Avskaffa reseavdragen

Det finns idag ingen anledning att subventionera resor. Speciellt inte resor med bil. Därför borde reseavdragen avskaffas omedelbart. Huvuddelen av reseavdragen går till rika personer i storstädernas välmående villaförorter. Det behöver inte avdragen. Resten går till boende i glesbygd. De Läs mer…

Advertisements

Fosfor är inget gift samt överdrifter om vattendragen i Göteborg

Det finns höga gifthalter i Göteborgs vatten skriver journalister med anledning av en rapport om Göteborgs vattendrag. Deras skriverier visar på en omfattande okunnighet och de verkar inte ha läst rapporten utan bara pressmeddelandet om rapporten. Resultatet är överdrifter och Läs mer…

Kärnkraftsvänstern – ytterligare en urspårning mot det högerextrema

Jag har skrivit ett par inlägg om de personer inom vänsterpartiet som kan anses vara anfäktade av stalinism och vilka konsekvenser det kan få som exempelvis urspårning mot högerextremism. Johan Ehrenberg har för sin del skrivit två artiklar i ETC Läs mer…

Inte fel att riva delar av Handelshögskolan i Göteborg

Just nu rivs en äldre del av Handelshögskolan i Göteborg. Det är en del av skolan som på ett tydligt sätt förfulat stadsmiljön i Haga och Vsasatden på ett tydligt sätt. Byggnaden vänder sin mycket slutna baksida med små fönster Läs mer…

LNG är ett bättre bränsle för fartyg och medför minskade utsläpp

En journalist på ETC har läst en rapport om LNG (flytande naturgas) som bränsle. Fast journalisten Karin Holmberg verkar tyvärr inte ha läst själva rapporten utan bara en sammanfattning. Tyvärr ger sammanfattningen en skev bild av rapportens innehåll. Rapporten visar Läs mer…

Plastpåsar är miljövänligare än tygpåsar

Lovisa Berglund Från Grön Ungdom försöker i ett debattinlägg i ETC bevisa att plastpåsar inte alls är mer miljö- och klimatvänliga än tygpåsar. Det hon lyckas bevisa är dock det motsatta, att plastpåsar är mer miljövänliga. Om en vanlig plastpåse Läs mer…

Vänsterpartiets parlamentariska blindhet

Var på mitt första större möte i Vänsterpartiet den gångna helgen. Jag är numera också medlem i V, vid sidan av medlemskapet i föreningen Socialistisk Politik (SP). Det var en konferens inför Vänsterpartiets stundande kongress i vår. En stor mängd Läs mer…

Demokrati, rörelsearbete, EU och socialismens möjlighet

Vänsterpartiet i Göteborg ska i helgen hålla en konferens inför Vänsterpartiets kongress senare i vår. En kongress som fokuserar på partiprogram, strategi och stadgar. Inför kongressen har en lång rad motioner skrivits av ett begränsat antal personer. Grovt kan de Läs mer…

Mer gods på järnväg till Göteborgs hamn

Containervolymerna ökade för andra året i rad i Göteborgs hamn år 2019 . En tydlig trend är att containergods från hela Sverige koncentreras till Göteborgs hamn och det sker via järnvägstransporter. Totalt transporterades 456 000 TEU (en TEU motsvarar en Läs mer…

Svensk klimatpolitik är felaktigt utformad

Svensk klimatpolitik av idag fokuserar på lokala, regionala och nationella utsläppsmål. Detta kan ofta var rent kontraproduktivt och minskningar av utsläppen i Sverige kan innebära ökade utsläpp i andra länder. En vettig klimatpolitik måste fokusera på globala utsläppsminskningar och det Läs mer…

Tobaksodlingen i Göteborg

I vad som kunde blivit en intressant artikel i GP om tobak och snus i Göteborg har journalisten Magnus Vasell tyvärr fått en del om bakfoten. Där Ullevi ligger har det sannolikt aldrig odlats tobak. Där låg under den tid Läs mer…

Sveriges samebyar

Med anledning av domen kring jakt- och fiskerättigheter på statlig mark i fjällen kan det vara intressant att veta lite mer som Sveriges samebyar. Vad det är för nåt, hur stora områden de omfattar med mera. Därför har jag skrivit Läs mer…

Klimatrörelsen har tvingat EU att agera

EU lanserade nyligen sitt nya klimatomställningsprogram som fått det trendkänsliga namnet Green Deal och som innehåller det lika trendkänsligt döpta Just Transition Mechanism; en mekanism för rättvis omställning. Med det språkbruket anknyter EU till den växande mobiliseringen runt en Green New Läs mer…

Seger för Girjas sameby mot svenska staten

Girjas sameby stämde den svenska staten år 2009 för att de fråntagit sina fiske- och jakträttigheter som de haft av urminnes hävd. De har vunnit i varje instans, såväl i tingsrätt som hovrätt och nu också i Högsta domstolen. Målet Läs mer…

Trafikverkets prognoser gynnar regelmässigt bilismen

DN har granskat Trafikverkets prognoser och kommit fram till att de regelmässigt överdriver bilismen och regelmässigt underskattar tågtrafiken. Bilisternas tid värderas dessutom högre än tågresenärers. Resultatet är att bilvägar byggs trots att det egentligen inte behövs medan satsningar på tågtrafik Läs mer…

Utrotningen av däggdjursarter började för miljoner år sen

Den biologiska mångfalden började minska tidigare än vad forskare hittills trott. Enligt en ny studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecology Letters, är det människans förfäder som påbörjade processen. Det internationella forskarteamet bakom den nya studien kommer från Sverige, Schweiz Läs mer…

Danmark och Sveriges kolkonsumtion är inte jämförbara

Det har blivit populärt bland miljövänner att hävda att Sverige numera konsumerar mer kol än Danmark. Det är en felaktig argumentation och ett vilseledande påstående. Svensk och dansk kolkonsumtion är inte jämförbar. Det kol som importeras till Sverige används för Läs mer…

Det där med livsmedelsexport är lurigt

Sveriges viktigaste exportvara på livsmedelsområdet är lax. Kinas viktigaste exportvara är fisk. EU:s import av fisk kommer i stor utsträckning från Kina. Laxen som exporteras från Sverige är importerad från Norge för att vidareförädlas här. Värdet mångdubblas i det läget Läs mer…

Självklart är Greta Thunberg vänsterpopulist – eller?

När Greta Thunberg kallades vänsterpopulist av SVT-journalisten Erika Bjerström så var det naturligtvis ett sant påstående med tanke på den artikel som fick Bjerström att komma fram till den analysen. Men också problematiskt då det också fungerar som ett sätt Läs mer…