Det är mycket enkelt att stoppa religiösa privatskolor

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att stoppa religiösa privatskolor säger de flesta debattörer som tar upp frågan i media eller på annat sätt. I själva verket är det mycket enkelt. Politiker och många andra gormar samtidigt om Läs mer…

Advertisements

Förbjud religiösa privatskolor

I det stora hela borde skolan naturligtvis avprivatiseras. Men i väntan på det är det självklart bra om religiösa skolor förbjuds. Ett sådant förbud måste naturligtvis också gälla alla religiösa privatskolor, oavsett religion. Att bara stoppa nyetablering av religiösa privatskolor Läs mer…

Privatskolor ökar segregationen

Enligt forskning från Stockholms universitet och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) så innebär privatskolor och fritt skolval att segregationen och klassorättvisorna ökar. Resursstarka elever väljer i högre utsträckning privatskolor än vad resurssvagare elever gör. Dessutom väljer eleverna med Läs mer…

Stoppa splittringen – ena samhället

Tyvärr bekräftar den senaste stora undersökningen av ungdomen och de sociala medierna mitt intryck av de unga idag som väldigt fokuserade på sitt eget lilla privatliv och sina egna små intressen, tillsammans med sina egna likasinnade kompisar. Segregerade subkulturella bubblor byggs Läs mer…

Pedagogisk segregation ökar i skolorna

I skolor där andelen elever med behov av extra stöd är högst har lärarna jämförelsevis lägre kompetens enligt en studie som publicerats i senaste numret av Pedagogisk forskning i Sverige. Skillnaderna mellan kvalitet på undervisningen, elevers prestationer och lärarnas kompetens Läs mer…

Friskolor ökar segregationen

Det är vad en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) visar även om de själva väljer att försöker bortförklara detta. De kan nämligen helt riktigt konstatera att privatskolor (officiellt kallade friskolor) främst startas i två typer av områden, dels rika socialt privilegierade områden Läs mer…

Om en sosseregering slår mot privatskolorna är det bara bra

Valfrihet i sig är inget att försvara. Inte om det går ut över jämlikheten och innebär att privata företag och kapitalägare som inte betalar skatt gör vinster med hjälp av skattepengar. För så ser det ut i den svenska skolan. Läs mer…

Ingen ljusning i sikte så länge vi har privatskolor

En av de stora orsakerna till att svenska skolelever blir allt sämre kunskapsmässigt är det fria skolvalet och den så kallade friskolereformen som lett till oändligt antal privatskolor och en enorm segregation. Resultatet är fallande kunskaper hos svenska skolever. Nedrustningen Läs mer…

Betygsfiffel ger fler elever till privatskolor

Genom att sätta för höga betyg får privatskolor det att se ut som om de har bättre undervisning, en högre kvalitet på undervisningen. Men så är oftast inte alls fallet. Privatskolorna fifflar och manipulerar på en rad sätt för att Läs mer…

Ofria skolor

Boktips Religiösa friskolor i Sverige Berglund & Larsson (red.) Studentlitteratur Ofria skolor För friskoledebatten är det bra med denna faktabok, men den är knappast balanserad så jag kompletterar. Som demokrat är jag självklart mot mental föräldradiktatur, alltså att föräldrarna påtvingar Läs mer…

Vinsten är inte problemet utan en orsak till problemen

Malin Lernfelt visar återigen i ett blogginlägg på GP att hennes slutledningsförmåga inte alltid tycks vara av det bästa slaget. Eller så kanske det handlar om en direkt ovilja att försöka förstå. Det finns ingen som påstår att vinsterna är Läs mer…

Privatskolorna har försämrat resultaten – inte förbättrat

Privatiseringen av skolorna i Sverige har åtföljts av en stadigt försämrad prestation bland de svenska skoleleverna. I internationella jämförelser sjunker resultaten för svenska elever i jämförelse med andra länders skolelevers. Samtidigt så har betygen höjts i Sverige och resultaten på Läs mer…

Förstatliga skolan

En majoritet, 56 procent, av den svenska befolkningen vill förstatliga skolan. Detta visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Lärarnas Riksförbund. Resultatet visar ett klart trendbrott i opinionen. På den raka frågan om man anser att skolan Läs mer…

Ska skolan bestämma hur man får klä sig eller vilka smycken man får ha?

För mig är svaret på frågan självklart. Det är inte skolan som ska bestämma hur elever ska klä sig. Jag är inte anhängare av skoluniform, klädregler och smyckesregler. Speciellt inte inte i dagens Sverige. För som det använts av en Läs mer…

Hur man skapar betygsfusk

Svenskt Näringsliv är uppenbarligen intresserade av att skapa fusk med betygen istället för att behålla och utveckla en bra skola i Sverige. Där tycks man gå hand i hand med folkpartiet och utbildningsminister Jan Björklund som ju gör allt för Läs mer…

Ny skollag – tillbaka till 1950-talet

Den nya skollagen innehåller en del saker som jag absolut tycker är meningslösa, en del som kanske är bra och en del som jag gentligen inte har nån uppfattning om. Men sammantaget verkar förslaget till ny skollag innebära en återgång Läs mer…

En majoritet är inte för kristna privatskolor

I vilket fall som helst kan man inte använda den undersökning inställningen till kristna privatskolor som den kristna tidningen Världen Idag har låtit SKOP göra, som underlag för att påstå att majoriteten är positiv till kristna privatskolor. 54% svarade ja Läs mer…