Hög tid att mobilisera mot nedskärningar!

I förra veckan kom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med beskedet att regionerna – vars huvudsakliga områden täcker sjukvård, kollektivtrafik och kultur – detta år beräknas att gå med 24 miljarder i underskott. Tidigare har dessutom uppgifter offentliggjorts om stora minusposter i Sveriges kommuner. Läs mer…

Vänsterns programförslag duckar för vår viktigaste uppgift

Vi är många som idag ställer oss frågan varför den svenska vänstern är så svag i ett läge när välfärden utarmas, klyftorna ökar och kapitalismens oförmåga att lösa allt ifrån bostadsbrist till klimatkris framstår tydligare än någonsin. Det är ju frågor som är vår hemmaplan. Läs mer…

Fack som inte kämpar krymper

Organisera! Det är arbetarrörelsens första erfarenhet och främsta budord. Bara genom att sluta sig samman kan de arbetande försvara rättigheter, arbets- och livsvillkor i en kapitalistisk värld och på sikt hota kapitalägarnas makt. En särställning har de fackliga organisationerna. Läs mer…

SVEKO lade sig platt för Almega

I stort sett inget av de krav som man lovade att driva i förhandlingarna har uppnåtts. Man har helt enkelt lagt sig platt för arbetsgivaren/Almega. Kravet på två ombord med säkerhetstjänst på resandetåg slopades redan när Seko:s ordförande för någon vecka sedan meddelade att man hade nedprioriterat kravet. Hon skyllde, utan att skämmas, på lokförarnas vilda strejk. Läs mer…

Vi måste agera tillsammans!

I mars när protesterna mot höjd pensionsålder rasade på gatorna i Paris och facken utlyste generalstrejk, frågade en indignerad reporter på BBC-nyheterna ordföranden för facket Solidaires hur de kan fortsätta protestera, när medborgare i andra länder för länge sedan gått med på högre pensionsålder. Läs mer…

Folkrörelsearbete som strategi

Konferens om folkrörelsearbete som strategi. Alla viktiga förbättringar för de stora grupperna har kommit till genom att vanliga människor organiserat sig och kämpat – tillsammans och oberoende av motståndarna. Det är en sanning som gäller även idag. Läs mer…

En vänsterliberal regering är inget vettigt alternativ

Alla tankar på att vänstern borde sträva efter att bli en del av ett ”vänsterliberalt” regeringsunderlag tillsammans med S, MP och C måste förkastas. En sådan konstellation kommer att präglas av en politik med udden riktad mot arbetarklassen, så som skett på grundval av den så kallade ”januariöverenskommelsen”. Läs mer…

Våld och våld är inte alltid samma sak

Adam Cwejman försöker i en ledare i Göteborgs-Posten att allt våld är precis samma sak och precis lika illa. Han vet nog själva att det är en totalt befängd uppfattning. Om inte så har uppenbarligen inte tänkt klart i sin stark önskan att smutskast vänstern och likställa socialister med nazister. Läs mer…

Upplopp kan vara en effektiv kampmetod

Upploppen och demonstrationerna i USA har lett att förändringar inletts. Framförallt i  Minnesota. Om detta har Kajsa Ekis Ekman skrivit intressant i ETC där hon menar att vi också måste skilja mellan våld och skadegörelse: Svarta människors blod har varit det Läs mer…

En aktiv krispolitik för samhället – inte kapitalet

När covid-19 slog till tvärstannade ekonomin. Över 100 000 arbetslösa och tiotusentals varslade och en halv miljon i av korttidspermitteringar med statliga bidrag och sänkt lön. Att hålla nere arbetslösheten är viktigt, inte minst för att göra det svårare för Läs mer…

Första maj – för socialistiskt hopp och kamp

Årets förstamajdag äger rum i den internationella skuggan av högerreaktionär frammarsch, krig, terrordåd och klimatkris. Det är lätt att förtvivla. Men samtidigt lyser strimmor av hopp från miljontals ungas globala klimatkamp, kvinnornas världsrevolution och alla outsläckliga försök att med näbbar Läs mer…

All förändring kräver rörelse

Det har varit en återkommande ironi att Stefan Löfven, som gång efter gång betonat sin oförmåga att se skillnad på höger och vänster, så konsekvent kunnat välja höger vid varje vägskäl. Nu är kurvan så skarpt att frågan blir om Socialdemokraterna Läs mer…

Självständighet för Katalonien är ingen självklarhet

Den spanska regeringens brutala agerande mot folkomröstningen i Katalonien har chockat många. Men det är viktigt att se den traditionella inställningen hos den härskande klassen gentemot minoriteter liksom den nuvarande högerregeringens arroganta inställning och vägran till meningsfylld dialog med förespråkarna Läs mer…