De svenska landskapen

Svenskar från olika delar av landet identifierar sig mer med landskap än med regioner och län. I två fall identifierar de sig dessutom mer med sin stad än med landskapet/landskapen staden ligger i. Göteborgarna är göteborgare, inte västgötar och stockholmare Läs mer…

Advertisements

Det där med svenskhet

Det är klart att jag är svensk. Jag har svenskt pass, är född i sverige, har svenska som modersmål och heter Anders Svensson. Men hur svensk är jag egentligen? Min fars modersmål var engelska, han växte upp i ett område Läs mer…

Intressant om klass, klassmedvetande och identitetspolitik

Katalys-rapporten I väntan på klasspolitik – en klassmedveten befolkning utan representation som skrivits av Hampus Andersson är en intressant rapport då den visar på det som många inom vänstern vet, men den nyare så kallade postmoderna identitetspolitiska vänstern inte begripit. Läs mer…

Klass i Sverige – inget nytt från Katalys

Tankesmedjan Katalys har gett ut sin första publikation i serien Klass i Sverige. Den heter Klass, identitet och politisk mobilisering, Klassmedvetande i det 21:a århundradet. Författare till rapporten är Niels Stöber, Daniel Suhonen och Göran Therborn. Det är en förvånansvärt blek produktion. Läs mer…

Rasism är identitetspolitik, identitetspolitik är rasism

Rasism är identitetspolitik. Därom råder inget tvivel. Jag är kristen och har därför följande egenskaper är exakt detsamma som jag är muslim och har därför vissa egenskaper. Att kristna västerlänningar är på ett visst sätt som bestäms utifrån deras hudfärg Läs mer…

Vad är identitetspolitik?

Sedan Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg skrev en krönika, där hon kritiserade hur ”identitetspolitik” blivit ett hinder för en solidarisk rörelse, har inomvänstermotsättningarna åter seglat upp mellan de som menas sätta klass i centrum för den politiska rörelsen och de som Läs mer…

Vänstern gynnar rasistiska partier

Rasismen i Sverige minskar. Stödet för rasistiska partier ökar. En del av förklaringen är vänsterns felaktiga fokus. Genom ett fokus på identitet, etnicitet och kultur istället för på klass och ekonomi gynnar vänstern rasisternas frågeställningar. De som är rasister väljer Läs mer…

Fler syltburkar tack

Boktips Stadens etik Boinstitutets Årsbok 2000 Fler syltburkar tack Storstadscentrum är som syltburkar alla flugor trängs kring. Varför inte lösa de problem som det skapar genom att etablera nya syltburkar. Till exempel nya biltillgängliga bostadsområden i 1800-talsstil utspridda i periferin? Läs mer…

Identitet via konsumtion

Boktips Birgitta Johansson (red) Konsumera mera Formas ISBN: 9789154059980 Identitet via konsumtion I statliga forskningsrådet Formas upplysande pocketboksserie är ”Konsumera mera – dyrköpt lycka” ett måsteköp för världssamhällsmedborgaren. 23 forskare skriver inspirerat om konsumtion versus miljö/klimat etcetera. Rakt på sakfrågan: Läs mer…

Svensk med utländsk bakgrund?

Min far heter Torsten Svenson (med ett s numera sen myndigheterna en vacker dag bara ändrade). Han är född i Sverige. Han är svensk med utländsk bakgrund enligt officiell svensk statistik. Eller var kanske man ska säga. För han har utvandrat Läs mer…

Svenskars naturkärlek

Boktips Landskapet i våra hjärtan Jakob Christensson Historiska media Svenskars naturkärlek Skog och sjö. Gles befolkning. Sen urbanisering. Bonderötterna få generationer bort. Inte undra på att naturälskan ingår i det svenska folklynnet. ”Landskapet i våra hjärtan – En essä om Läs mer…

Varför arbetarhöger?

Boknytt Högerpopulismen Magnus E. Marsdal Celanders förlag ISBN: 978-91-976507-2-4 Varför arbetarhöger? Irrationella själviska onda rasister ”analyserar” pk-intellektuella till leda om västvärldens växande högerpopulism. Vänsterjournalisten Magnus Marsdal producerar istället en ytterst imponerande kritikerrosad megasociologisk skarpteoretisk gräsrotsundersökning av norska Fremskrittspartiets väljare. Varför Läs mer…

Rom EUs grund

Boktips På spaning efter en europeisk identitet Emin Tengström Santérus Rom EUs grund Det ligger i vår biologiska flocknatur att skaffa oss sammanhangs-givande individuella och kollektiva identiteter, menar professor Tengström insiktsfullt i ”På spaning efter en europeisk identitet – Det Läs mer…

Behovet av identitet

Boktips Ungdomar och identitet Frisén & Hwang (red) Natur och Kultur Behovet av identitet Så dåligt som unga mår i dagens samhälle måste man välkomna en antologi om deras identitetsproblem. Men jag tvivlar på de många freudianska, psykoanalytiska, social-konstruktivistiska, postmoderna Läs mer…

Queer är ett problem för vänstern och kanske för HBT-rörelsen också?

Borgerliga tyckare, bögar och flator, transsexuella och andra tycker att queer-teorierna är en fara för deras rörelses existens. Man tror att vänstern ska kidnappa deras så kallade rörelse. Om vänstern återigen skulle komma att dominera HBT-rörelsen så är det bara Läs mer…

Bindestrecks-svenskar

Boktips Svenskar m.m. Marie Augustsson (red) Raben & Sjögren Bindestrecks-svenskar I integrationens mittfält står bindestrecks-svenskarna. De som känner sig som både och; kurd-svenskar, chilen-svenskar etcetera. Födda i Sverige eller hitkomna som unga. Pressade mellan å ena sidan diskriminerande majoritetssvenskar som Läs mer…

Kapitalism mot kollektivism

Boktips Jihad vs. McWorld Benjamin Barber Corgi Books Kapitalism mot kollektivism I vänstern har vi fått höra det till leda. Socialismen fungerade inte och föll för att den var emot människans natur. Tyvärr ligger det nog en hel del i Läs mer…

Individ versus folk

Boknytt Det hyperindividualiserade samhället? Bjereld/Demker/Ekecrantz/Ekengren (red.) Boréa Individ versus folk Kommunikationsrevolutionen i transporter och symbolutbyte möjliggör den ekonomiska globaliseringen (en ”tom” ansvarslös globalisering då ingen världsmedborgarkänsla uppstått). Globaliseringen stöd också politiskt av nyliberalismen med dess individualism. Och kombinationen av globalisering Läs mer…

Frihet och gemenskap

Boknytt Rötter och fötter Thomas Hylland Eriksen Bokförlaget Nya Doxa Frihet och gemenskap Ännu en välskriven bok av Thomas Hylland Eriksen på temat etnicitet, nationalism och identitet. Den kände norske socialantropologiprofessorn går från klarhet till klarhet när det gäller att Läs mer…