Trafikverkets prognoser gynnar regelmässigt bilismen

DN har granskat Trafikverkets prognoser och kommit fram till att de regelmässigt överdriver bilismen och regelmässigt underskattar tågtrafiken. Bilisternas tid värderas dessutom högre än tågresenärers. Resultatet är att bilvägar byggs trots att det egentligen inte behövs medan satsningar på tågtrafik Läs mer…

Advertisements

Utrotningen av däggdjursarter började för miljoner år sen

Den biologiska mångfalden började minska tidigare än vad forskare hittills trott. Enligt en ny studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecology Letters, är det människans förfäder som påbörjade processen. Det internationella forskarteamet bakom den nya studien kommer från Sverige, Schweiz Läs mer…

Danmark och Sveriges kolkonsumtion är inte jämförbara

Det har blivit populärt bland miljövänner att hävda att Sverige numera konsumerar mer kol än Danmark. Det är en felaktig argumentation och ett vilseledande påstående. Svensk och dansk kolkonsumtion är inte jämförbar. Det kol som importeras till Sverige används för Läs mer…

Det där med livsmedelsexport är lurigt

Sveriges viktigaste exportvara på livsmedelsområdet är lax. Kinas viktigaste exportvara är fisk. EU:s import av fisk kommer i stor utsträckning från Kina. Laxen som exporteras från Sverige är importerad från Norge för att vidareförädlas här. Värdet mångdubblas i det läget Läs mer…

Självklart är Greta Thunberg vänsterpopulist – eller?

När Greta Thunberg kallades vänsterpopulist av SVT-journalisten Erika Bjerström så var det naturligtvis ett sant påstående med tanke på den artikel som fick Bjerström att komma fram till den analysen. Men också problematiskt då det också fungerar som ett sätt Läs mer…

Det krävs mer gruvbrytning i Sverige

Företrädare för tankesmedjan Gröna folkhemmet har skrivit en debattartikel i DN om att det behövs mer gruvbrytning i Sverige. Det är en rimlig inställning. Orsaken är enkel. Ska vi kunna ersätta fossildrivna bilar med elbilar behövs det mer av vissa Läs mer…

Klimatförändringar är inte miljömord

Kajsa Ekis Ekman hävdar i en artikel i ETC att klimatförändringar borde kallas miljömord. Det är dumheter. Hon har inte heller koll på biologin. Innan en ledare skrivs så borde en skribent läsa på. Det hade tagit henne 2 minuter Läs mer…

Oärligt om sjöfart och bunkerolja på Supermiljöbloggen

Supermiljöbloggen skriver om den nya reglerna på sjöfartens område som innebär högre krav på att minska utsläppen av framförallt försurande svaveldioxid. Att använda bunkerolja som fartygsbränsle vilket är det vanliga idag orsakar stora utsläpp av svaveldioxid (försurar marken och havet), Läs mer…

Varför kärnkraften inte behövs

Kärnkraft kan producera mycket energi, stabilt och utan att vädret påverkar. Solenergi, vindkraft och vattenkraft är alla på olika sätt beroende av vädret. Vattenkraft i mindre utsträckning än de andra då dammar kan användas för att lagra energi. Men det Läs mer…

De mest lästa artiklarna på bloggen 2019

Av de mest lästa inläggen på min blogg under 2019 så handlar alla utom ett om brottslighet. Alla utom två handlar om organiserad brottslighet vilket är det jag främst skriver om. Dessutom skriver jag mycket om invandring och rasism. Ett Läs mer…

Tveksam klimatmärkning av mat

Gunnar Rundgren, småbrukare och lantbrukskonsult, har skrivit en intressant artikel om klimatmärkningen av mat i tidningen ETC. Han har dessutom anmält den till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring. Orsaken till hans kritik är främst att mätningar av växthusgasutsläpp från livsmedel är Läs mer…

GMO-grödor och extensiv boskapsskötsel ger mindre övergödning

Jordbruket står för i stort sett hela utsläppet av ammoniak (medför ökad kvävebelastning på naturen, dvs övergödning) i EU. Ammoniak bidrar till försurning och övergödning och bildar även hälsoskadliga partiklar. Utsläppen av ammoniak kommer idag framförallt från hantering och spridning Läs mer…

Att snabbt minska sjöfartens utsläpp kräver lågsvavliga bränslen

Sedan 1980-talet har framförallt de starkt försurande svaveldioxidutsläppen från industrin minskat med omkring 94% medan utsläppen av kväveoxider har minskat med omkring 57%. Den viktigaste orsaken är den minskade användningen av kol och olja för uppvärmning och elproduktion. Det är Läs mer…

Ökad samhällsnytta med trängselskatter eller högre parkeringsavgifter

Medelstora svenska städer kan nå ökad samhällsnytta med trängselskatter eller ökade parkeringsavgifter Det visar en ny forskningsstudie från VTI. I studien har forskarna Disa Asplund och Roger Pyddoke analyserat samhällsekonomiskt optimala trängselskatter och parkeringsavgifter i en modell av Uppsala. Metoden Läs mer…

Kampen mot kunskapsresistens bortser från vårt evolutionära arv

Sanningssökande och vetgirighet sägas vara unikt mänskliga särdrag. “Men grupptillhörighet är viktigare. Vi slutar lyssna till fakta om de nya insikterna äventyrar vår plats i gruppen”, säger Mikael Klintman, professor i sociologi. Men det finns knep att ta till för Läs mer…

Allt fler flyttar till städer och kvar blir ”dubbla förlorare”

När fabriken i den lilla orten läggs ned, försvinner jobben och huspriserna faller. Kvar blir ”dubbla förlorare” – och växande högerpopulism. ”Inflyttningen till städerna går inte att stoppa. Istället måste vi göra det enklare att flytta och pendla”, menar Peter Läs mer…

Sverige har ingen havsnivåhöjning

I dagens Sverige förekommer ingen havsnivåhöjning rent generellt. Endast i Skåne finns det idag en höjning av havsnivån. Skribenten Andreas Vilhelmsson på Supermiljöbloggen har uppenbarligen noll koll på verkligheten. Anledningen till att Sverige inte har någon havsnivåhöjning är att vi Läs mer…

Bra om Stenungsund, men tyvärr lite dålig koll

Anneli Moran har skrivit en  bra artikel om den kemiska industrin i Stenungsund, mer specifikt om Borealis. Men som vanligt har hon ingen riktig kontroll på ämnet hon skriver om. För hon skriver om krackeranläggningen som faktiskt ligger mitt bland Läs mer…