Mut-Annie blir näringsminister

Centerpartiets nya partiledare Annie Lööf kommer att ersätta Maud Olofsson inte bara som partiledare utan också som näringsminister. Det står klart sedan Fredrik Reinfeldt kungjort en omorganisering av regeringen. Det är ju bra för de inom näringslivet som vill ha Läs hela inlägget

Omvänd bevisbörda kan aldrig vara bra

Polisen vill kunna kräva att brottslingar ska kunna bevisa att de förtjänat sina pengar på ett lagligt sätt. Problemet är hur man bevisar att någon är en brottsling innan den har dömts för något. Det blir alltså helt godtyckligt. Polisen Läs hela inlägget

Beatrice Ask vill skydda fifflarna

Beatrice Ask vill driva igenom en ny kreditupplysningslag. En lag som innebär att granskande journalister inte längre så lätt kan få ut handlingar som de behöver för att kunna granska företagares och politikers redovisade inkomster, lån och skulder. Eventuellt skulle Läs hela inlägget

Bildts hyckleri om frihet på nätet

På SVD Brännpunkt skriver idag Rick Falkvinge det som jag tidigare skrivit, Bildt hycklar om friheten på nätet: En snabb resumé av vad regeringen har åstadkommit: •Privatpolislagen Ipred ger privata intressen större befogenheter än polisen. Anonymiteten som garanteras i post- Läs hela inlägget

Fascistiseringen av samhället

Samhället utvecklas allt mer mot en nyliberal fascistisk kontrollstat. Genom införande av privatpoliser med lagar som ipred-lagen, samarbete med utländska säkerhetstjänster, genom avlyssning av samtliga människor genom FRA-lagen och kanske genom ytterligare en lag som ska ge Säpo samma rätt. Läs hela inlägget

Några timmar tills FRA-lagen träder i kraft

Det är nu bara några timmar tills den nya varianten av FRA-lagen träder i kraft. Det är lagen som alltså ger Försvarets Radioanstalt (FRA) utökade möjligheter att avlyssna kreti och pleti. Detta genom att man nu får möjlighet att avlyssna Läs hela inlägget

Inget positivt att vänta av socialdemokratin i integritetsfrågor

Socialdemokraternas ledning med Mona Sahlin i spetsen är i grunden positiva till Ipred-lagen, vilken ger privatföretag möjlighet att agera polis mot misstänkta illegala fildelare, och FRA-lagen som möjliggör massavlyssning av befolkningens internet. och telefonkommunikation utan brottsmisstanke. Man har varit drivande Läs hela inlägget

Mycket snack och liten verkstad från en del borgerliga riksdagsledamöter

Det finns ett antal borgerliga riksdagsledamöter som är stora i orden när det gäller integritetsfrågor och FRA-lagen. Men när det verkligen kommer till kritan är de så små så små. Små på jorden. Låt mig bara nämna några som snackar Läs hela inlägget

Varför var bloggbävningen ingen folkrörelse?

En folkrörelse för mig är en organisation/förening som organiserar stora mängder människor för ett visst mål. Ofta över lång tid. Idrottsrörelsen är en folkrörelse, frikykorna likaså, fackföreningar, opinionsbildande organisationer som arbetar under lång tid och med många aktiva medlemmar är Läs hela inlägget

Förföljelse av kommunister

Under andra världskriget och även senare har förföljelse av vänstermänniskor varit legio i Sverige. Under andra världskriget yttrade detta sig på lite olika sätt. Dels i form av att kommunister och andra misshagliga vänstertyper spärrades in i koncentrationsläger/arbetsläger. I Sverige. Läs hela inlägget

Borgarstatens systematiska övergrepp mot demokratin

Det skriver Åsa Linderborg om i Aftonbladet i en artikel som fokuserar på polisens övergrepp mot fredliga demonstranter i Salem: Sedan en tid är demokratin utsatt för systematiska övergrepp från både polis, politiker och arbetsgivare. Till och med klasskamp inom Läs hela inlägget