Dags att släcka kapitalismen

Brandsommaren 2018 ställer oss inför oräkneliga frågor. Många får vi vänta med att söka lösa tills efteråt, som praktiska lärdomar inför det kommande. Brandflygplan, helikopterkrokar, skyddsavbränning och begränsningslinjer. Myndighetsansvar, tillståndsgivning, eldningsförbud och … Läs mer

Marknadsstyrning skapar problemen i vården

Många problem har avslöjats inom den privata vården. Orsaken till vanvården av vår gamla och sjuka är vinstjakt och vinstmaximering. Något som är en följd av att man låter företag sköta vården. Målsättningen för privata företag är nämligen vinst till ägarna, inte att ge en bra … Läs mer