Sverige bäst på ojämlikhet

Boknytt Kapitalet, överheten och alla vi andra Göran Therborn Arkiv förlag Sverige bäst på ojämlikhet Sverige har näst flest dollarmiljardärer per 10 miljoner invånare i västvärlden (32 jämfört med USAs 18). Vi är i världstopp vad gäller de rikaste 10 Läs mer…

Advertisements

Är den svenska arbetarklassen rasifierad?

Del 21 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 21 av 23 i serien Klass i SverigeTankesmedjan Katalys har nyligen publicerat rapporten Klasstrukturen i Sverige vilken ingår i den omfattande rapportserien Klass i Sverige. Författare av rapporten är Göran Ahrne, Max Thaning och Niels Stöber. Rapporten tar bland annat Läs mer…

Klass och hälsa – en misslyckad rapport från Katalys

Del 18 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 18 av 23 i serien Klass i SverigeAtt fattigare människor har sämre är en sanning som nog är kände av alla. När Katalys nu publicerat en rapport som visar på just detta är det därför ingen överraskning som presenteras, Läs mer…

Privatiseringen av välfärden och dess konsekvenser

Del 17 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 17 av 23 i serien Klass i SverigeDe tre senaste rapporterna från katalys i serien Klass i Sverige handla rom klass, hälsa och vård. Den första av rapporterna heter Välfärdsmodellens omvandling och är skriven av Majsa Allelin, Markus Kallifatides, Stefan Läs mer…

Intressant om kapital och förmögenheter

Del 16 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 16 av 23 i serien Klass i SverigeKatalys senaste rapport i serien om Klass i Sverige handlar om de svenska kapitalägarna, storkapitalisterna, och hur förmögenheter och kapital förändrats sen 1980-talet. Rapporten heter Ägande- och förmögenhets- strukturen och dess förändring sedan Läs mer…

Felaktigt grundantagande, felaktig analys och felaktigt resultat

Del 15 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 15 av 23 i serien Klass i SverigeAntagandet om att Sverige inte längre skulle vara ett industriland är ständig återkommande och ständigt lika felaktigt. Nu upprepas i Katalys serie om det svenska klassamhället i rapporten som heter Arbetarrörelsens blinda fläck Läs mer…

Intressant om arbetarklass, invandring och rasifiering

Del 14 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 14 av 23 i serien Klass i SverigeAnders Neergaard har skrivit en intressant rapport i Katalys serie Klass i Sverige som har titeln Klassamhällets rasifiering i arbetslivet. Den har till att börja med det vanliga problemet med att arbetarklassens storlek Läs mer…

Mindre intressant om medelklassen

Del 13 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 13 av 23 i serien Klass i SverigeGunnar Olofsson har i Katalys rapportserie Klass i Sverige skrivit om de yrken där skråväsendet till viss del lever kvar eller till viss del kan sägas ha återskapats. Han kallar dessa yrken Läs mer…

Proletariseringen av tjänstemannayrkena

Del 12 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 12 av 23 i serien Klass i SverigeTankesmedjan Katalys rapport Medelklassens förändrade maktposition handlar om hur tjänstemannayrken industrialiseras, förändras så att självständigheten i stor utsträckning försvinner och arbetsuppgifterna förvandlas till repetitiva rutinuppgifter som inte kräver egna initiativ eller tänkande. Läs mer…

Klassamhällets tystade röster och perifera platser

Del 10 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 10 av 23 i serien Klass i SverigeDet är namnet på den senaste rapporten från tankesmedjan Katalys i serien Klass i Sverige. Det är en intressant rapport samtidigt som den egentligen inte säger ett skit mer än att det Läs mer…

Klass i Malmö – rapport från Katalys med begränsningar

Del 9 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 9 av 23 i serien Klass i SverigeNär det gäller privata arbetsgivare i Malmö så är de 27 av de 30 största service- och transportföretag av olika slag. De enda industriföretagen är Saab-Kockums AB och Pågens AB. I Katalys Läs mer…

Intressant om lobbyismen

Del 7 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 7 av 23 i serien Klass i SverigeDen senaste rapporten, Svängdörrarnas förlovade land, i tankesmedjans Katalys serie om klassamhället, Klass i Sverige, handlar om lobbyismen och dessa täta band till de politiska makthavarna och de stora politiska partierna. Författarna Läs mer…

Med stress som styrmedel

Del 5 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 5 av 23 i serien Klass i SverigeRapporten Det nya arbetslivet: management-by-stress från tankesmedjan Katalys är en bästa hittills i serien om Klass i Sverige. Den är innehållsmässigt gedigen och flyhänt skriven av Mikael Nyberg. Bilden av det nutida arbetslivet Läs mer…

Klass i Sverige – inget nytt från Katalys

Del 1 av 23 i serien Klass i Sverige

Del 1 av 23 i serien Klass i SverigeTankesmedjan Katalys har gett ut sin första publikation i serien Klass i Sverige. Den heter Klass, identitet och politisk mobilisering, Klassmedvetande i det 21:a århundradet. Författare till rapporten är Niels Stöber, Daniel Suhonen och Läs mer…