Gangsteradvokaterna

Gangsteradvokater är sådan advokater som försvarar tungt kriminella, gärna kända sådana men även andra. Det är inget fel med det,. Det måsta finnas advokater som är specialiserade på brottmål och det måste finnas advokater som försvarar även människor som begått Läs mer…

Advertisements

Organiserad brottslighet: Möjliggörare

Möjliggörare är personer som på något sätt underlättar för kriminella individer och nätverk att begå brott. De kan ha en särskild kompetens eller ha en särskild funktion på sin arbetsplats som är en fördel för personer som vill begå brott. Läs mer…

Få invandrare i rättsväsen och polis

Siffror som tidningen Du & Jobbet tagit fram visar att det arbetar få utlandsfödda (dvs invandrare) inom polis och rättsväsen. 3,1% av poliserna är invandrare, 4,2% av domarna och 4,3% av advokaterna och åklagarna. Andelen utlandsfödda i den svenska befolkningen är Läs mer…

Hård kritik mot brottmålsadvokat i Göteborg

En domare i Göteborg har totalt underkänt en försvarsadvokats arbete vid en rättegång i Göteborg. Med hårda ordalag kritiserades advokaten och samtidigt skrevs hans ersättningsanspråk ner: Vissa formuleringar i tingsrättens dom innehåller mycket skarp kritik mot den kände advokaten. Ordalydelsen som Läs mer…

Överklassdominerade domstolar är ett problem

Det största problemet med svenska domstolar är inte att de saknar oberoende gentemot den politiska makten. Snarare är det omvänt. Det finns för lite folkligt och demokratiskt inflytande och insyn i domstolsväsendet. Domare tillsätter varandra i en slags institutionaliserad nepotism. Läs mer…

Paybackadvokat – Sven-Eric Ohlsson?

Tidningen Payback uppger att man har sex advokater som man gjort avtal med för att de är bra på att försvara bikerkulturen och bikerintressen. Av de sex advokaterna är fyra namngivna, men två skånska advokater är inte namngivna utan är Läs mer…

Hemlighetsmakeri i stor kokainhärva

Rättegången mot Jonas Oredsson och hans kumpaner som är misstänkta för kokainsmuggling i stor skala kan enligt media dra ut på tiden. Bland annat för att försvarsadvokaterna i målet menar att delar av utredningen mörkas och hemlighålls för dem: I Läs mer…

Advokater är de rikas tjänare

De flesta svenska advokater, advokatbyråer, juristbyråer osv är beroende av Sveriges rika för sin försörjning. Affärsjuridik är det område som är överlägset viktigast för de flesta advokater och deras företag. Följden är att advokater måste hålla sig väl med de Läs mer…

Jurister är inte som vanligt folk

Nämndemannasystemet i Sverige har en del brister, så långt kan jag hålla med juristen Mårten Schultz och moderatpolitikern Maria Abrahamsson. Mårten Schultz hävdar bland annat följande  i SVT:  Det finns många argument som tillsammans är väldigt starka. Ett är att Läs mer…