Kosmisk medvetenhet – utan flum

Hur kan död materia skapa medvetenhet? Hur kan så livlösa materiella saker som kvarkar och atomer i slutändan ge upphov till liv, varelser, hjärnor, människor, känslor, tankar, drömmar, moral, hat, kärlek, färgseende, dofter, smärta, samhällsgemenskap, en inre värld av självmedvetande? Läs mer…

Salonens bild av segregerade områden är också felaktig

Tapio Salonen är en professor i socialt arbete vid Malmö universitet som nyligen publicerat en rapport som heter Att identifiera utsatta områden. Med anledning av den har han också figurerat i media en hel del. Rapporten innehåller en kritik av polisens klassificering av utsatta områden. Läs mer…

Klasskamp: Jämlikhet – Ojämlikhet (Hierarki)

Vi människor är sociala sällskapliga flockvarelser av naturen och evolutionen. Vi har ett djupt kollektivt djurarv av socialitet, ”vår-egen-gruppkänsla”, ojämlikhet, rangordning, ”vi-och-dom-tänkande”, social hierarki, revir (territorialitet), samt alfaindivid-dominans. Flockledaren styr och roffar åt sig mer mat för överlevnad, och mer sex för reproduktion – av barn och gener. Läs mer…

Människonaturen – dikten och sanningen

Ständigt aktuella ”Flugornas herre” (utgiven 1954) spelas nu på Helsingborgs stadsteater. Det är den brittiske romanförfattaren och Nobelpristagaren William Goldings mest berömda bok. Han föddes och dog i Cornwall (1911 – 1993), skrev 25 böcker och blev adlad. Läs mer…

Lycka = Vi-känsla, motion och tevesoffan

Vi människor kommer från en lång rad av sociala däggdjur, och samarbetande mänskliga jägare-samlare. Det livet är vi genetiskt anpassade till. 10 000 år av bondeliv, industrikneg och tjänstemannajobb har inte hunnit ändra på det. Läs mer…

Homo sapiens utveckling: Mer feminin jämlik demokratisk

Darwins utvecklingslära beskriver naturligt urval så här: individer med egenskaper som gör dem bäst anpassade till den för tillfället rådande miljön överlever och fortplantar sig oftare än andra individer i den aktuella djurarten, och så sprids dessa egenskaper och arten förändras gradvis. Läs mer…

Den ovetenskapliga aphögern

Människans natur är som skolan – alla har åsikter om dem, eftersom alla är människor och alla har gått i skolan. Men vetenskap bör prägla utforskningen av de beteenden och drifter som människosläktet utvecklat evolutionärt – inte personliga tyckanden och önsketänkande. Läs mer…

Vänstern behöver sociobiologi

Socialismens kris skylls av de borgerliga och många vanliga människor på människans (underförstått själviska) natur. Men det duger numera inte att bara tycka rakt ut om människans väsen. Det finns vetenskapliga fakta i frågan. Läs mer…

Människan är en hyfsat hygglig varelse

“Människan är i grunden självisk”. En vanlig åsikt. Men fel visar alltfler forskare inom de olika vetenskaperna. De flesta är ganska snälla för det mesta. Vi vet bara inte om det. Vår människosyn är alltför negativ, vilket kan bli en tragisk och självuppfyllande profetia. Läs mer…

Biologi + Kultur = Beteende

Boknytt Det kulturella djuret Patrik Lindenfors Ordfront Biologi + Kultur = Beteende Arv/biologi och miljö/kultur samspelar för att skapa människans beteende och tänkande. Hur detta sker ligger idag i den yttersta forskningsfronten. Genetiskt är skillnaden liten mellan oss och andra Läs mer…

Förklaringar, orsaker och åtgärder mot brottslighet

Det finns tre faktorer som är totalt avgörande för vem som begår brott. Det är inte orsaken till ett visst enskilt brott begås men de är grundläggande faktorerna bakom brottslighet. Faktorerna är kön, ålder och klass. De flesta brott begås Läs mer…

Gener och samhälle

Boknytt Blueprint Nicholas Christakis Little, Brown Spark Gener och samhälle Under mina 25 år som recensent har jag aldrig sett en så entusiastiskt prisad bok. Den inleds med 29 översvallande citat från framstående forskare och författare. Och detta fast boken Läs mer…

Vetenskap eller evolutionsförnekelse

Boknytt Gruppens grepp Klintman, Lunderquist, Olsson Natur & Kultur Vetenskap eller evolutionsförnekelse Religiösa fundamentalister förnekar evolutionen, liberala troende medger att kroppen skapats av det naturliga urvalet, men inte själen. Det senare dubbeltänket är vanligt också i den politiska världen – Läs mer…

Allmänmänskligt beteende

Boknytt Human universals Donald E Brown McGraw-Hill Allmänmänskligt beteende Den amerikanske antropologen Donald E Brown gör i denna klassiker upp med de envist kvarvarande antropologer, samhällsvetare, (socialister och feminister) som tror att människans hjärna är ett tomt blad (tabula rasa) Läs mer…