Regeringen bryter mot lagen – klimat eller kapital?

När Klimatpolitiska rådet nyligen överlämnade sin granskning av regeringens klimatpolitik var det troligen den mest brutala sågning som någon statlig expertgrupp gjort av en sittande regerings politik. Rapporten påpekade inte bara att regeringens politik inte uppfyller klimatlagens krav utan var också ett skarpt konstaterande att regeringens påstående att deras handlingsplan leder ”hela vägen till nettonoll” brister i saklighet. På ren svenska: regeringen bryter mot lagen och ljuger för att dölja det. Läs mer…

Ett problematiskt standardverk

En jord för alla av Johan Rockström, Sandrine Dixson-Declève m.fl, anmälan här, har blivit något av klimatrörelsens älskling. Det är inte helt oförtjänt, där ryms en hel del förslag till praktiska åtgärder och programmet är mycket starkt kopplat till behovet att minska ojämlikheten och fattigdomen Läs mer…

Höjning av elskatten och sänkning av fossilskatten

Den svenska regeringen fortsätter med sin klimat- och miljöfientliga politik. De genomför en kraftig höjning av elskatten samtidigt som de sänker skatten på fossila bränslen kraftigt. Det kommer att leda till att omställningen av samhället går långsammare. Läs mer…

Omställningen är mycket mer än ett teknikskifte

Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige skriver i DN 23 juni utmaningen nu inte är omställningen i sig utan folkets bristande förståelse om hur enkel omställningen är. Detta skall åtgärdas med samordnad ”kommunikation” från regering, myndigheter, public service och skolor. Läs mer…

Fler el- och gasdrivna tunga lastbilar under 2022

Antalet eldrivna lastbilar ökade med över 200% från 2021 till 2022 vilket inte är svårt då antalet ellastbilar är mycket lågt. Gasdrivna blev för sin del tre gånger vanligare men även dessa finns i ett lågt antal. Det visar 2030-sekretariatets genomgång av registreringen av nya tunga lastbilar 2022. Läs mer…

Hot går hem – om pandemi, klimat och Nato

Både pandemin och de hastigt uppblossande NATO-debatten visar att folk och samhället är beredda till stora förändringar om ett hot upplevs som stort och påtagligt. De visar också att ”man måste ge folk hopp” och ”visa på positiva alternativ” inte alls är en förutsättning för att få folk att ändra beteenden, något som miljö- och klimatrörelsen byggt sina strategier på under de senaste decennierna. Läs mer…

700 miljarder till klimatinvesteringar

Klimatet kan inte vänta, och samhället måste gå före och visa vägen genom kollektiva lösningar. Därför kräver Vänsterpartiet nu ett tioårigt moratorium för det finanspolitiska ramverket, vilket frigör 700 miljarder till investeringar för omställning av transporter, elproduktion och bostäder. Läs mer…

Klimat, jämlikhet och män(niskans) natur

Jättekunnigt, engagerat och detaljerat om megafrågan klimat-miljö-hållbarhet – men övertekniskt, överekonomiskt och bitvis uttråkande och krångelordigt. Fakta-detalj-övermättat. Ordet teknik är bokens upprepade kärna i den tänkta resan till en hållbar framtid för våra barn och barnbarn. Läs mer…

Vänsterpartiets felaktiga energipolitik

I december gick Vänsterpartiets partistyrelse ut med en helt felaktig och dessutom rent skadlig elpolitik där grundförslagen är inskränkt nationalistiska och motverkar åtgärder som är bra för klimatet. Beskrivningen av problemen med elförsörjning i Europa är också felaktig.  Läs mer…

Boendekostnaderna är ett skäl till klimatomställning

Jag har tidigare, på annan plats, sagt att de höga bostadspriserna beror på att det finns för få bostäder. Sen 1990 har vi blivit 1,8 miljoner personer fler i Sverige, men bostäderna har bara blivit 0,9 miljoner fler – och utan att det finns nån statistik på det kan man anta att alltfler av bostäderna ligger på fel plats. Läs mer…

Kapitalismen, klimatindividualismen och nyliberalismen förhindrar en vettig klimatpolitik

I rapporten ”Klimatkeynesianism nu” presenteras en ny riktning för klimatpolitiken. Förutom att föreslå en rad reformer argumenterar rapporten för tre grundläggande klimatpolitiska förändringar: Klimatindividualismen måste brytas – omställningen måste bli en kollektiv angelägenhet En expansiv finanspolitik måste bedrivas för att Läs mer…

Vad som kan göras på grund av och efter coronakrisen

ETC har samlat in förslag på lämpliga åtgärder med anledning av covid-19 och den ekonomiska kris som skapats av kapitalets oförmåga att hantera en kris av detta slag. Johan Ehrenberg har personligen valt ut en lång rad förslag som jag Läs mer…

Dubbelkrisen kan öppna upp för en klimatomställning

I decennier har överheten utnyttjat varje kris till att driva igenom förändringar som inte annars varit politiskt möjliga, det Naomi Klein kallat Chockdoktrinen. Volvoarbetaren Lars Henriksson ställer här frågan om de kriser som nu skakar världen kan ge en öppning Läs mer…