Miljörörelserna och naturgasen

Många rederier vill gå över från oljedrivna fartyg till gasdrivna fartyg. Anledningen är att gasdrivna fartyg medför mindre miljöfarliga utsläpp av stoft, partiklar, svavel, tungmetaller med mera och de är därför miljövänligare. Däremot innebär gasdrivna fartyg ingen förändring när det Läs mer…

Advertisements

Det finns bara ett alternativ – lägre energiförbrukning

Med anledning av kärnkraftshaverierna i Japan så skriver Fredrik Baconier i SVD att det bara finns ett alternativ, nämligen naturgas. Det är naturligtvis totalt felaktigt och det är förstås inget alternativ då det bidrar till växthuseffekten. Det enda alternativ som Läs mer…

Om inskränkningar i äganderätten

Del 3 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Del 3 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrättI Skåne står en strid om naturvårdsintressen och mineralrättigheter. En strid som också inbegriper äganderätt och miljölagstiftning. Det handlar om att Shell vill prospektera efter naturgas vilket ju kan ifrågasättas utifrån miljö- Läs mer…