Konkurrens och samarbete mellan gängen i Göteborg

Göteborgs-Posten (GP) har publicerat en artikel om gängen i Göteborg, deras allierade och deras fiender. Om konkurrens och samarbete mellan gängen. Det är intressant men också problematiskt för de bryr sig bara om de lokalt baserade gängen (men inte ens alla dessa) och ett av de släktbaserade kriminella gängen. MC-gäng och etniska nätverk lämnar de därhän. Läs mer…

Grova ekobrott inom flyttbolag och städbolag har lett till åtal

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag. Brottsvinsterna ska enligt åtalet ha uppgått till nästan tio miljoner kronor. Läs mer…

Medias fantasier om gängen i Göteborg

I GT påstår Daniel Olsson att gängen i västra Sverige är fler än nånsin, 71 stycken. Han hänvisar därvidlag till en rapport från polisen som inte tycks vara offentlig. Hans påståenden är med andra ord inte kontrollerbara. Men det är inte troligt att hans uppgifter är korrekta. Läs mer…

De kriminella nätverken i Malmö just nu

När det gäller förekomsten av kriminella nätverk i Malmö är det ännu mer oklart än vad det gäller Göteborg. Det finns ingen ordentlig kartläggning och de flesta kriminella nätverk i staden verkar ganska löst sammanhållna men har ofta några individer från samma familj eller släkt i centrum för grupperingen. Läs mer…

De kriminella nätverken i Göteborg just nu

Det finns ingen lika bra genomgång av de kriminella nätverken i Göteborg som det finns när det gäller Stockholm. Det finns en genomgång i GP från 2019 där det uppges att det finns cirka 400- 500 personer i de olika stadsdelarna i Angered samt i Bergsjön som uppges ha en koppling till kriminella nätverk. Läs mer…

Flyttbolagshärvan i Borås

Borås Tidning (BT) har i en stor reportageserie gått igenom en stor härva med fifflande och fuskande flyttbolag i Borås. Det handlar om att kunder lurats på både ägodelar och pengar, att personer id-kapats och utnyttjats och att bolag ägts och skötts genom bulvaner. Läs mer…

Har polisen ett avtal med släkten Ali Khan?

En spridd uppfattning bland vanligt folk i Angered är att polisen skyddar eller underlåter att vidta åtgärder mot släkten Ali Khans brottslighet. Inte så att polisen låter bli att ingripa för de ingriper uppenbarligen om det blir lite allvarlig brottslighet med omfattande narkotikasmuggling och knarkförsäljning, skottlossning och andra våldsbrott eller vapenbrott. Läs mer…

De skumma trädgårdsföretagen i Skåne

En brödrasextett i Skåne med efternamnet Fakhro som bor utspridd på en rad orter har i mer än ett decennium bedrivit företagsverksamhet inom trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel. Flera av företagen har gått i konkurs och flera av bröderna har dömts för bokföringsbrott. Läs mer…

Gängland Sverige – de så kallade klannätverken

I polisens så kallade klanrapport pekas ett antal familjer ut som kriminella. Hela förfarandet är rasistiskt och demokratiskt tvivelaktigt. De flesta av dem tillhör två befolkningsgrupper, dels handlar det om arameer/assyrier/syrianer, dels om mhallami (också kallade mardelli), men några utpekade familjer är palestinier, några araber med annan härkomst och några kurder. Läs mer…

Gängland Göteborg – Partihallarna

Partihallarna i Göteborg är ett nedgånget industriområde på fel sida av spåren i Olskroken. Vägarna dit är knepiga och området är omgivet av vatten, spår, ödeområden, rivna fastigheter, motorvägar och trafikleder. Läs mer…

Gängland Malmö – kriminella nätverk med ursprung i Libanon

Rosengård är en av de stadsdelar i Malmö som anses vara ett så kallat utsatt område. De andra områdena är Seved, Nydala, Hermodsdal, Lindängen, Holma, Kroksbäck och Bellevue. Läs mer…

Partihallarna i Göteborg, mhallami och polisens klanrapport

I samband med att innehållet i polisen så kallade klanrapport läckte ut hävdade polisen i Göteborg att stadens partihallar var ett centrum för kriminalitet. Men det verkar i stort sett vara ett påstående som saknar substans. Visserligen är Partihallarna i Läs mer…

Gängland Borås – Hässleholmen och Norrby

I Borås finns sen cirka 10 år tillbaks två tydliga kriminella nätverk. Ett nätverk med bas i Hässleholmen och Hulta i östra Borås och ett annat med bas i Norrby och Kristineberg som både är västra Borås och centrala Borås då det ligger på andra sidan järnvägsstationen i förhållande till centrum. Läs mer…

Mhallami i Turkiet, Libanon, Tyskland och Sverige

Mhallami (Mahallami, Mardelli) är en befolkningsgrupp som ofta kallar sig själva för kurder. De kallas också allmänt för libanesiska kurder. De pratar dock arabiska och har arabiska namn. Deras arabiska dialekt har dock många inlånade kurdiska ord. De bor i Läs mer…