Samerna är inget urfolk

Numera vet forskarna att samerna kom till det nuvarande Sverige ungefär samtidigt som förfäderna till de nuvarande svenskarna kom till detta landstycke. Detta bl.a. genom genetiska studier. Samernas förfäder kom från norr samtidigt som svenskarnas förfäder kom från söder. De Läs mer…

Advertisements

Gnällig Jan Jörnmark har ändå några poänger

I ett gnällig krönika på Göteborgs-Postens ledarsida (finns inte på nätet) som har rubriken ”Äganderätt framför marknadsskräck” lyckas Jan Jörnmark ändå peka på något intressant. Detta trots att krönikan saknar riktning och styrsel samt är nästan totalt obegriplig. Det han ändå lyckas Läs mer…

Långt kvar till den vinstfria välfärden

Mitt i det parlamentariska spelet, alla blocköverskridande flirtar och alla löftesbrott så sker plötsligt något. Plötsligt anas en viktig förändring, en framgång för rörelsen. För så bör överenskommelsen om vinster i välfärden mellan regeringen och Vänsterpartiet ändå beskrivas, trots att Läs mer…

Inskränkningar i äganderätten är nödvändiga

Dessutom är de rätt vanliga i Sverige, men borde vara än vanligare. Inskränkningar som finns redan idag är sådant som rennäringslagen, minerallagen, strandskyddslagen, allemansrätten, ägande till vatten och fritt fiskevatten. Jag anser att det borde vara mer omfattande och också Läs mer…

Äganderätten bör försvagas

I Sverige finns ett antal inskränkningar av äganderätten. Det är nödvändigt och bra, men inte tillräckligt. Lagstiftningen kring rennäringen är en, gruvlagstiftningen en annan, naturreservat och nationalparker en tredje och strandskyddslagen en fjärde. Men den viktigaste är allemansrätten förstås och Läs mer…

Att döda träd – en del av allemansrätten?

Naturligtvis är det inte det. Men det tycks mig som om en del människor i vårt samhälle inte tycker att alla lagar gäller dem. Jag tänker på överklasstyper med flotta villor som mejar ner skogar för att förbättra sin utsikt Läs mer…

Inskränkningar i äganderätten – gruvlagstiftningen

Del 8 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Del 8 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrättSverige har ett antal inskränkningar i äganderätten. Något jag tycker är bra. Den ekonomiskt viktigaste av dessa är gruv- och minerallagstiftningen. I framtiden kommer denna att få än större ekonomisk betydesle då Läs mer…

Vänsterpiraterna

Det är ArbetarInitiativet det. Arbetarinitiativets plattform är fokuserad på sociala frågor, men det hindrar inte att Arbetarinitiativet när det gäller upphovsrättsfrågor, övervakning och integritet står för i stort sett samma ståndpunkter som Piratpartiet. Jag är en av Arbetarinititaivets kandidater och Läs mer…

Fildelning och anonymitet

The Pirate Bay (TPB) hävdar att deras tjänst för anonymisering av internetsurfare har över 100 000 presumtiva kunder redan efter en vecka med Ipredlagen i funktion. Det finns självklart problem även med anonymiseringstjänster. Det kan utnyttjas av kriminella av olika Läs mer…

Rennäringen – också en inskränkning i äganderätten

Del 6 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Del 6 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrättDet beror naturligtvis på hur man ser det. Men formellt så innebär lagstiftningen kring den svenska rennäringen faktisk en inskränkning i äganderätten för markägarna. För samerna får låta sina renar beta på Läs mer…

Ägares begränsade rättigheter

Del 5 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Del 5 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrättJag har tidigare skrivit om nödvändigheten och behovet av inskränkningar i äganderätten när det gäller exempelvis fildelning och jämfört med den svenska allemansrätten och strandskydddet som ju inskränker äganderätten för det allmännas Läs mer…

Inskränkningar i upphovsrätt och äganderätt är nödvändiga

Del 4 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Del 4 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrättI motsats till många borgerliga debattörer så menar jag att upphovsrätt är en slags äganderätt. Inskränkningar i upphovsrätten är därmed en slags inkränkningar i äganderätten. Nu är ju detta inte heller nåt Läs mer…

Genmodifierad föda – vad är problemet?

Jag ser inte att det är några större probem med det som Torbjörn Fagerström från SLU skriver om. Som exempelvis genmodifierad majs som istället för att vara en ettårig gröda blir en flerårig gröda. Eller kassava med högre vitamin- och Läs mer…

Stöld är samhälleligt och socialt betingat

Vad som är att betrakta som stöld är bestämt utifrån samhälleliga, sociala och kulturella betingelser. Det varierar över tid och kan vara lite olika i länder som England och Sverige. I England anses det i princip var stöld om du Läs mer…

Kamerorna – också en del av borgarnas övervakningsstat

Lars Weiss i DN skriver om övervakningskamerorna och varför det inte är så många inom bloggosfären som klagar på dem. Det beror kanske på att hälften av dem som klagar på Ipred1 och FRA-lagen inte tycker det är så uppseendeväckande Läs mer…

Repressiv julafton – bl.a. med piratjägarlag

Inte nog med att den borgerliga staten och den borgerliga regeringen vill åsiktregistrera fler, man vill också se till att de flesta unga människor i samhället blir behandlade som brottslingar. Det handlar om huliganlagar och och piratjägarlagar. Man vill att Läs mer…