Barnfattigdomen ökar i takt med ökade klassklyftor

I dag publiceras Rädda Barnens årliga barnfattigdomsrapport, ”Barnfattigdomen i Sverige 2012”. Den visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. 248 000 barn, eller 13 procent, lever i familjer som antingen har en låg inkomststandard enligt SCB:s Läs mer…

Advertisements

Några förslag till järnvägsutbyggnad

Det viktigaste ur miljösynpunkt är att se till att alla storstadsområden har en bra och välfungerande pendeltågstrafik. I Stockholm finns det trafik, men den hämmas av kapacitetsproblem i centrum. Detta är ganska enkelt att lösa om man är lite innovativ Läs mer…