Ransgård måste vara ointelligent, eller?

Jonas Ransgård är den ledande moderaten i Göteborg. I ett debattinlägg i GT föreslår han att Göteborgs kan lära av Malmö. Det är ju ett helt otroligt märkligt förslag och det är inte utan att en funderar över intelligensen hos Läs mer…

Advertisements

Brottsbekämpningsförslag som inte hjälper

I debatten om brott återkommer ständigt samma verkningslösa förslag. Här ska jag presentera några av dem. Det handlar om förslag som inte minskar brottsligheten, som inte kommer åt gängbrottsligheten och som inte skapar ett bättre samhälle. I detta sammanhang ska vi Läs mer…

Finns redan kamerövervakning dygnet runt i Sverige

Sigrid Aliki i ETC skriver att vi har anledning att vara vaksamma med anledningen av ett ärende som berör kameraöverakning dygnet runt på allmän plats, mer bestämt Rinkeby Centrum, Tenstaplan och Tenstagången. Tidigare har förvaltningsrätten sagt nej och kammarrätten ja. Datainspektion har överklagat Läs mer…

Kameraövervakning gav ingen effekt

Sommaren 2012 inledde Polisen ett treårigt försök med kameraövervakning på två populära men våldsdrabbade platser i Stockholm. Syftet var att minska brottsligheten, öka tryggheten och öka brottsuppklaringen. Det unika med försöket är att kamerabilderna vid vissa tider har övervakats av Läs mer…

Övervakningskameror påverkar inte brottsligheten

För två år sedan inledde Polismyndigheten i Stockholms län ett försök med kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen. Tillståndet gäller i tre år från det att kamerorna tas i bruk, därefter måste Polisen ansöka om förlängning. Ett krav för förlängning av Läs mer…

Minskad brottslighet men ökad övervakning

Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen lämnar årligen en rapport till regeringen om tillämpningen av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemliga tvångsmedel. Årets redovisning visar att användningen av ökat jämfört med föregående år. Det är något som helt klart rimmar illa med brottsutvecklingen. Brottsligheten Läs mer…

Övervakningskameror – icke fungerande brottsbekämpning

Det finns en mängd undersökningar som visar att kameraövervakning inte hjälper för att minska brottsligheten. Speciellt obefintlig är effekten av kameror på våldsbrott. När det gäller skadegörelse så finns det troligen, eventuellt, en lokal effekt på så sätt att skadegörelsen Läs mer…

Kameror ger falsk trygghet

Det finns inga vetenskapliga belägg för att kamerövervakning på något sätt kan minska risken för våldsbrott eller antalet våldsbrott. Därför är det en meningslös åtgärd som bara invaggar folk i en falsk trygghet. Vad som verkligen ger trygghet är fler Läs mer…

Kameraövervakning är integritetskränkning och hjälper inte mot våldsbrott

Återigen har det kommit en rapport från Brå som visar att kameraövervakning inte på något sätt hjälper mot våldsbrott. I de flesta fall är de är med kameraövervakning av offentliga områden och miljöer en meningslös åtgärd när det gäller att Läs mer…

Övervakningens obefintliga effekter

Enligt BRÅ så har övervakningskameror ingen eller endast obetydlig effekt på brottslighet. Detta är något som många forskarrapporter visat och som jag tidigare skrivit om. Det är endast i parkeringsgarage som kameror visats ha någon effekt på brottsligheten. Sett ur Läs mer…