Varför är det ett sånt förbannat gnäll på medias ledarsidor?

Smittspridningen i Sverige av covid-19 är i stort sett densamma som i Norge, Danmark och Finland. Exakt samma som Danmark, men lite högre än Norge och Finland. Sverige ligger dock lite före ren tidsmässigt vad det gäller smittspridningen vilket innebär Läs mer…

Advertisements

44 000 solcellsanläggningar i Sverige

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Ökningen syntes även i den installerade effekten som uppgick till 698 MW – en ökning på cirka 70 procent sedan Läs mer…

Sjukhusvårdade i Västra Götaland sjukare än i resten av landet

Samtidigt som smittspridningen är låg i Västra Sverige mätt i antalet konstaterade fall av covid-19 och antal sjukhusvårdade i förhållande till befolkningen så är andelen av de sjukhusvårdade som får IVA-behandling hög i såväl Västra Götaland som Halland. 52% av Läs mer…

Varför är smittspridningen så stor i Östergötland?

Den snabbaste smittspridningen av covid-19 i Sverige finns i Östergötland. Den överstiger smittspridningen i Stockholm och antalet konstaterats smittade per 100 000 invånare är nu högre i Östergötland än i Stockholm. Dödstalen är dock fortfarande låga i jämförelse med Stockholm. Läs mer…

Nyliberalismens krasch och slutet för en era

Den nyliberala världsordningen kraschar mitt för våra ögon. Som om inte klimatkrisen vore nog punkterar Coronapandemin inte bara aktiebubblor utan hela den marknadsextremism – en gång i världen kallad laissez fair-kapitalism – som präglat de senaste fyrtio årens utveckling. När Läs mer…

Hur spred sig coronasmittan från de rika skidåkarna till de fattiga på Järvafältet?

Den första personen som dog av covid-19 (nya coronaviruset) i Sverige var en äldre somalisk man från Järvafältet (Rinkeby, Tensta, Kista, Husby, Akalla, Rissne, Barkarby). Boende i området ansåg att myndigheterna hade fel när de uppgav att mannen dog av Läs mer…

Nej till militarismens klor och kasernernas dödsläger

Socialistungdomen drabbades hårt av spanska sjukan 1918-20 ”Som de flesta klubbisterna ligga sjuka, kunde vi tyvärr ej följa vår kamrat till graven.” Notisen från Älvkarleös socialdemokratiska ungdomsklubb senhösten 1918 antydde något om vidden. Spanska sjukan, eller bara spanskan, hade återkommit med Läs mer…

Pratar verkligen regionpolitikerna i Stockholm sanning om covid-19?

– Tyvärr väntar ännu mörkare tider kommande veckor. Vi ser en snabb smittspridning, sa Irene Svenonius (M), finansregionråd, på en pressträff. Men tittar vi på statistiken så är hennes svar inte riktigt korrekt då smittspridningen sen den 25 mars i stort Läs mer…

Smittspridningen ser likadan ut i hela Norden

Smittspridningen när det gäller covid-19 ser ungefär likadan ut i hela Norden. Sakta men säkert blir det fler smittade och fler döda bland de äldre. De flesta smittade blir knappt sjuka, en del behöver sjukhusvård, ytterst få behöver intensivvård och Läs mer…

Covid-19 är inte första pandemin på ett sekel

I media och på många andra håll påstås det ständigt att den just nu pågående covid-19-pandemin är den första pandemin på ett sekel, dvs sen spanska sjukan. Det är inte sant. Sen år 1900 har det varit 5 pandemier i Läs mer…

Tal till en kluven nation

Statsministern håller tal till nationen. Ett tal med dubbelt skärpedjup nu när vi befinner oss i början av en global pandemi och en långvarig ekonomisk nedgång. Då passar ord om att stå starka tillsammans, göra sin plikt, visa solidaritet. Samtidigt Läs mer…

Corona – snabb smittspridning i Stockholmsområdet

Västra Götaland fick sitt första coronafall en dag innan Stockholm. Antalet fall har i de flesta länder ökat i ungefär samma takt efter det första fallet men i Västra Götaland har smittspridningen inte ökat i den takten. I Stockholms län Läs mer…

Riksförfulare tycker att politiker inte ska ägna sig åt politik

White Arkitekter har utsetts till årets riksförfulare av Arkitekturupproret. I linje med denna utnämning har en representant för riksförfularen gått till attack mot att socialdemokraterna i Göteborg faktiskt ägnar sig åt politik och lyssnar på folket. Det handlar om Anna-Johanna Läs mer…

Varför tycks Sverige klara coronasmittan bättre än många andra länder?

Den frågan har jag inget som helst svar på men det är tydligt att Sverige så här långt klarat coronasmittan bättre än de flesta europeiska länder där smittspridningen började ungefär samtidigt som den i Sverige som de andra nordiska länderna, Läs mer…

Hittills har covid-19 varit ett mindre problem än influensa

36 personer har dött av covid-19 i Sverige detta år. Hur många som dött av influensa denna vinter finns det inga exakta siffror på men antagligen har det varit ett bra år med få döda, vilket betyder omkring 700 döda Läs mer…

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse riktar allvarlig kritik mot Kristofer Lundberg

Kristofer Lundberg är ordförande i Hyresgästföreningen Västra Sverige och i Hyresgästföreningen Angered. I en extern utredning som beställts av förbundsstyrelsen Hyresgästföreningen riktas hård kritik mot Kristofer Lundberg. Den externa utredningen har utförts av utomstående jurister som tittat närmare på misstankarna Läs mer…

Sveriges mest missanpassade gata

Gatan går från ingenstans till ingenstans. Den är närmare 100 meter bred och skulle kunna rymma kvartersbebyggelse mellan två gator. Den kallas Lindholmsallén och är utan tvekan Göteborg och Sveriges mest missanpassade gata. Den är ofattbart bred och meningen med Läs mer…

Hård kritik mot enskild göteborgspolis på grund av rasistiska uttalanden

En en enskild polis i Göteborg kontaktades per telefon av en enskild medborgare som ville diskutera ett utvisningsärende. Under samtalet, som spelades in, gjorde polisen långa utläggningar i frågor som rörde invandring och svensk migrationspolitik i allmänhet. Samtalet anmäldes till Läs mer…

Bandidos-man återigen häktad för grovt vapenbrott

Efter att Svea hovrätt genom ett beslut den 13 mars 2020 undanröjt tingsrättens tidigare friande dom i ett mål om grovt vapenbrott har åklagaren begärt att den åtalade ska häktas. Södertörns tingsrätt har bifallit åklagarens begäran. Rättegången i tingsrätten ska Läs mer…