Sextrakasserier – ojämna maktförhållanden är problemet

Sexuella övergrepp, sextrakasserier med mer begås i större utsträckning av personer med mer makt, personer som har positioner som ger dem makt över andra. Det är fler män än kvinnor som har sådan positioner och någon mån har alla män Läs mer…

Advertisements

Moral, dubbelmoral och Svenska Akademin

Att den så kallade kulturprofilen, Jean Claude Arnault, som nu anklagas för att regelbundet ha ägnat sig åt trakasserier inklusive sexuella trakasserier av unga kvinnor tycks vara något som har varit känt sen 1980-talet i elitens kulturkretsar i Stockholm. Frågan Läs mer…

Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier ökar

Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat idag. Andelen som Läs mer…

Samma killar som begick övergrepp mot tjejer var också de som mobbade

Jag är född på en liten ö i Göteborgs norra skärgård. När jag var 8 år gammal rycktes jag upp ur denna trygga miljö då vi flyttade till Stenungsund. I Stenungsund var jag ett invandrarbarn bland alla andra, norrlänningar, bohusläningar, Läs mer…

Otillåten påverkan mot myndigheter ger små resultat men är obehagligt

Brottsförebyggande rådet publicerade igår rapporten ”Otillåten påverkan mot myndighetspersoner”. Rapporten visar att när myndighetsanställda utsätts för påtryckningar påverkas inte tjänsteutövningen i någon större utsträckning, trots trakasserier och hot, men privatlivet kan påverkas desto mer. Utsatta tjänstemän behöver dock stöd, och Läs mer…

Enligt Ivar Arpi är liberaler mindre toleranta än konservativa

Ivar Arpi är en reaktionär ledarskribent på SVD. Han har noll kännedom om den svenska vänstern och noll koll på vad socialister faktiskt tycker. Han tror att liberaler är vänster för det är vad vänster i US-amerikansk forskning och debatt Läs mer…

Polisanmälda hatbrott ökar

Under 2014 identifierade Brå cirka 6 270 polisanmälningar med möjliga hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen gäller alla motiv utom sexuell läggning, där nivån är oförändrad jämfört med 2013. Det visar Hatbrottsstatistiken 2014, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade Läs mer…

Organiserad brottslighet – utpressning och korruption

Del 3 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Del 3 av 11 i serien Organiserad brottslighetDetta är viktiga verktyg i de kriminellas arsenal av verktyg och ingår i det som kallas otillåten påverkan i polisens senaste rapport om organiserad brottslighet. Med otillåten påverkan menar polisen (och BRÅ) trakasserier, hot, våld, skadegörelse Läs mer…

Färre utsätts för misshandel

Allt färre personer uppger att de varit utsatta för misshandel, men trakasserierna mot kvinnor ökar. Det visar en kortanalys över brottsutvecklingen, som Brottsförebyggande rådet publicerade igår. – Sedan mitten av 00-talet, då vi började mäta utsattheten, ser vi en generell minskning Läs mer…

Minst 100 våldtäkter varje dag

Brås Nationella Trygghetsundersökning (NTU), med 13 000 svarande, visar att kvinnor är överrepresenterade bland de som utsätts för hot, trakasserier och sexualbrott. Brå uppskattar att minst 36 000 våldtäkter sker varje år, det vill säga 100 stycken varje dag. – Siffrorna är Läs mer…

Man får vara rasist

Jag gillar inte rasister. Jag anser att rasistiska ideologier som fascism och nazism är en fara för demokratin. Jag anser inte att enstaka personer med främlingsfientliga och rasistiska åsikter är en fara för demokratin. Det är för mig också självklart Läs mer…

10 förslag mot våldsam och trakasserande antifeminism

I höstas samlade Nordiska ministerrådet 25 experter på högerextremism, genus och maskulinitet, nätdebatt, rasism, islamofobi och marginalisering till ett seminarium i samarbete med barn-, jämställdhets- och inkluderingsdepartementet i Norge. Nu finns diskussionerna och slutsatserna – bland annat tio konkreta förslag Läs mer…

REVA – heder åt polisen i Göteborg

Sverige har tre stora polisdistrikt. Stockholm, Skåne och Västra Götaland. I två av dessa ägnar sig polisen åt trakasserier av folk med mörkt hår och mörkt skinn. Det är rasistiska trakasserier och inget annat. Även om det går under ett Läs mer…

Att skapa en reva i samhällsväven

Publicerat på Flyktingbloggen idag (eftersom jag inte postar själv där är det dock inte så snyggt formaterat som jag skulle önska, så jag postar det hela här också): Polisens nya sätt att arbeta med flyktingar och gränskontroll, Reva, innebär att man trakasserar Läs mer…

REVA – rasistiskt, enerverande, vidrigt arbete inom polisen

Polisens nya sätt att arbeta med flyktingar och gränskontroll, REVA, innebär att man trakasserar mörka människor. En person med utländskt utseende kan bli stoppad var som helst och id-kontrollerad. Det handlar utan tvekan om rasistiska trakasserier. Arbetssättet skapar en reva Läs mer…

Högerextremisterna hotar inte pressfriheten

Anders Lindberg har idag skrivit en ledare i Aftonbladet om att högerextremister hotar pressfriheten: Säkerhetspolisen brukar beskriva hot mot enskilda journalister som att de hotar personer, men inte det demokratiska systemets grundvalar. Det är en felaktig analys. När sidor som Läs mer…