Progressiv nationalism?

Nationalismen har dåligt rykte – inte minst i vänstern. Mycket ont har begåtts i dess namn. Men det gäller ju även för fenomen som demokrati, kapitalism, socialism, kristendom, islam och västerländska värderingar. Under alla dessa banér har såväl goda som onda saker uträttats. Läs mer…

Nyliberalism kontra (vänster)nationalism

Liberal Kosmopolitism. Kapitalistisk Internationalism. Marknadsmässig Globalism. Högerborgerlig Universalism. Nyliberalt Världsborgarskap. Hela jorden tillhör den hemlösa rika eliten som inte känner några gränser. Läs mer…

IS-kalifatet – islamistiskt nationsbygge

Boknytt Islamiska staten Loretta Napoleoni Fri tanke IS-kalifatet – islamistiskt nationsbygge Oavsett hur det går för Islamiska staten (Daesh) så har de skapat en ny politisk modell för den arabiska och muslimska världen: ett nytt unikt nationalstatsbygge via skrämmande våld Läs mer…

En annan socialism är möjlig

Boknytt Den tredje vänstern Johan Lönnroth Federa tankesmedja En annan socialism är möjlig Vänster(partistiska) nationalekonomen Johan Lönnroth beskriver i ”Den tredje vänstern” (2009) tre vänstervågor: 1700-1800-seklens första vänster av utopiska socialister och vänsterliberaler. 1800-1900-seklens andra vänster av marxist-folkhemsk arbetarrörelse. Och Läs mer…

Nationell välfärd kontra mänskliga rättigheter

Från åsiktsintolerans till debattnyansering En rapport från Linnéuniversitetet tar upp de papperslösas mänskliga rättigheter och ”den nationella välfärdsstatens exkluderande mekanismer”. Men herregud, hela världens befolkning förutom Sverige är ju exkluderad från vårt land och dess sociala rättigheter. Vår rikedom och Läs mer…

Avskaffa Sverige?

Vi kan väl som Mattias Hagberg antyder i en debattartikel i GP avskaffa nationen, nationalstaten, det svenska medborgarskapet, gränser, begreppet invandrare, och låta alla som vill få komma till Sverige och få fullständiga rättigheter. Men då ska inte argumentet för Läs mer…

Burmas etniska kaos

Boknytt Burmas historia Bertil Lintner Historiska media Burmas etniska kaos De grymma födslovåndorna för Burma som nationalstat och nation verkar vara bland de mer extrema i den avkoloniserade delen av världen (förr kallad Tredje världen eller Syd innan utvecklings-klyftorna länderna Läs mer…

Vi visade väljarna ansvar

Det hade kunnat bli grekiskt ekonomiskt kaos då om inte vi ställt upp, skriver Johan Lönnroth om uppgörelsen 1994. 1 maj 2003 publicerades i Vänsterpress ett upprop under rubriken ”Vägval för V”. Där stod att vi ville omsätta vårt ekologiska och feministiska Läs mer…

Elitistisk mångkultur

Boktips Globaliseringens kulturer Eriksson & Baaz & Thörn (red.) Nya Doxa ISBN: 9789157803122 Elitistisk mångkultur Mänskliga rättigheter (frihet), lika värde (jämlikhet) och folkstyre (demokrati). Det  är den goda sidan av det upplysningsinspirerade och rationella västmoderna samhället. Tanken att människan kan och Läs mer…

Blodlös globalteori

Boktips Jämlikhet och mångfald Seyla Benhabib Daidalos ISBN: 9789171731999 Blodlös globalteori Marknaden översvämmas av böcker på temat globalisering, mångkultur och nationalstatsdemokratins kris. Många är tyvärr alltför akademiska, intellektuella, filosofiska, socialkonstruktivistiska, utvecklingsdeterministiska, anglosaxiska, individliberala, välmenande och kosmopolitiska. Som arab-amerikanska Yale-professorn Seyla Läs mer…

Nationellt ”vi” behövs

Boknytt Jakten på svenskheten Qaisar Mahmood Natur & Kultur Nationellt ”vi” behövs Qaisar Mahmood är en Pakistanfödd, förortsuppvuxen, numera svensk centralbyråkrat som genomkorsat Sverige på motorcykel i jakt på den undflyende svenskhet han förtvivlat vill känna sig hemmastadd i. Det Läs mer…

500 år av Sverige

Boknytt Svensk historia Larsson/Marklund Historiska media 500 år av Sverige Många böcker om svenska kungar har publicerats på senare år, men jag har saknat en mer övergripande och sammanhängande bild av vårt lands förflutna. Nu finns den äntligen i denna Läs mer…

Anti-rasistisk återvändsgränd

Boktips Rasismer i Europa Katarina Mattsson/Ingemar Lindberg (red) Agora Anti-rasistisk återvändsgränd Kortantologin ”Rasismer i Europa – kontinuitet och förändring” kör på i de gamla vanliga vänsterakademiska hjulspåren. Allt blir rasism; kulturrasism, könsrasism, åldersrasism . Snart kommer väl klassrasism också. Till Läs mer…

Folknationen och Elitgloben

Boktips Medborgarskap i globaliseringens tid Gerard Delanty Studentlitteratur Folknationen och Elitgloben Nationalstater som Sverige är en slags samhällsäktenskap mellan den politiska elitens stat och den nationella folkliga kulturgemenskapen. Icke så längre då överklassen svikit nationen och flyttat sina blickar till Läs mer…