Dags att släcka kapitalismen

Brandsommaren 2018 ställer oss inför oräkneliga frågor. Många får vi vänta med att söka lösa tills efteråt, som praktiska lärdomar inför det kommande. Brandflygplan, helikopterkrokar, skyddsavbränning och begränsningslinjer. Myndighetsansvar, tillståndsgivning, eldningsförbud och evakueringar. Åsikter står som spön i backen, mänskliga Läs mer…

Advertisements

Inga förbättringar att vänta på Sahlgrenskas akut

GP skrev nyligen om köerna på akutmottagningarna i Göteborg. På Sahlgrenska Universitetsjukuhuset (SU) som ju  är tre sjukhus, Sahlgrenska, Östra och Mölndal. Det finns många anledningar till att det ser ut som det gör. – Det enhetsuppsplittrade budgetansvaret (varje avdelning Läs mer…

Ska plånbokens storlek avgöra rätten till läxhjälp?

Den 5 december ska riksdagen fatta beslut om utvidgad rätt till läxhjälp. Redan idag är det möjligt att – under benämningen ”barnpassning” – göra Rut-avdrag för läxhjälp till yngre barn i grundskolan. Med alliansregeringens nya förslag sägs det uttryckligen att Läs mer…

Marknadsstyrning skapar problemen i vården

Många problem har avslöjats inom den privata vården. Orsaken till vanvården av vår gamla och sjuka är vinstjakt och vinstmaximering. Något som är en följd av att man låter företag sköta vården. Målsättningen för privata företag är nämligen vinst till Läs mer…

Marknadsstyrning och vinstjakt nära orsaka flickas död?

Strax efter att en 10-årig flicka knivhuggits i Hjällbo så ringde gärningsmannen till SOS Alarm. SOS Alarm vidarebefordrade inte samtalet till polisen. Detta enligt Göteborgs-Posten. En följd av SOS Alarms nonchalans kunde eventuellt ha varit att flickan inte klarat sig. Läs mer…

Grunden till problemen i Carema är privat ägande och vinstmaximering

Aktiebolag har ett enda syfte. Att tjäna ihop pengar till sina ägare. Därav följer att vinstmaximering är en naturlig del av verksamheten. Vinstmaximering i den offentligt finansierade vården kan ske på minst tre sätt, nedskärning av personal, mindre pengar till Läs mer…

Privatskolorna har försämrat resultaten – inte förbättrat

Privatiseringen av skolorna i Sverige har åtföljts av en stadigt försämrad prestation bland de svenska skoleleverna. I internationella jämförelser sjunker resultaten för svenska elever i jämförelse med andra länders skolelevers. Samtidigt så har betygen höjts i Sverige och resultaten på Läs mer…

Miljardnota för järnvägsprivatiseringen

Den ideologiskt drivna privatiseringen av våra järnvägar har tillsammans med vinststyrning inneburit en klar försämring av våra järnvägar. Med bristande underhåll och personalbrist som resultat av vinstjakten har resultatet blivit allt fler inställda tåg, förseningar och haverier. Konkursfärdiga bolag driver Läs mer…

Problemet är inte SOS Alarm utan vinstjakten

Problemen inom SOS Alarm som lett till att minst en person dött beror inte på bolaget i sig. Problemet är vinstjakten, privatiseringen, upphandlingsförfarandet. Det innebär att man även om man byter larmbolag som landstingen i Uppsala län, Västmanland, Södermanland och Läs mer…

Brott bakom tågolycka?

Den allvarliga tågolyckan i Stenungsund som innebar att två 18-åriga unga kvinnor dödades misstänks nu kunna bero på ett fel i signalsystemet som gjort att signalen som varnar för tåg satt igång försent. Olyckan är därför polisnamäld och brottet som Läs mer…

Mycket mygel med vaccinstudier

Ett internationellt nätverk av forskare som kallas för Cochrane har kommit fram till att det inte finns några belägg för att vaccination mot vanlig säsongsinfluensa har några positiva effekter för äldre. Man menar att de studier som finns är av Läs mer…