Småskaligt fiske ett större problem än storskaligt

Världens småskaliga traditionella fiske i framförallt fattiga länder är ett betydligt större problem för fiskebestånden än det storskaliga internationella fisket. Detta visar en undersökning som genomförts med hjälp av Google Earth och som presenteras i senaste numret av Forskning & Läs mer…

Advertisements

Ökad gruvbrytning nödvändig

Om vi vill ersätta fossildrivna fordon med eldrivna fordon krävs det en massa batterier. Batterier kräver en massa metaller. Exempelvis nickel, litium, kobolt, koppar, vanadin och mangan. Dessutom krävs grafit. För att få fram tillräckligt med metaller krävs ökad gruvbrytning. Läs mer…

ETC och Gunnar Wesslén sprider felaktigheter om Filippinerna

Gunnar Wesslén har skrivit en artikel om Duterte på Filippinerna. Duterte är formellt folkvald, men han leder en våldsam militärregim och han är i praktiken en diktator. Fackföreningar och vänstergrupper förföljs. Så långt har Wesslén helt rätt. Men när det Läs mer…

Andelen direktörer knappast ett bra mått på jämställdhet

Andelen kvinnliga direktörer är lägre i Sverige än i många andra länder enligt en intervjundersökning som gjorts i medelstora företag jorden runt. Undersökningen är gjord av revsionsföretaget Grant Thornton. Det har fått SVD att slå till med rubriken ”Sverige långt Läs mer…

Fjärde Internationalens 16:e världskongress över

I en vecka har jag varit på Fjärde Internationalens (FI) världskongress. Organisationens utveckling är som helhet positiv även om det skett en del negativa saker under den gångna 7-årsperioden sen förra världskongressen. Sålunda har den brasilianska sektionen som vid förra Läs mer…

Den andra fredsprocessen på Mindanao

På ön Mindanao i Filippinerna pågår sen lång, lång tid ett inbördeskrig. Det finns fler parter som kämpar i konflikten, dels regeringen förstås. Den mest kända motståndsrörelsen är det muslimska MILF som bland annat har närvaro i provinsen Maguindanao där Läs mer…