Fackföreningsrörelsen måste byggas underifrån

En stark fackförening skall bara vara lojal neråt, mot medlemmarna, och behöver idag stå oberoende från politiska partier. Det innebär inte att de bör eller kan vara opolitiska och heller inte att de inte kan alliera sig med andra organisationer eller partier i olika lägen. Men det kan inte vara Vänsterpartiets linje att ersätta socialdemokratins roll i den fackliga byråkratin. Läs mer…

Återupprusta arbetarrörelsen

Svensk arbetarrörelse med fackföreningarna som grund var länge bland de starkaste i världen och kunde driva igenom välfärdsreformer av unik omfattning. Genom fred och jämlikhetskamp utgjorde Sverige för många ett exempel på möjligheten att skapa ett bättre samhälle. Idag är Läs mer…

Guldläge att reformera facket!

Det är väl tyvärr inte så många som blivit uppriktigt förvånade över de skandaler som nu bubblar upp i Kommunals högsta ledning. Förbannade och ilskna, visst, men inte riktigt överraskade. Det som hänt i Kommunal bekräftar snarare en utbredd bild Läs mer…

Onödig administration förstör välfärden

I den gemensamt ägda sektorns verksamheter så har rationaliseringar och marknadssystem inneburit alltmer administration och byråkrati som ska skötas av de som egentligen borde ägna sig åt vård eller polisarbete. Uppföljningar, mätningar, hysterisk kontroll av påhittade mått för effektivitet osv Läs mer…

Demokratisera Kuba !

Boknytt Kuba Thomas Gustafsson Carlssons Demokratisera Kuba ! Politiska partier representerar olika klasser. Kommunistpartiet representerar arbetarklassen och bondeklassen, alltså folkmajoriteten. Därför råder verklig demokrati (folkmakt) endast om kommunistpartiet styr allenarådande. Andra partier bör förbjudas eftersom de vill återupprätta den kapitalistiska Läs mer…

Fascinerande gräsrotshistoria

Boknytt Mellan hammaren och skäran Per Edvin Wikström Recito Förlag AB Fascinerande gräsrotshistoria Det här är Sveriges och världens 1900-talshistoria sedd och upplevd nerifrån. Absolut läsvärd. Den levandegör och konkretiserar. Visar människorna i de världshistoriska skedena. Detaljer och miljöer. Seklet Läs mer…

Socialdemokratin behöver förändras

Mona Sahlin avgår som partiledare. Om detta inte samtidigt är inledningen till en grundläggande förändringar av det socialdemokratiska partiets politiska praktik så kommer avgången inte att innebär några egentliga förändringar. Sedan 1980-talet har socialdemokraterna haft en politisk praktik som varit Läs mer…