Varför västlänksmotståndarna inte är trovärdiga

Del 1 av 4 i serien Järnväg i Göteborg

Del 1 av 4 i serien Järnväg i GöteborgMotståndarna till Västlänken är högljudda och syns i alla möjliga sammanhang. Men de är inte trovärdiga. Anledningarna till detta är flera. Det första är att motståndarna inte höjt ett ord av protester Läs mer…

Advertisements

Att inte bygga järnvägar får förödande konsekvenser

Göteborg och Borås är två av Sveriges större städer. De ligger mycket nära varandra och pendlingen är lika stor i bägge riktningar. Idag sker denna pendling nästan uteslutande med bil och buss. Resan tar lång tid. Det finns en järnväg, Läs mer…

Usel kollektivtrafik gör att bilismen inte minskar i Göteborg

Trängselavgifter finns i Göteborg och i många andra städer. I alla städer har det lett till minskat biltrafik. Nästan alla vill säga. För i Göteborg verkar det inte ha blivit fallet. Vad är då skillnaden på Göteborg och de andra Läs mer…

En annan sorts stad

Göteborg är en mycket glest bebyggd stad med stora obebyggda eller glesbebyggda områden nära stadskärnan. Det är också en stad med stor biltrafik för hållande till folkmängden. En stad med stor andel bilpendlare och liten andel som pendlar med kollektivtrafik Läs mer…

Varför denna fixering vid det minst problematiska i det Västsvenska paketet?

Västsvenska paketet är en satsning på infrastrukturen i och runt Göteborg. Det finns en mängd både små och stora projekt i paketet. En del är problematiskt. En del inte. Det mest miljöfientliga och mest problematiska i paketet är satsningen på stora biltrafikleder, Läs mer…

Skjut upp Västlänken – genomför några enkla lösningar

Jag utgår från att alla partier visar ansvar, tar hänsyn till demokratin och avskaffar trängselavgiften efter göteborgarnas rungande nej till den i folkomröstningen. För att undvika allt för stora höjningar av kommunalskatten i Göteborg och alltför stora nedskärningar i välfärden Läs mer…

Att inte ta bort trängselavgifterna är demokratiförakt

Utslaget i folkomröstningen om trängselskatten i Göteborg var mycket klart. Det blev Nej. Det måste innebära att trängselavgifterna tas bort. Allt annat vore demokratiförakt och skulle få allvarliga konsekvenser för människors tilltro till politik och demokrati. Ändå har jag hört Läs mer…

Att rösta nej till trängelskatten stoppar inte Västlänken

Trängselskatten är ett av flera sätt som det Västsvenska paketet finansieras. Det västsvenska paketet är en överenskommelse mellan kommuner, regionen, statliga verk och staten. I paketet ingår stor satsningar på ökad bilism som exempelvis Marieholmstunneln. Där ingår nödvändiga byggen som Götaälvbron och Läs mer…

Snart trängselavgifter i Göteborg

Det är på tiden kan man tänka. Det finns i många andra städer runtomkring i världen. Det går under lite olika namn, har kanske lite olika uttalade syften, men är i parktiken detsamma. Vägtullar, trängselskatt, trängselavgift osv. Från årsskiftet har Läs mer…

Marieholmstunneln är en felsatsning

Att bygga Marieholmstunneln är en felsatsning av flera skäl. Den innebär att man gynnar bilismen och det innebär ökad bilism när vi borde arbeta för minskad bilism. Alla pengar från trängselavgiften borde användas för att minska bilismen och öka kollektivtrafiken. Läs mer…

Trängselavgift – en början på grön omställning

Del 21 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Del 21 av 21 i serien Trängselavgift i GöteborgDen trängselavgift (som officiellt heter trängselskatt, men som är en avgift då det är en kostnad som tas ut av brukarna i likhet med va-avgifter och sophämtningsavgifter) som ska införas i Göteborg Läs mer…

Hallberg och Johansson kör aldrig genom Tingstadstunneln

I alla fall inte under rusningstid. Det är uppenbart när man läser deras argumentation om att det inte finns nån trängsel bland bilarna i Göteborg. Inte heller passerar de Korsvägen i rusningstid eller när det är nåt större arrangemang på Läs mer…

Borgartidningarnas kampanj mot trängselavgiften

Del 19 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Del 19 av 21 i serien Trängselavgift i GöteborgGT, Expressens göteborgsupplaga, har en längre tid bedrivit en politisk kampanj mot trängselavgifterna i Göteborg. Nu verkar det som om Göteborgs-Posten också tänker göra det. De har idag ”Var med och påverka” Läs mer…

Ja till trängselavgift – tveksam till Västlänken

Del 5 av 12 i serien Pendeltåg i Göteborg

Del 5 av 12 i serien Pendeltåg i GöteborgJag är för trängselavgift. Det är bra för miljön, det minskar bilismen, det är fördelningspolitiskt bra om pengarna används till kollektivtrafik (anledningen är att de flesta fattiga redan idag åker kollektivt, endast Läs mer…

En tunnel istället för Götaälvbro är ett puckat förslag

Folkpartisten Lars Nordström tycker att Götaälvbron inte ska ersättas med en ny bor utan med en tunnel.En tunnel för spårvagnar eller tunnelbana: Den enda långsiktiga lösningen är därför en tunnelbana även om en del av dagens politiker säger att en Läs mer…

Cykeldemonstration i Göteborg

Jag är just hemkommen från en cykeldemonstration i centrala Göteborg. En demonstration som innebar att biltrafiken under ett par timmar var avstängd i allén liksom på ett antal andra gator. Följaktligen var det inte bara en risk för störningar för Läs mer…

Självklart är kollektivtrafik viktigare än vägar

Därför ska bygget av Förbifart Stockholm stoppas liksom bygget av Marieholmstunnlen i Göteborg. Istället ska de pengarna användas för att bygga ut kollektivtrafiken. I Stockholm behövs en utbyggnad av såväl pendeltåg som tunnelbana och i Göteborg behövs en rejäl satsning Läs mer…

Bygg inga biltrafikleder

Trafikverket har nu kommit fram till att Förbifart Stockholm inte kommer att hjälpa ett dugg mot problematiken med bilköer.  Om sisådär 10 år så är köerna lika omfattande som idag. Grundorsaken till detta är att nya biltrafikleder genererar mer biltrafik. Läs mer…

Totalt fel väg att gå i trafikpolitiken

Vi lever i en värld där vi släpper ut för mycket koldioxid som en följd av bland annat fossila bränslen i bilar. Utsläppen av koldioxid behöver minska för att inte jordens uppvärmning ska bli katastrofal. En uppvärmning där växthusgaser som Läs mer…

En ny biltunnel löser inga problem

Av erfarenhet och från forskning vet man att nya biltrafikleder alltid ökar biltrafiken. Vilket innebär att en ny led och en ny tunnel under älven i Göteborg kommer att innebära ökad trafik. Detta innebär också att Marieholmstunneln inte kan lösa Läs mer…