Journalisters bristande förmåga att kontrollera fakta är förvånande

Journalister tycks ha en välutvecklad förmåga att nonchalera fakta eller inte bry sig om fakta. Jag märker det när det gäller brottslighet och jag märke det ännu mer när det gäller havsmiljö och fiske. De tycks ofta inte ens bry sig om enkel googling. Läs mer…

Advertisements

De fruktansvärda förenklarna

För ungefär trettio år sen konstaterade nederländska Jordens Vänner, Milieudefensie, att det fanns tre typer av utsläpp som stod för den allra största andelen miljöförstöring – koldioxid, organiska halogenföreningar, och tungmetaller. Resten var ett mindre problem. Läs mer…

Kärnkraft är olönsamt och miljöfarligt

Kärnkraften i Sverige är olönsam. Det är därför kärnkraftsreaktorer stängs. Frö att driva de gamla kärnkraftverken vidare krävs så stora investeringar att det helt enkelt inte är värt det. Dessutom är avfallet från kärnkraften an allvarlig miljöfara i 100 000-tals år. Läs mer…

Ökad försäljning av svensk ekomat

Försäljningsvärdet av svenskproducerad ekologisk mat ökade med 2,6 procent, eller 133 miljoner kronor, under pandemiåret 2020. Det visar färsk försäljningsstatistik från analysföretaget Nielsen. Siffrorna presenteras av Ekologiska Lantbrukarna i rapporten Svenskt ekoindex 2020 kvartal 4. Läs mer…

Städernas träd viktiga för miljö och ekonomi

Hur mycket luftföroreningar tar våra stadsträd hand om? Hur mycket kol kan träd lagra och förhindra utsläpp av koldioxid? Kan samhället tjäna pengar på träd? Läs mer…

Covid-19 är varken den första eller den sista sjukdomen av sitt slag

Andreas Malm skriver i Aftonbladet att covid-19 bara är den första i en lång rad av zoonotiska sjukdomar, dvs sjukdomar som sprid från djur till människa, som kommer att spridas bland människor. En del kommer att vara värre och en del kommer att vara lindrigare. Så långt är det hela korrekt. Läs mer…

Solel och batterier kan kompensera för Sveriges svaga elnät

Under en tid har kyla och kraftiga obalanser i elsystemet orsakat effektbrist i landet, framförallt i södra Sverige. Precis som under en kort tid i somras är elnätet extremt hårt belastat. Solel och batterier kan dock användas för att kompensera för detta. Läs mer…

Tomas Kåberger skriver intressant i ETC om elproduktion och elmarknad

I två artiklar i ETC har Tomas Kåberger skrivit mycket intressant om elmarknaden. Han är mycket kunnig och det mesta är korrekt. Men i den andra av de två artiklarna påstår han en märklig sak, nämligen att solceller inte skulle ge nån el på vintern. Läs mer…

Regeringen vill ta fram vätgasstrategi

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en övergripande strategi för vätgas. Målet med strategin och åtgärdsförslagen är utveckla och tillvarata möjligheterna med vätgas och elektrobränslen och underlätta för omställningen till fossilfrihet. Läs mer…

En socialistisk klimatpolitik

En socialistisk klimatpolitik måste som övergripande mål ha en målsättning som innebär att vi helt slutar använda fossila bränslen. I världsmåttstock så handlar det främst om fyra saker, sluta använda fossila bränslen för elproduktion och uppvärmning, sluta med fossildrivna bilar och minska bilismen, sluta flyga och minska användningen av fossila råvaror i stålindustri och cementindustri. Läs mer…

Alaskas jättekrabbor

Under mina många vuxensomrar på Brännö i den göteborgska skärgården återkom ständigt två aktiviteter; ”Dans på Brännö brygga” och krabbjakt med mitt ”låtsasbarnbarn” Lisa. Det senare kan bli betydligt mer riskfyllt i framtiden om den gigantiska kungskrabban sprider sig till den svenska västkusten Läs mer…

Exotiseringen av gruvindustrin

Huvuddelen av världens malmer och metaller bryts i stora gruvor med stor maskiner och få arbetare. De kan orsaka stora miljöproblem och innebär att arbetskraft utnyttjas men de kan lika gärna vara utan stor miljöproblem och bra arbetsplatser. Läs mer…

Alla har rätt till stad

På 70-80-talen, när vi i miljörörelsen försökte få gehör för tankar om en tät, transportsnål stad hade vi oftast Hyresgästföreningen emot oss. På den tiden var det en självklarhet att många nya bostäder (Hyresgästföreningens mål) var samma sak som många nya perifera förorter, sammanbundna av motorvägar. Läs mer…

En socialistisk stadsplanering

En socialistisk stadsplanering måst utgå från några grundläggande principer. Dessa är att stadsmiljön är till för alla och ska vara lika tillgänglig för alla. Den måste utgå från demokrati, dvs alla som kan och ska utnyttja staden har rätt att ha åsikter och påverka utformningen, arkitekturen, trafikplaneringen, den tekniska utformningen och mycket mer. Läs mer…

Naturskyddsföreningen kritisk till inskränkningar i strandskyddet

I mitten av december presenterades en statlig utredning som föreslog en kraftig försvagning av strandskyddet i Sverige. Förslaget hotar enligt Naturskyddsföreningen både allmänhetens tillgång till stränder och djur- och växtlivet i strandzonen.  Läs mer…