Revolutionen kommer inte att laddas ner

Paul Masons bok Postcapitalism: A Guide to Our  Future – Postkapitalismen: en vägledning till vår  framtid – har orsakat avsevärt intresse inom vänsterkretsar. En rekommendation från Naomi Klein på bokens  baksida bidrog ytterligare till bokens status. Farooq Sulehria har läst … Läs mer

Vad vill socialisterna?

Socialismen hjälper oss att förstå relationerna mellan exploatering, förtryck och marginalisering samtidigt som den hjälper oss att bygga ett politiskt alternativ som kan förändra själva systemet. Det skriver Mikael Omstedt som är medlem i Socialistiska Partiet och läser politisk ekonomi … Läs mer

Det våras för girigheten

”De som inte kan ta hand om sig själva av olika skäl ska vi självklart ändå hjälpa”, skriver överläkare David Eberhard på Göteborgs-Postens högerborgerliga ledarsida. Men det handlar inte om rättvisa utan om välvilja, menar han: ”Välvilja är att frivilligt ge till dem som … Läs mer

Kvinnor och brott

Om män begick lika får brott som kvinnor skulle brottsligheten som helhet minska mycket kraftigt. Framförallt våldsbrotten och sexualbrotten där männen dominerar stort. 80% av all brott begås av män, 20% av kvinnor, Männens överrepresentation är alltså mycket kraftig. De vanligaste … Läs mer

Stora skadestånd är destruktiva

I rättegångar om piratkopiering och vid den del andra brott så utdöms ofta stora skadestånd. Ofta på många, många miljoner. Det finns ingen vanlig människa som kan betala sådana skadestånd utan de flesta tvingas leva resten av livet på existensminimum. Drivkrafterna att i ett sådant … Läs mer