Etniskt baserade kriminella nätverk 2024

Svenska kriminella gäng brukar delas in i olika typer av gäng. Exempelvis maffialiknande kriminella gäng, kriminella mc-gäng, släktbaserade nätverk, lokala gatugäng och etniska nätverk. Ett nätverk eller gäng kan ingå i flera av kategorierna. Denna artikel handlar om etniskt baserade kriminella nätverk.

Exempelvis kan ett släktbaserat nätverk också vara ett gatugäng och en maffialiknande gruppering. Ett etniskt nätverk kan vara ett gatugäng eller en maffialiknande gruppering och ett kriminellt mc-gäng kan vara maffialiknande. Utöver detta kan det också finnas specialinriktade nätverk för en viss brottslighet.

Etniska kriminella nätverk är relativt ovanliga i Sverige men det finns ändå ganska många.

Syrianska och assyriska grupperingar

Det största och mest kända etniskt baserade kriminella nätverket i Sverige är Södertäljenätverket som utgörs av kriminella individer, gatugäng och släktbaserade undergrupperingar samtidigt som det också är ett av de maffialiknande kriminella nätverken i Sverige. Södertäljenätverket består i huvudsak eller nästan uteslutande av personer tillhörande den syrianska/assyriska befolkningsgruppen. Nätverket har omfattande kontakter i andra länder som Libanon, Syrien, Turkiet, Spanien och Colombia med flera länder.

Ett annat nätverk av samma typ som Södertäljenätverket är Botkyrkanätverket. Även i detta nätverk ingår i huvudsak personer från den syrianska/assyriska befolkningsgruppen. Men i vissa av nätverkets olika falanger dominerar de inte utan där kan andra etniciteter som serber vara dominerande.

Gränsen mellan etniskt baserade och släktbaserade nätverk kan i vissa fall vara svår att dra.

Det finns i Sverige sålunda flera släktnätverk som tillhör en speciell befolkningsgrupp från Turkiet/Syrien/Libanon som går under namnet mhallami. Ibland kallas de också mardelli. De har kontakter i Tyskland, Nederländerna, Turkiet, Syrien och Libanon.

Även kurdiska släktnätverk finns men i de kriminella nätverken utgörs majoriteten oftast av personer som inet är kurder. Ett sånt nätverk är Turebergsnätverket. De är precis som de två tidigare nämnda nätverken också att se som ett maffialiknande kriminellt nätverk.

Gemensamt för de i detta stycke nämnda etniskt baserade kriminella nätverken är att de ursprungligen härstammar från samma området i Turkiet/Syrien. Ett område som kallas Tur Abdin.

Juggemaffian

Förr i tiden dominerade den organiserade brottsligheten i Sverige av personer från Jugoslavien. De dominerade de kriminella miljöerna under decennier men dessa nätverk försvagades kraftigt efter Jugoslaviens sönderfall men individer med ursprung i Serbien, Kroatien och Montenegro förekommer i många kriminella nätverk. Den så kallade serbiska maffian anses dock fortfarande ha kontakter med svenska kriminella grupperingar.

Det mesta kända etniska kriminella nätverket vid sidan av Södertäljenätverket och Botkyrkanätverket är den så kallade Albanligan i Göteborg som ingår i den större internationell nätverksstruktur som brukar kallas den albanska maffian. Det är ingen sammanhållen eller formell organisation men albanska kriminella grupperingar i många länder brukar samarbeta.

Övriga etniskt baserade kriminella nätverk

Ett annat etniskt kriminellt nätverk är det vietnamesiska kriminella nätverket i Sverige vilket verkar vara som starkast i Göteborgsområdet. Det består av kineser och vietnameser från Vietnam. De står sannolikt i kontakt med andra kriminella grupper med samma etniska bakgrund i både i Asien och Europa. Troligen ingår också de kriminella kinesiska grupperingarna som kallas triader bland de nätverk de har kontakt med.

Det finns också kriminella nätverk i Sverige som enbart består av romer eller polacker. Deras förankring finns dock huvudsakligen i Rumänien och Polen. Verksamheten i Sverige är en del av deras kriminella verksamhet i deras hemländer.

Ryska kriminella nätverk är också verksamma till Sverige. Det handlar om kriminella nätverk som kan anses ingå i det som kallas den ryska maffian, vory v zakone. I den ryska maffian ingår även kriminella grupperingar från Georgien, Armenien och Azerbajdzjan samt andra stater som ingick i Sovjetunionen. Den mest kända grupperingen som är verksam i Sverige idag kallas den tjetjenska byggmaffian.

Slutligen finns ett kriminellt nätverk som skulle kunna kallas ett svenska etniskt nätverk då de nästan enbart accepterar svenskar och andra nordbor som medlemmar. Den kriminella gruppering jag pratar om är Hells Angels MC som ju också är att betrakta som ett kriminellt mc-gäng.

Läs mer:

2 svar på “Etniskt baserade kriminella nätverk 2024”

Kommentera gärna med hjälp av ett Mastodonkonto

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.