Närhälsan online – den billiga och gemensamma vårdappen

Den som vill ha vård via nätet behöver inte använda privata vårdgivare som kostar samhället en förmögenhet och vars främsta syfte är att generera vinst till sina ägare. Det går precis lika bra att använda den offentliga vårdens app Närhälsan Online. Läs mer…

Advertisements

Stängt samhälle, munskydd, krogstängning med mera gör väldigt lite skillnad

Stängt samhälle, munskydd, krogstängningar, isolering med mera betyder väldigt lite när det gäller antalet döda i covid-19. Faktum är att det inte spelar nån som helst roll vad länder vidtagit för åtgärder när det gäller andelen döda i ett land. Läs mer…

Journalisters bristande förmåga att kontrollera fakta är förvånande

Journalister tycks ha en välutvecklad förmåga att nonchalera fakta eller inte bry sig om fakta. Jag märker det när det gäller brottslighet och jag märke det ännu mer när det gäller havsmiljö och fiske. De tycks ofta inte ens bry sig om enkel googling. Läs mer…

Polisiära anekdoter och tyckande bevisar ingenting när det gäller droger

Två poliser som är medlemmar i Svenska Narkotikapolisföreningen vänder sig mot avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk och eget bruk av narkotika i en nästan totalt substanslös debattartikel i GP. Läs mer…

Överdödlighet för invandrare bosatta i fattiga områden kan bara beläggas i Stockholm

I våras var det väldigt tydligt att mycket dödlighet i Covid-19 i stort sett var ett Stockholmsfenomen. Dödligheten var markant högre i Stockholmsregionen samt omkringliggande län. Det var också tydligt att det fanns en tydlig överdödlighet bland fattiga, framförallt bland fattiga invandrare från Somalia, Syrien och Irak. Läs mer…

Covid-gnället bland allmänhet och i media saknar fog

Sverige är ett land som klarat covid-epidemin bra. Ett av de länder i Europa som klarat sig bästa med låg dödlighet Det står om överdödligheten jämförs mellan länder. Överdödligheten är ett mycket bättre mått på hur covid-epidemin slagit i olika länder än antalet påstått döda i covid-19 Läs mer…

De fruktansvärda förenklarna

För ungefär trettio år sen konstaterade nederländska Jordens Vänner, Milieudefensie, att det fanns tre typer av utsläpp som stod för den allra största andelen miljöförstöring – koldioxid, organiska halogenföreningar, och tungmetaller. Resten var ett mindre problem. Läs mer…

Farlig arbetsmiljö och svartjobb på bilverkstäder och biltvättar

Bristande arbetsmiljö hos sex av tio företag, personer som saknade rätt att arbeta i Sverige och som bodde på sina arbetsplatser. Det blev resultatet av en ny myndighetsgemensam insats mot ett 80-tal bilverkstäder och annan bilservice. Läs mer…

Hur definieras vithet?

En märklig kulturdebatt tycks utspela sig på Konstfack i Stockholm. Den har också spritt sig till media. Centralt i debatten är begrepp som vithet och strukturell rasism. Det senare innebär att rasism är inbyggd i samhällets strukturer men normalt betyder det inte att alla vita är rasister oavsett hur de agerar och oavsett vad de gör. Läs mer…

Kärnkraft är olönsamt och miljöfarligt

Kärnkraften i Sverige är olönsam. Det är därför kärnkraftsreaktorer stängs. Frö att driva de gamla kärnkraftverken vidare krävs så stora investeringar att det helt enkelt inte är värt det. Dessutom är avfallet från kärnkraften an allvarlig miljöfara i 100 000-tals år. Läs mer…

Arbetskraftsinvandring och utnyttjande

Somar Al Naher i ETC har skrivit en helt okej ledare om arbetskraftsinvandring till Sverige. Men hon har noll koll på hur stor arbetskraftsinvandringen faktiskt är. Hon uppger att den var 15 321 personer år 2020. Den siffran är dock inte arbetskraftinvandring till Sverige utan arbetskraftsinvandring till Sverige från länder utanför EES och EU. Läs mer…

Det som är vackert, sant och rimligt måste inte vara rätt och riktigt

De båda har naturligtvis helt rätt. Gangsterrapp beskriver verkligheten för en del i de svenska förorterna men inte på något sätt verkligheten för majoriteten i förorterna. De flesta som bor i en förort har ingenting gemensamt med de kriminella. Så därför är Daniel Vencu Velasquez Castro och Daniel Wenger Perez också helt fel ute. Läs mer…

Levande skildring av vår tids nya arbetarklass

Handlingen kring huvudpersonen Ida i Handens rörelser utspelar sig på tre ständigt växlande plan. Själva basen för framställningen är Idas arbete på ett callcenter – oklart inom vilken bransch, men troligtvis är det frågan om datorer – där hon utövar kundsupport genom att nogsamt följa en manual samt säljer abonnemang. Läs mer…

Ökad försäljning av svensk ekomat

Försäljningsvärdet av svenskproducerad ekologisk mat ökade med 2,6 procent, eller 133 miljoner kronor, under pandemiåret 2020. Det visar färsk försäljningsstatistik från analysföretaget Nielsen. Siffrorna presenteras av Ekologiska Lantbrukarna i rapporten Svenskt ekoindex 2020 kvartal 4. Läs mer…