Klass och yrkesfiske

Fiskesamhällena i Västsverige, det enda område där det egentligen funnits större grupper av heltidsfiskare sen industrisamhället och kapitalismen slog igenom, har traditionellt präglats av egendomslöshet (dvs fiskare ägde inte mark) och relativ jämlikhet ekonomiskt. Ägandet har i stor utsträckning varit Läs mer…

Advertisements

Vänsterpartiet: Låt personalen utveckla välfärden

Vänsterpartiet har idag presenterat ett förslag för hur de vill skapa en bättre välfärd genom att låta personalen få större inflytande. – När vi tar bort vinstuttagen kommer en del ägare att dra sig ur eftersom de bara är intresserade av vinsten. Det Läs mer…

Folkstyrd ekonomi

Boktips Lars Ingelstam Ekonomi på plats Linköpings universitet Folkstyrd ekonomi Statssocialismen är död, privatkapitalismen oifrågasatt – ”den enda vägen”. Men all ekonomi är påhittade sociala konstruktioner, och kan organiseras på alternativa sätt (när marknadsfundamentalisterna ifrågasätter detta undergräver de demokratin). Nyliberal Läs mer…

Socialt kapital demokratins bas

Bokklassiker Den fungerande demokratin Robert D. Putnam SNS Förlag ISBN: 9789186949006 Socialt kapital demokratins bas Ju mer människor bildar idrottsklubbar, sjunger i körer eller arbetar i kooperativa dagis, desto mer lär de sig att samarbeta, att se till det gemensamma Läs mer…