Privatiseringar ger sämre vård för fattiga och ökade klyftor

Det är helt klarlagt att privatiseringar, privata vårdsystem och marknadsstyrning av vård och välfärd leder till bättre vård för rika och sämre vård för fattiga. Det leder därmed till sämre hälsa för fattiga i förhållande till rika. Det blir ökade klasskillnader och det märks tydligt i Sverige:

Det faktiska förhållandet i dag är dock att ojämlikheten i hälsa och livslängd bland vuxna människor ökar sedan länge. Om man jämför livslängden för grupper med olika utbildning blir detta tydligt.

Skillnaderna har ökat kontinuerligt i både Finland, Norge och Sverige under tre eller fyra decennier, enligt en ny internationell studie. Det gäller för både män och kvinnor och oavsett om man mäter denna skillnad, som relativ, alltså som dödsrisken bland dem med låg utbildning i förhållande till dem med hög utbildning, eller absolut, i förväntade levnadsår. Högutbildade kvinnor och män kan nu räkna med fem år längre liv än lågutbildade kvinnor och män.

Det är dock inte bara den privatiserade sjukvården som spelar roll. Även sämre löner och arbetsvillkor, ökad arbetslöshet, tillfälliga jobb och den stress som följer på att man inte har full kontroll över sitt eget liv spelar också roll. Utvecklingen är likadan i hela västvärlden och politiken är lika dan i hela västvärlden. Nyliberal omfördelning av resurser från fattiga till rika. Det sker på alla områden, genom försämrade möjligheter att omskola sig och segregerade skolor ges fattiga barn mindre chanser att utbilda sig ur den relativa fattigdomen. Skillnaderna ökar, möjligheten att leva längre för arbetarklassens barn minskar.

I en del länder har denna negativa politiska utveckling pågått sen 1970-talet, i andra sen 1990-talet. Sammantaget har politikerna i hela västvärlden låtit fattiga betala för att garantera de rikas vinster, höga löner, god hälsa och för bankernas fiffel. Politiken har lett till ökade klyftor på alla områden, även när det gäller hälsan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Privatiseringar ger sämre vård för fattiga och ökade klyftor”

Kommentarer inaktiverade.