers våld mot homosexuella. Ärligt sagt så är inte polisers övergrepp och våld mot homosexuella ett större problem i vårt land. Läs mer…

Heteronormen återbesökt

Mitt inlägg där jag menar att heternormer finns, men inte behöver bekämpas ha uppenbart inte lästs av en kritiker. Eller så har personen ifråga lästa in saker som inte finns där: Personligen är jag så trött på folk som ska Läs mer…