Minskat gängvåld i Göteborg – del 1

Del 1 av 2 i serien Varför minskar gängvåldet i Göteborg?

Del 1 av 2 i serien Varför minskar gängvåldet i Göteborg?Detta är del i en serie om varför gängvåldet i Göteborg minskat de senaste 3 åren och varför det minskat mycket kraftigt det senaste året. Denna del handlar om polisens Läs mer…

Advertisements

Det är inte hårdare tag mot kriminella som behövs

Det som behövs är metoder som minskar brottsligheten och nyrekryteringen. Hårdare tag minskar varken brottsligheten eller nyrekryteringen till de kriminella miljöerna. För att åskådliggöra detta kan vi titta på Göteborg. Göteborg har mindre brottslighet och färre skjutningar än de två Läs mer…

Kartläggning av dödligt våld mot kvinnor

I anslutning till Nationella Brottsofferveckan 2013 presenterar den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning av polisanmälda fall av dödligt våld mot kvinnor i Sverige 2010-2011. – Resultatet visar att det i hälften av de fall som granskats funnits förutsättningar för ett Läs mer…

Att socialtjänsten tar kontakt med tiggare är bra

Det är helt klart vettigt att socialtjänsten i Göteborg snabbare tar kontakt med tiggare och upplyser dem om att de kanske inte behöver tigga för att kunna leva i Sverige. Å andra sidan så är det vad jag förstår bättre Läs mer…

Det finns inga jobb som behöver bonus

Folkpartiet vill att socialsekreterare, jourhem, fosterhem, HVB-hem etc ska få bonus om de är lyckosamma. Frågan är hur man mäter ett lyckat resultat inom socialtjänsten. Människors lyckonivå? Lägsta utbetalningarna per behandlad person? Inget missbruk? Bra i skolan? Kopplat till mätbara Läs mer…

Å så lite hets mot ”det sociala”

SVD tar med utgångspunkt från tre helt olika fall tillfället i akt för att hetsa generellt mot vårt sociala skyddsnät i Sverige. Det handlar om Kungsholmsmordet, Fallet Louise och ett omhändertagande av ett barn. Det enda fallen har gemensamt är Läs mer…