Vänstern och brottsligheten

Jag har åtskilliga gånger efterlyst ett större intresse för brottslighet inom vänster. Och då inte bara om den lilla del av brottsligheten som utgörs av våld mot kvinnor som länge har dominerat vänsterns debatt om brottslighet. Men vänsterns ointresse för de stora dragen, med framväxten av den våldsamma gängbrottsligheten som den största förändringen under de senaste 30 åren, är och har varit monumental.

Högerlinje hos ETC

Och när vänstern börjat skriva om brottsligheten upprepar de i stort sett samma sak som borgerlig media och borgerliga politiker. I stort sett handlar det dock om ETC som börjat skriva om brottslighet men med samam budskap som borgarmedia. Något jag kritiserat i flera artiklar både på min blogg och i Magasinet Konkret:

Men något svar eller gensvar får jag i stort sett aldrig på mina artiklar om brottslighet. Det har jag inte heller fått på min kritik av att ETC sprider högerns syn på brottslighet. De sprider till och med högers syn på droger och straff. Det är ytterligare en illustration av vänsterns impotens. Oförmågan till att ta in vänsterperspektiv från personer och kretsar bortanför den egna ekokammaren samtidigt som de väldigt lätt dras med i högerns agenda. Detta är speciellt tydligt när det gäller brottsligheten.

Vänstern och brottsligheten

Eller så uppehåller  sig vänstern vid en diskussion om enstaka frågor som avkriminalisering eller legalisering av droger och arbetslivskriminalitet i tillägg till våldet mot kvinnor. Drogfrågan och synen på droger har naturligtvis en direkt koppling till brottsligheten, till och med till den organiserade brottsligheten.

Med nuvarande narkotikapolitik är det de kriminella gängen som dominerar och tjänar pengar på droghandeln. Samtidigt är det dock en mindre fråga lite vid sidan av. Men det är också en viktig fråga då den har potential att förändra hela kriminalpolitiken såväl som polisen sätt att arbeta.

Mäns våld mot kvinnor

Jag kommer inte att gå närmare in på den brottslighet som får uppmärksamhet i vänstern, dvs mäns våld mot kvinnor, förutom att länka till ett antal artiklar och tidningsnummer. Tidningen Brand nummer 2, 2023 handlar om Mäns våld mot kvinnor och ETC har publicerat en mängd artiklar på detta tema. Ett problem i sammanhanget är dock att vänstern hela tiden hävdar att våldet mot kvinnor ökar trots att statistiken faktiskt säger nåt annat.

Drogfrågan

En som tagit upp drogfrågan på ett konstruktivt och bra sätt är Leonidas Aretakis i Flamman som skrivit Dags för vänstern att öppna för legalisering och Kriget mot drogerna trappas upp – och båda sidor hejar på i år. Och för två år sen skrev han Släpp partyknarkarna – svensk narkotikapolitik drabbar de fattiga. Han har också skrivit och publicerat en intervju med Karin Rågsjö.

Svagheten med artiklarna är att han inte refererar till andra inom vänstern som står för samma inställning i drogfrågan. Inte i någon av artiklarna som därmed blir solitärer utan sammanhang även om de länkar till motståndares sidor och till statistik. Det samma gäller Per Markus Rismans artikel Fegt att inte utreda legalisering i samma tidning.

Rågsjöintervjun innehåller dock en kritik med den vänster som sympatiserar med en högerpolitik vad det gäller droger. En kritik som jag också framfört på min blogg och som Rågsjö också framför i en artikel av Christoffer Röstlund Jonsson i ETC.

Den del av vänstern som försvarar Sveriges misslyckade narkotikapolitik har också svarat Aretakis i Flamman där Gunnar Bergström skrivit artikeln En solidarisk narkotikapolitik från vänster. Förutom Aretakis artikel har inte heller Bergströms artikel nån koppling till vad andra vänstermänniskor skrivit. Jag har dock kritiserat Bergströms artikel här på min blogg. Vilket inte föranlett någon kommentar nånstans.

En artikel jag skrivit som fått en hel del positiva reaktioner på sociala medier och via mejl är Inget samband mellan narkotika och ökat våld i Magasinet Konkret. Om den genererar några textmässiga rekationer återstår att se men det är väl knappast troligt.

Arbetslivskriminalitet

Arbetslivskriminalitet är något som vissa av fackföreningstidningarna ägnar sig åt. Exempelvis Arbetet, Byggnadsarbetaren och Dagens Arbete.

Sprängmedlen

Ett exempel är Dagens Arbetes granskning av sprängmedelsstölderna av Johanna Edström och David Lundström:

Sprängmedel är nödvändigt för att de kriminella gängens våld. Utan sprängmedel, inga bomber. Ändå är det ingen vänstertidning som kommenterat det hela förutom jag själv som skrivit några inlägg:

Byggmaffian

Byggnadsarbetaren och Arbetet har för sin del skrivit om den tjetjenska byggmaffian:

Även här är jag de enda rena vänstersajten som tycks ha kommenterat eller följt upp det hela. Svarterbete och byggfusk är viktiga inkomstkällor för de kriminella gängen. Jag har också skrivit om den organiserade brottslighetens koppling till byggen vid tidigare tillfällen och i samband med skjutvapenmord och sprängningar:

Den dysfunktionella vänstern

Det förvånande i detta sammanhang är hur lite vänstern som helhet bryr sig om brottsligheten trots att det är en viktigt fråga för många människor i arbetarklassen. Och när vänstern bryr sig så blir det ofta att de sprider samma politik och fördomar som högern.

Det är ytterligare ett exempel på en den dysfunktionella vänster jag också beskrivit i samband med diskussionen om AI. I de sammanhanget är det många som har åsikter men de pratar inte med varandra.

I samband med brottsligheten är det få som har åsikter och de flesta som uttrycker sig tar ställning för samma politik som högern. Ett tydligt undantag är dock Leonidas Aretakis i Flamman.

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!