Minskat bilåkande innebär ökad jämställdhet

Del 16 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Det beror på att män i större utsträckning åker bil än vad kvinnor gör.  Bilister kostar mycket mer i form av pengar och andra resurser än vad kollektivtrafikresenärer, cyklister och gångtrafikanter gör. Att satsa mer på de senare innebär ökad jämlikhet då man id et fallet minskat satsningen på mäns resande och ökar den på kvinnors resande. På sikt innebär ökad satsning på kollektivtrafik, cykeltransporter och på folk som går att jämställdheten ökar. Lika stora resurser kommer att satsas på män och kvinnor i trafiken. Idag satsas det främst på männen och deras bilåkande.

Samma effekt har förändrade satsningar inom trafiken sett ur klassperspektiv. Ökad satsning på kollektivtrafik, cyklism och att folk ska gå innebär ökad jämlikhet och minskade klyftor. För rika kör bil i större utsträckning än fattiga.

Dessutom innebär minskad satsning på bilism att vi kan få en mer tättbebyggd stad. För bilister tar mycket större plats i form av vägar, parkeringar och annan infrastruktur än kollektivtrafik, cyklism och fotgängare. En tätare stad gör det enklar att gå eller cykla till jobbet. Jobbet kan nämligen enklare ligga närmare i det läget. En tätare stad upplevs också som tryggare. Inga konstiga trappor eller gångvägar från spårvagnshållplatsen genom små skogsdungar eller under ellee över vägar. Istället affärer och människor, bostäder och folk. Sådant känns tryggare.

Sist, men inte minst, så innebär minskad bilism också minskade utsläpp av växthusgaser. Det är naturligtvis också bra.

En ökad satsning på kollektivtrafik och åtgärder som minskar bilismen är alltså bra ur alla möjliga aspekter. Därför är alla sådana åtgärder bra. Inklusive trängselavgifter. Minskad bilism innebär minskad negativ klimatpåverkan, ökad jämlikhet och ökad jämställdhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Fler orimligheter med trängselavgiften i BackaÄntligen trängselavgifter i Göteborg >>
Advertisements
  • Du får bort dom som precis har råd att köra bil, dom rika betalar och kör vidare. Det kallar inte jag jämställdhet.

    • Du svamlar. Det finns gott om undersökningar som visar att fattiga inte kör bil. De åker kollektivt. En satsning på kollektivtrafik är alltså bra för vanliga arbetare och fattiga. Betänk att bara cirka 40% av hushållen i Göteborg har bil. Trängselavgifter innebär en beskattning av rika som sen kan omfördelas till fattiga genom satsningar på kollektivtrafik. Satsar man inte pengarna på kollektivtrafik så är det inte lika bra förstås.

  • Pingback: Äntligen trängselavgifter i Göteborg | Svensson()

  • Pingback: Vägvalet - partiet som ljuger | Svensson()

  • Det skulle vara skoj om dumvänstern gick ut till vanliga arbetre och talade om för dem att de inte bör ha bil.

  • Pingback: Trängselavgift är rättvisare än kommunalskatt | Svensson()