Att bosnier klarat sig bra i Sverige är lätt att förstå

Bosnierna kom till Sverige på 1990-talet som flyktingar från ett krig. Precis som syrierna nu. Det var inte en utvandring på grund av fattigdom utan flykt från krig. Det innebär också att utbildningsnivån var förhållandevis hög i gruppen även om forskare Läs mer…

Advertisements

De rikaste stadsdelarna i Göteborg

De högsta medelinkomsterna i Göteborg finns i Askim och västra Göteborg längs med kusten men även i villaområden lite längre in som Grimmered och Hagen. Hagen ligger dock nära älven. Dessutom i motsvarande lägen på västra Hisingen, på norra Älvstranden Läs mer…

Flyktingar är inte högutbildade och resursstarka

I en debattartikel i ETC tar Hans Norebrink, som brukar skriva bokrecensioner på denna blogg, upp att den nuvarande flyktingpolitiken gynnar högutbildade och resursstarka personer. Det är ett falskt påstående som saknar verklighetsförankring. Många påstår också att det är fler män Läs mer…

Lögner om invandrad arbetskraft från Stockholms handelskammare

Näst största anledning (egentligen den viktigaste anledningen) att komma till Sverige är för att arbeta här. Detta enligt statistiken som dock utesluter arbetskraftsinvandring från EES-länder. Av de som kom hit för att arbeta år 2010 var 3 613 från Thailand, Läs mer…

Svensk rasism – diskriminering på arbetsmarknaden

Del 9 av 10 i serien Den svenska rasismen

Del 9 av 10 i serien Den svenska rasismenDet är välkänt att invandrare (utlandsfödda) har högre arbetslöshet än svenskar i snitt: Statistiska centralbyråns senaste arbetslöshetssiffror visar att arbetslösheten bland utrikes födda personer är mer än dubbelt så hög som bland Läs mer…

Är somalier analfabeter?

Jimmie Åkesson från det rasistiska främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna tycks tro att en majoritet av somalierna är analfabeter i en för övrigt mycket grovt lögnaktig debattartikel i DN. Det finns lika lite belägg för detta som för Martin Aagårds påstående om Läs mer…