Ägande i svenskt fiske i ett historiskt perspektiv

Del 2 av 7 i serien Socialistisk fiskeripolitik

Del 2 av 7 i serien Socialistisk fiskeripolitikTraditionellt kan ägandet och utnyttjandet av Sveriges fiskevatten delas in i tre områden. Västkusten samt Skåne och Blekinge där fisket varit fritt för vem som helst att ägna sig åt är ett område. Det fria Läs mer…

Advertisements

För en rödgrön lokaldemokrati

Hur skulle ett idealiskt (välfärds)samhälle kunna se ut i framtiden? Min slutsats är att småskalighet är avgörande. Det första urkommunistiska demokratiska samhället var de grupplokala jägar-samlarna. Där utvecklades våra rättvise- och jämlikhetsbeteenden och tendenser. När det storskaliga jordbruks- och industrisamhället Läs mer…

Är utländska uppköp av svenska företag ett problem?

Det kan i alla fall var ett problem om forskning flyttrar utomlands, om huvudkontor och styrning flyttar utomlands och om rationaliseringar leder till nedskärningar i främst Sverige. Konsekvenserna av detta är att arbeten flyttar utomlands och kompetensen i Sverige minskar. Det Läs mer…

Dum, dummare, dummast – en kommentar till Thomas Gür

En kommentar i SVD, av Thomas Gür förstås, kring Jonas Sjöstedts förslag på förbud av bemannningsföretag tar nog priset i dumhet. För det första, innan bemanningsföretagen så fanns hade folk jobb. Arbetstillfällen som idag bemannas med hjälp av bemanningsföretag, låga Läs mer…

Kvoterade styrelser är bra för det urholkar äganderätten

Inte bara därför förstås. Men en bieffekt av könskvoterade styrelser är, som Tove Lifvendahl i SVD påpekar, en viss urholkning av äganderätten. Det är något bra. En biffeffekt som också är positiv. Minerallagstiftningen är i grunden bra för den urholkar Läs mer…

Vatten – en gemensam resurs som inte ska vara privatägd

Del 4 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande

Del 4 av 7 i serien Naturtillgångar och ägandeFärskvatten finns det en begränsad mängd av på jordklotet. Rent färskvatten, rent sötvatten. På vissa delar av jordklotet finns det mycket vatten. På andra lite. Vatten är därmed med nödvändighet en resurs Läs mer…

Malm och mineral ska vara kollektiv egendom

Del 2 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande

Del 2 av 7 i serien Naturtillgångar och ägandeDet svenska minerallagstiftningen av idag innebär att markägaren inte har rätt till det som finns under ytan, dvs malmer och mineraler. Det tycker jag är bra. Det innebär att malmer och mineraler Läs mer…

Nyliberalism avlade rysk rövarkapitalism

Boktips Århundradets brott Stefan Hedlund Fischer & Co Nyliberalism avlade rysk rövarkapitalism Kommunismens fall gjorde nyliberaler i västvärlden och i Ryssland segerrusiga av enögd högerdogmatism. Bara marknadskrafterna släpptes fria och staten stympades skulle allt ordna sig till det bästa i Läs mer…

Kommunal ekosocialism

Boknytt Social Ecology and Communalism Murray Bookchin AK Press Kommunal ekosocialism Den för några år sedan bortgångne amerikanske facklig-politiske aktivisten Murray Bookchins fritänkande visionära filosofi presenteras här i fyra korta essäer. Han sågar liberalindividualistisk anarkism, ”fabriksproletaristisk” syndikalism, och statscentralistisk marxism. Läs mer…

Vänstern, arbetet, ägandet och immaterielrätten

Del 7 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Del 7 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrättRätten till ersättning för tänkande, idéer och intellektuella tankegångar är en naturlig del av ett marknadssystem menar Marianne Levin i SVD. Fast det hon argumenterar för är förstås att det är en Läs mer…

Stöld är samhälleligt och socialt betingat

Vad som är att betrakta som stöld är bestämt utifrån samhälleliga, sociala och kulturella betingelser. Det varierar över tid och kan vara lite olika i länder som England och Sverige. I England anses det i princip var stöld om du Läs mer…