Mordet i Skärholmen – två personer anhållna

Två personer har anhållits av polisen för mordet i Skärholmen, Stockholm, på en 39-årig man. Polisen vill inte uttala sig mer i ärendet än att de medger att två personer anhållits. Det kan förstås mycket väl bli så att de släpps igen om polisen inte hittar tillräckliga bevis mot dem för att motivera en häktning.

Den mördade mannen bar namnet Mikael Janicki och han sköts efter att ha haft någon typ av interaktion med de som sköt honom. Han kan ha sagt till dem om något. Den här typen av mord med skjutvapen är mycket ovanliga och det hela säger ingenting om hur läget rent generellt när det gäller gängvåldet i Sverige.

Vad vi vet är att gängvåldet minskat mycket kraftigt vad det gäller antalet skjutningar och antalet skadade i skjutningar jämfört med för ett sår sen. Även antalet sprängningar har minskat avsevärt. Så nu är det inte bara brottsligheten och antalet mord som minskar utan även gängvåldet.

Mordet i Skärholmen borde inte och bör inte föranleda några ändringar i polisens arbete som ju verkar ha varit framgångsrikt under det senaste halvåret. Och då till och med i Stockholm. I Göteborg har polisen bedrivit ett framgångsrikt arbete i 10 år i Malmö i 5 år.

Mer som kan göras

Det finns däremot fler saker som kan göras som leder till ytterligare minskad brottslighet på sikt. Och det är i motsats till vad Arne Larsson i GP skriver faktiskt politikerna som kan göra det.

Mer pengar till skolor och fritidsaktiviteter. En del av dessa panhgar kan höämtas hem från privatskolorna som omedelbart borde få minskade bidrag med samma summor som de delar ut till aktieägarna. Det är inte rimligt att skattepengar ska gå till att berika ett litet antal ägare av privata skolor. Det borde i förlängningen också bli förbjudet med aktiebolagsägda skolor och andra skolor med vinstintressen.

Dessutom måste Sverige få igång bostadsbyggandet så att trångboddheten och bostadsbristen kan försvinna. Det finns mig veterligen bara ett enda beprövat och fungerande sätt att uppnå detta. Statliga subventioner för byggande av hyreslägenheter. Så gjordes under miljonprogrammet när den dåvarande bostadsbristen byggdes bort. Det skulle fungera igen.

För att gör det hela ännu bättre borde alla allmännnyttiga företag inte heller drivas so aktiebolag eller på annat sätt i syfte att berika ägarna. Det kan inte vara meningen att hyresgäster ska betala all möjliga andra kommunala kostnader genom att vinster i bostadsbolagen går till aktieägarna istället för hyresgästerna.

Läs mer:

2 svar på “Mordet i Skärholmen – två personer anhållna”

  1. Här krävs att två tankar måste tänkas samtidigt.

    Den ena tanken är att detta vidriga mord inte är något ”gängmord” i meningen att det INTE emanerar från en konflikt mellan kriminella gäng utan snarare handlar om ett ”urspårat” ungdomsgäng med behov att visa makt och sen egen betydelse.

    Det andra tanken är att detta vidriga mord begåtts med skjutvapen. Jämfört med 2013 står idag skjutvapen för dubbelt så många fall av dödligt våld. Av detta följer att tröskeln att dra skjutvapen sannolikt minskat och möjligen också att mängden skjutvapen ökat.

    Skärningspunkten mellan dessa tankar är att vapnet i Skärholmen högst troligt har sitt ursprung i den traditionella kriminella gängmiljön och att det väl inte är alldeles otroligt att urspårade ungdomsgäng då och då springer ärenden åt traditionella kriminella gäng. Ärenden som ibland innebär ungdomsgänget vid vissa tillfällen förfogar över skjutvapen, vars användning dock knappast är avsedd för vidrigheter av det slag vi nu så tragiskt kunnat observera.

    Det skulle utifrån detta resonemang inte förvåna om mer traditionella kriminella krafter på olika sätt kommer att medverka till att de skyldiga åker fast. För de traditionella kriminella gängen innebär händelser som dessa enbart problem form av att ordningsmakten nu är i färd med att vända varje sten för att lösa det vidriga mordet, och då kan man under vissa stenar finna sådant som inte har med det vidriga mordet att göra men som på andra sätt kan skada och störa den underliggande profitgivande kriminella verksamheten …

Kommentarer är stängda.