Usel arbetsmiljö för taxichaffisar

Taxiförare i Norden arbetar i genomsnitt nästan 53 timmar per vecka, i Sverige faktiskt ännu mer. Orimligt långa och många arbetspass krävs för att kunna säkra en försörjning. Sex av tio uppger också att de utsatts för hot eller våld Läs mer…

Advertisements

Sverige bärs inte alls upp av utlandsfödda

Varje dag går 4 miljoner svenskfödda till arbetet. Dessa bär upp Sverige. Inte de 600 000 utlandsfödda som också går till arbetet varje dag. De är helt enkelt förhållandevis för få. Däremot är det uppenbart att vissa branscher eller områden Läs mer…

Dåligt omdöme av Rossana Dinamarca

Rossana Dinamarca åker flygplan och taxi när hon förflyttar sig mellan sin hemort och riksdagen i Stockholm. Detta trots att det finns fungerande och passande kollektivtrafik både mellan Trollhättan och Stockholm såväl som mellan flygplatsen i Bromma och centrala Stockholm. Läs mer…

Småföretagare i protest vid Arlanda

Småföretagare i taxibranschen protesterar mot vad de upplever som en försämring av deras arbetsvillkor. Det nya system som Luftfartsverket tagit fram för taxi vid Arlanda flygplats menar de små taxiåkarna och egenföretagarna är orättvist: Konflikten med Luftfartsverket är gammal. Friåkarna Läs mer…

Kapitalism – gynnande av storbolag

Konflikten vid Arlanda kring taxifilerna är ytterligare ett exempel som visar på att kapitalism och en fri marknad ofta inte alls går hand i hand. I de stora taxibolagens intresse ligger att de får kontroll över marknaden. Då kan man Läs mer…