ETC har fel om trängselavgifterna

I en artikel om trängselavgifterna (trängselskatterna) står det följande: Enligt beräkningar från Transportstyrelsen minskar trafiken med mellan fem och sex procent årligen till följd av trängselskatten, en siffra som dessutom ser ut att öka för varje år. Påståendet är inte Läs mer…

Advertisements

Trängselavgift är rättvisare än kommunalskatt

Av den enkla anledningen att majoriteten fattiga inte har bil. Det har däremot de rika. Något som betyder de flesta fattiga aldrig betalar nån trängselavgift men att de flesta rika gör det. Vanligt folk, fattiga, arbetarklass, åker kollektivt. Trängselavgiften är tänkt att Läs mer…

Knapp men stabil majoritetet mot trängselavgifter i Göteborg

Enligt en ny undersökning av opinionen i Göteborg kring trängselavgifter är en knapp majoritet mot trängselavgifter. Opinionen har varit stabil sen GP lät undersöka hur folk ställde sig för två år sen: Motståndet mot trängselskatten håller i sig. Forskare vid Läs mer…

Gnället på trängselavgifterna är löjligt

Del 20 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Del 20 av 21 i serien Trängselavgift i GöteborgDet går att åka gratis om man vill. Om man vill passera Göteborg alltså. In till centrum kommer man bara utan att betala trängselavgift under vissa tider. Vill man åka mellan Mölndal Läs mer…

Borgartidningarnas kampanj mot trängselavgiften

Del 19 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Del 19 av 21 i serien Trängselavgift i GöteborgGT, Expressens göteborgsupplaga, har en längre tid bedrivit en politisk kampanj mot trängselavgifterna i Göteborg. Nu verkar det som om Göteborgs-Posten också tänker göra det. De har idag ”Var med och påverka” Läs mer…

Äntligen trängselavgifter i Göteborg

Del 17 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Del 17 av 21 i serien Trängselavgift i GöteborgI alla städer där trängselavgifter/biltullar finns ser folk positivt på det. Det gäller jättestäder som London och New york såväl som mindre städer som Oslo och Stockholm. I Stockholm var en majoritet Läs mer…

Minskat bilåkande innebär ökad jämställdhet

Del 16 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Del 16 av 21 i serien Trängselavgift i GöteborgDet beror på att män i större utsträckning åker bil än vad kvinnor gör.  Bilister kostar mycket mer i form av pengar och andra resurser än vad kollektivtrafikresenärer, cyklister och gångtrafikanter gör. Läs mer…

Sänkta skatter är bra

Men bara om det gynnar arbetare och fattiga. Den borgerliga politiken gör inte det. Den borgerliga politiken innehåller visserligen en del sänkningar av skatten i vanliga inkomstlägen, men genom att man sänkt skatten än mer för de rika och försämrat Läs mer…

Så kan man minska trafikbullret

Det finns några generella åtgärder man kan ta till för att minska trafikbuller. Bland dessa finns byggande av passiva skydd, dvs bullerplank och liknande. Bullerplank ger tyvärr ofta en tråkig visuell bild och minskar vyerna i bebyggelsen. Andra åtgärder är Läs mer…

Trängselavgifter i Göteborg från år 2013

Del 3 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Del 3 av 21 i serien Trängselavgift i GöteborgDet är nu klart att meningen är att trängselavgifter ska införas i Göteborg från år 2013. Men det behövs nog en del justeringar av zonerna och betalstationerna innan dess. Blir det betalstationer Läs mer…

Positivt med trängselavgifter i Göteborg

Del 1 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Del 1 av 21 i serien Trängselavgift i GöteborgDet är mycket positivt att politikerna i Göteborg nu enats om att införa trängselskatt. Det område som föreslagits är vettigt och avgifterna för älvpassagerna är också bra: Politikerna enades om den inre Läs mer…

Dumheter om trängselavgifter

Det är troligt att det blir en ökning av trafiken på en del kringleder i Göteborg när trängselavgifter införs och att det då blir lite sämre luft kring dessa. Men eftersom trafiken som helhet minskar enligt de siffror som finns Läs mer…

Bra med trängselavgifter

Och det är väldigt bra att Göteborg ska få trängselavgifter och dessutom blir det förmodligen en central zon. Det är det alternativ som ger störst minskning av trafiken och mest pengar. Ett bra och vettigt alternativ. Det näst bästa alternativet Läs mer…

Äntligen! – trängselavgifter till Göteborg

Det verkar till slut som om vi även i Göteborg ska få trängselavgifter. Det är faktiskt på tiden att ett sådant initiativ tillkommer för att få ner bilanvändningen i Göteborgsområdet. Dessutom verkar det som om det område som kommer att Läs mer…

Omställning av samhället behövs

Den stora koldioxidboven i just Sverige är trafiken och det som behövs för att få ner utsläpppen här är alltså åtgärder mot detta. Som jag ser det måste alltså bilismen minskas. Detta görs enklast och bäst i storstäderna. Det är Läs mer…

Minskade utsläpp kräver ändrad stadsplanering

Vetenskapliga rådet för klimatfrågor har kommit med en rapport som föreslår 20-25-procentiga minskningar av utsläppen av växthusgaser fram till år 2050. Enda möjligheten att upp nå ett sånt mål i Sverige är att minska biltrafiken. Vilket innebär att minska biltrafiken Läs mer…

Klimathotet – en utmaning för vänstern, del 4

Del 4 av 7 i serien Vänstern

Del 4 av 7 i serien VänsternDet växande problemet med växthuseffekten presenterar några problem för en klassmässigt baserad vänster. Hur ska vi kunna inför en politik som adresserar klimatproblemen och som inte har några negativa fördelningsmässiga konsekvenser. Jag har i Läs mer…

När får vi biltullar i Göteborg?

Den första augusti återinförs biltullar i Stockholm. Hur länge dröjer det innan Göteborg får tummen ur och följer efter? Detta skriver Signerat Kjellberg i ett mycket läsvärt inlägg om New Yorks trafikpolitik och om den diskussion som förs där om Läs mer…