Tetris kan förebygga symptom av posttraumatisk stress

Spelet Tetris kan förebygga obehagliga påträngande minnen, som en del av oss utvecklar efter traumatiska händelser. Personer som råkat ut för motorolyckor får minskade symtom av påträngande minnesbilder om de inom sex timmar efter olyckan spelar Tetris, efter att ha Läs mer…

Advertisements

Brott – tänk på fyra nivåer

I dagens samhälle anses det okontroversiellt och självklart att människan ska anpassa sig till ekonomins och samhällets aktuella behov. Men i en fungerande demokrati är det förstås tvärtom. Ekonomin och samhället är våra verktyg för att bygga oss det sätt Läs mer…

Stenkoll på kosten

Boknytt 5:2-dieten & korttidsfasta Ola Lauritzson Tukan förlag Stenkoll på kosten På jägartiden varvade människan frosseri med svält, alltefter jaktlyckan. Även under jordbrukartiden varierade mattillgångarna. Men i dagens industrisamhälle finns mat i överflöd ständigt tillgänglig för oss. Problemet är att Läs mer…

Även lastbilsförare drabbas av privatiseringar och avregleringar

Enligt Arbetsmiljöverket så ökar arbetsskadorna kraftigt inom transportbranschen. Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat drygt 2 000 åkerier över hela Sverige. Skadorna inom transportbranschen har ökat med 18 procent från 2008 till 2012. Dessutom är man inom transportbranschen jämförelsevis mycket Läs mer…

Mening ger hälsa

Boktips Hälsans mysterium Aaron Antonovsky Natur och Kultur ISBN: 9789127021938 Mening ger hälsa I ”Hälsans Mysterium” vidareutvecklar den israeliske professorn i medicinsk sociologi, Aaron Antonovsky, sitt uppmärksammade begrepp KASAM (Känsla av sammanhang). Alltså kopplingen mellan upplevelsen av sammanhang, helhet, ordning Läs mer…

Privatiseringar ger sämre vård för fattiga och ökade klyftor

Det är helt klarlagt att privatiseringar, privata vårdsystem och marknadsstyrning av vård och välfärd leder till bättre vård för rika och sämre vård för fattiga. Det leder därmed till sämre hälsa för fattiga i förhållande till rika. Det blir ökade Läs mer…

Klasskriget mot de unga

Boknytt Skitliv Victor Bernhardtz (red.) Atlas ISBN: 9789173894340 Klasskriget mot de unga Vänta vid mobilen. Oro. Alltid redo arbeta. Timmis. Vick. Flexhjon. Bemanningsföretag. Daglönare. Drömmen om fast anställning och heltidsjobb. Bo hos mamma. Rycka in på flera jobb för att Läs mer…

Vinter i paradiset

Boknytt Välfärdslandets gåta Lindblad & Lindgren Carlssons Vinter i paradiset ”Varför mår barnen inte lika bra som de har det?”. Det är den berättigade frågan som barnläkaren Carl Lindgren och barn- och ungdomspsykiatern Frank Lindblad ställer sig. Utan att ge Läs mer…