Vem är invandrare?

En invandrare är enligt statistiken en person som flyttar till Sverige från ett annat land. Numera är häften av invandrarna svenska medborgare. I debatten är invandrare ofta en person med rötter i ett annat land, född där eller med föräldrar Läs hela inlägget

Att skriva om nordiskt fiske innebär språkstudier

Att läsa bokmål (det ena norska skrivspråket) och danska har aldrig berett mig några svårigheter. Men nu när jag skriver mycket om fiske så blir det till att läsa mer och mer på bokmål (försök räkna ut vilket som är nynorsk Läs hela inlägget

Livet är en konstruktion

Boktips Naturens budbärare Sverre Sjölander Nya Doxa ISBN: 9789157804167 Livet är en konstruktion Människor och andra djur kommunicerar sedan urtiden med hjälp av ljud, lukt, utseende, färger, beröring, känslor och beteende. Människan har dessutom kompletterat dessa system för samarbete och Läs hela inlägget

Språk är gemenskap

Boktips Tankens vindlar Peter Gärdenfors Nya Doxa ISBN: 9789157804600 Språk är gemenskap Detta är en bra men spretig populärvetenskaplig bok som väver samman evolution, hjärna, tänkande, intuition, känslor, språk, minne, berättande – kopplat till hembygd och modern kommunikationsteknik. Författaren (professor Läs hela inlägget

Språkets historia

Boktips Robbins Burling Den talande apan Studentlitteratur Språkets historia Hur språket kom till genom ett samspel mellan biologisk evolution och kulturell tradition är förstås en fascinerande historia. Men i början är boken aningen sövande i sin tekniskhet och grammatikalitet. På Läs hela inlägget

Svensk rasism – diskriminering på arbetsmarknaden

Del 9 av 10 i serien Den svenska rasismen

Del 9 av 10 i serien Den svenska rasismenDet är välkänt att invandrare (utlandsfödda) har högre arbetslöshet än svenskar i snitt: Statistiska centralbyråns senaste arbetslöshetssiffror visar att arbetslösheten bland utrikes födda personer är mer än dubbelt så hög som bland Läs hela inlägget

Engelska – ett skandinaviskt språk?

Det menar i alla fall Jan Terje Faarlund på Universitetet i Oslo, professor i lingvistik, och Joseph Emmonds, gästprofessor från Palacky-universitetet i Tjeckien. De menar att den grammatiska strukturen och basordförrådet i engelska visar att språket är närmare släkt med det nordiska Läs hela inlägget

Språk och samhälle

Boktips Människans språk Per Linell Gleerups Utbildning AB Språk och samhälle Att språket är ett fascinerande fenomen som binder samman våra vardagsgemenskaper, samhällen, folk och nationer framgår klart av faktaboken ”Människans språk” – en kvartssekelgammal språk(psykologisk) klassiker, som nu nytryckts Läs hela inlägget

Vad betyder svensk för mig?

Del 1 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktion

Del 1 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktionTidigare idag skrev jag om Hjällbo och muslimer med anledning av en debattartikel i GP, skriven av Amanj Aziz och Said Sheik. Jag gjorde också några sökningar på Amanj Läs hela inlägget

Att leva är att påverkas. Utifrån. Det gäller alla.

Rubriken är hämtad från Lena Andersson som skrivit en signerad kolumn i DN med anledning av Breivikrättegången. Kolumnen handlar om urbefolkning och urbefolkningars rätt och hur högerextremister utnyttjar detta tankegods: Uppvärderandet av särart och lokala kulturer anammades även av nordiska Läs hela inlägget

I svenska språket har femininformerna tagit över

På de flesta områden dominerar det manliga. Men inte vad det gäller språket. Dvs det svenska språket. När det har standardiserats, maskulina och feminina ord försvunnit har femininändelserna ( i alla fall på adjektiven) tagit över. På svenska heter det Läs hela inlägget

Socialt språk

Boknytt Efter fem miljoner år av tystnad Ingemar Härd Ordfront Socialt språk Det här är en intressant men lite rörig bok om ”Språkets uppkomst” (bokens undertitel). Mer träd än skog typ. Men det kan ju bero på att vetenskapsmännen som Läs hela inlägget

Ingen ska förbjuda nån att tala det språk denne vill prata

Det är helt enkelt rasism. En dövstum skulle ju knappats förbjudas att tala teckenspråk och följaktligen är det bara löjligt att försöka förbjuda att förare ska tala finska, serbokroatiska, persiska eller arabiska i fikarummet som företaget Keolis vill göra. I Läs hela inlägget

Göteborgskan sprider sig med utflyttning från Göteborg

Det är ju ingen direkt nyhet att folk i Stenungsund pratar göteborgska. När det moderna industrisamhället/bruksorten Stenungsund skapades på 1960-talet och byggdes upp under 1970-talet så befolkades det i stort sett med utflyttade göteborgare som fick arbete på industrierna. Antalet Läs hela inlägget

Betydelsen av engelska överdrivs

Så långt är jag överens med de debattörer i SVD som hävdar att folkpartiets förslag om engelska från årskurs är felaktigt och en onödig fixering och fokusering på engelska. Däremot är jag övertygad om att man blir bättre på engelska Läs hela inlägget