Mer demokratisk styrning av ekonomin är bra

Att helt utelämna ekonomin till marknadskrafter innebär att demokratin minskas. Den demokratiskt folkvalda riksdagen och regeringen liksom kommuner och landsting/regioner får på så sätt mindre inflytande på hur samhället formas. Att göra så innebär alltså att demokratin i praktiken urholkas.

Det finns säkert de som som hävdar att fri marknad innebär ökad demokrati då varje individ fritt kan välja och att det är demokratiskt. Det förutsätter dock att varje individ har samma förutsättningar, samma information, samma kapital osv. Så är inte verkligheten och då blir det hela odemokratiskt. För marknaden kommer då att styras av de som har bättre information, mer pengar och maktpositioner. Storföretag, borgarklass och rika är de som kommer att bestämma hur samhället ser ut i ett sådant system. Det är inte demokrati, inte demokratiskt.

Därför behöver politiken istället för minskat inflytande över samhället och samhällsekonomin ha ökat inflytande. Politiska beslut ska i så stor utsträckning som möjligt styra hur samhället ska se ut, inte beslut i storföretags slutna styrelserum. Det är mer demokratiskt och bättre.

För endast genom politisk beslut kan klimatförsämringar och miljöhot bekämpas. Endast genom politisk beslut och gemensamma satsningar kan järnvägen och vindkraften byggas ut. Endast genom politiska beslut och statliga investeringar kan bilismen avvecklas och produktionen ställas om. Endast genom gemensamma demokratiska politiska beslut kan jordbruket ställas om i mer miljövänlig riktning med lokal produktion och högre självförsörjningsgrad.  Det krävs politiska beslut för att få bort bostadsbristen och segregationen på bostadsområdet osv. Bara genom politiska beslut kan vi få stopp på tilltron på evig tillväxt. En tillväxt som på sikt hotar människans existens.

Intressant?
Bloggat: Röda Berget, Högberg, Annarkia, Berglund, HBT-sossen, Jinge,
Borgarmedia: GP, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • När det gäller den vanliga demokratin hör jag aldrig krav på att ”varje individ har samma förutsättningar, samma information, samma kapital osv.”. För kom inte och påstå att det inte skiljer enormt mellan väljare när det handlar om att vara informerade, ha förutsättningar för att kunna påverka andra och i ”politiskt” kapital.

  ”För marknaden kommer då att styras av de som har bättre information, mer pengar och maktpositioner.”, Översatt till den demokratiska arenan så har vi sådana som LO och andra med Rörelsen lierade organisationer.

  Demokratin är det bästa sättet vi känner till för att hantera frågor där vi inte är överens men där vi måste komma överens om en (1) gemensam lösning. Marknaden är helt överlägsen politiken när det handlar om frågor där vi inte behöver vara överens utan kan göra lite som vi tycker.

  Det här är alltså helt fel ansats: [i]”Politiska beslut ska i så stor utsträckning som möjligt styra hur samhället ska se ut”[/i] Istället ska vi använda politiska beslut varsamt och sparsamt.

  • På demokratins område i Sverige så finns det naturligtvis också informations- och kunskapsskillnader. Men fortfarande till de rikas fördel. Pengar ger även där makt. Fattigas och arbetares kollektiva demokratiska organisering kan motverka detta. Därför är skillnaderna mindre på detta område. Det är mer demokratiskt än pengarna som källa till inflytande.

   På sikt är naturligtvis minskade klyftor och ökad jämlikhet det bästa. Det ökar demokratin både på det politisk området och på marknadsområdet.

 • Marknaden är på alla sätt helt värdelös att hantera frågor där den stora majoriteten inte är överens med den penningstarka minoriteten.

 • Pingback: Jinge.se » Obama lägger in veto mot resolution()