Trädgårdsstad istället för villaområden

Hyresgästföreningen (HGF) har lagt fram en rapport som argumenterar för att det borde byggas mer så kallad trädgårdsstad. De vill ha trädgårdsstad istället för villaområden. Med trädgårdsstad menar de stadsdelar som har en tät, låg och blandad bebyggelse. Läs mer…

Visitationszoner tillför ingen nytt

Igår var jag på en paneldebatt om högerregeringens förslag om så kallade visitationszoner, dvs områden där polisen skulle få möjligheter att kontrollera och visitera vem som helst utan att de har någon form av brottsmisstanke. Detta finns i Danmark och ingen vet om det har haft nån som helst positiv effekt på brottsligheten för det har aldrig utvärderats. Läs mer…

Toppstyre och uteslutningar förstör Hyresgästföreningen

I Hyresgästföreningen pågår ett systemskifte från folkrörelse till en organisation där anställda tjänstemän tar över allt inflytande från förtroendevalda. Det som en gång var en segrande folkrörelse med stolta förtroendevalda står numera utan en vision. Läs mer…

Privatisering genom fiffel och båg

Vid en så kallad ombildning i Rågsved använde ombildningskonsultens VD en grupp av vänner från Halmstad för att driva igenom privatiseringen. Ombildning är privatisering genom att förvandlar hyresrätter till bostadsrätter. Det är något som kräver att en majoritet av hyresgästerna i en fastighet vill ha en ombildning. Läs mer…

Stoppa marknadshyror – de är en attack på arbetarklassen

”Det finns inget förslag om marknadshyror och dessutom kommer de bara att införas i nybyggnation.” S-MP-regeringens försök att slingar sig ur den utredning den själv tillsatt väcker löje – och vrede. Läs mer…

Vänsterpolitik kan inte se ut som förr

Politiska stridsfrågor har en tendens att rymma hela sin samtid i mindre format. I kampen om marknadshyrorna kan vi hitta ett flertal av samtiden politiska fenomen: Socialdemokraterna som återigen sviker sina kärnväljare för att rädda regeringsunderlaget. Läs mer…

Socialdemokrater i Hyresgästföreningen avstängda för rasism

Alexander Hutter, en ledande socialdemokrat i regionstyrelsen för Hyresgästföreningen Västra Sverige hör också till styrelsen för Hyresgästföreningen Södra Bohuslän. Hela den senare styrelsen har blivit avstängda på grund av grovt rasistiskt och sexistiskt språkbruk under möten. Läs mer…

Vad konflikten i hyresgästföreningen handlar om

Hyresgästföreningen i Västra Sverige som omfattar Göteborgsområdet har i ett år plågats av interna strider. Den tidigare ordföranden Kristoffer Lundberg med flera anklagades för att ha missbrukat pengar och Lundberg själv stängdes av och uteslöts. Läs mer…

Alla har rätt till stad

På 70-80-talen, när vi i miljörörelsen försökte få gehör för tankar om en tät, transportsnål stad hade vi oftast Hyresgästföreningen emot oss. På den tiden var det en självklarhet att många nya bostäder (Hyresgästföreningens mål) var samma sak som många nya perifera förorter, sammanbundna av motorvägar. Läs mer…

Färre parkeringar ger fler bostäder

Det går att bygga upp emot 20 procent fler bostäder till en lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder som framställts genom ett samarbete mellan Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen. Det Läs mer…

Slarv gav sossebyråkratin möjlighet att utesluta Kristofer Lundberg

Det är ingen tvekan om att Hyresgästföreningens uteslutning av Kristofer Lundberg i första hand är en politisk aktion mot en aktiv och radikal företrädare för hyresgästerna i nordöstra Göteborg. Men han har själv bidragit till sitt fall. Troligen inte genom Läs mer…

Ruttet i Hyresgästföreningen

I vad som huvudsakligen är en politisk kampanj riktad mot aktiva medlemmar i Hyresgästföreningen som haft mage att utmana socialdemokraterans makt i organisationen kan det nu bli så att en populär och kampvillig ordförande i Hyresgästföreningen Angered samt i Hyresgästföreningen Läs mer…

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse riktar allvarlig kritik mot Kristofer Lundberg

Kristofer Lundberg är ordförande i Hyresgästföreningen Västra Sverige och i Hyresgästföreningen Angered. I en extern utredning som beställts av förbundsstyrelsen Hyresgästföreningen riktas hård kritik mot Kristofer Lundberg. Den externa utredningen har utförts av utomstående jurister som tittat närmare på misstankarna Läs mer…

Hyresgästföreningen Angered utsatt för förskingring

Hyresgästföreningen Angered har utsatts för förskingring. Det är anledningen att regionstyrelsen för Hyresgästföreningen Västra Sverige stängts av. Kristoffer Lundberg är ordförande både i Hyresgästföreningen i Angered och Hyresgästföreningen Västra Sverige. Han är inte misstänkt för någon som helt brottslighet och Läs mer…

Kuppförsök mot styrelsen i Hyresgästföreningen Västra Sverige?

Enligt tidningen Offensiv som ges ut av Rättvisepartiet Socialisterna har Hyresgästföreningens förbundsstyrelse genomfört en ren kupp mot styrelsen för Hyresgästföreningens region Västra Sverige. Ordförande för Hyresgästföreningen i Västra Sverige är Kristofer Lundberg och han har sen han valdes 2018 utgjort Läs mer…

Anklagelser om oegentligheter i Hyresgästföreningen Västra Sverige

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har beslutat att utöva sitt tillsynsansvar och har med omedelbar verkan tagit över ledningen för Hyresgästföreningen i region Västra Sverige. Regionstyrelsen har alltså fråntagits sitt mandat. Flera allvarliga händelser har enligt förbundsstyrelsen i Hyresgästföreningen kommit till deras kännedom. Läs mer…

Johannes Hulter och Yimby, mångfald och integration

Jag har tidigare visat på hur media (inklusive ETC) vilselett om segregation och mångfald i Göteborg med anledning av en rapport från Hyresgästföreningen. Det är inte Majorna eller Linnéstaden som har lägst mångfald. Inte heller har dessa stadsdelar hög mångfald Läs mer…

Frånvaro av bostadspolitik har gett extrem bostadsbrist

Boverket anger 243 av landets 290 kommuner att det råder brist på bostäder i kommunen, en ökning med 120 kommuner sedan 2013 enligt en rapport från LO. Samtidigt har priserna på bostäder ökat under lång tid. Även bostadshyrorna har ökat Läs mer…

Marknadshyror skulle ge mycket kraftiga hyreshöjningar

Ramböll har på Hyresgästföreningens uppdrag räknat på vad hyresnivåerna skulle bli i ett scenario med fri hyressättning på marknaden. Resultatet är tydligt. Hyrorna skulle öka i storstadsregioner och tillväxtstäder. Den direkta följden blir att 1 445 000 hushåll får minskat Läs mer…

Statligt investeringsstöd kan ge fler hyresrätter

Regeringen har beslutat att satsa 6,7 miljarder kronor för att få fart på byggandet och bryta den akuta bostadsbrist som råder över stora delar av landet. Satsningar görs bland annat i form av investeringsstöd för byggande av hyresrätter, särskild stimulans till kommuner som Läs mer…