Kraftig minskning av växthusgasutsläppen redan innan covid-19

Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin minskade enligt SCB med 8,1 procent första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år. Detta var i huvudsak innan covid-19 fick landet i sitt grepp. Minskningen beror framförallt på minskningar av utsläppen från energibranschen, Läs mer…

Advertisements

Tankvagnsolycka med mycket explosiva och giftiga ämnen

Minst en tankvagn med farligt gods har spårat ur och vält på Sävenäs rangerbangård i östra Göteborg. Polisen hävdar att vagnen som vält innehåller etenoxid och väteperoxid men tankvagnar innehåller normalt bara ett ämne så antingen är det två vagnar Läs mer…

Ibland kan byråkratier löpa amok

Många har påpekat att Sverige är lite udda på det viset att det inte är politiker som leder kampen mot epidemin, utan byråkrater från Smittskyddsmyndigheten. Men det är helt i enlighet med traditionen. Byråkratin agerar självständigt inom sitt fack. Politiker ska Läs mer…

Har IPCC fel om jordbrukets utsläpp av växthusgaser?

Per Frankelius, docent / universitetslektor på Linköpings universitet, menar i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Agronomy Journal att FN:s klimatpanels (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) beräkningar av växthusgasutsläppen från jordbruket är felaktiga och kraftig överskattar jordbrukets utsläpp. Lantbrukets Läs mer…

Allmänningens tragedi, äganderätt och nyttjanderätt

Allmänningens tragedi är det som inträffar när en gemensamt ägd och kontrollerad resurs överutnyttjas. Det medför ofta miljöförstöring av olika slag. Som det står i boken Ägandet av himmel, hav, skog och bygd av Lars Jadelius: Allas övergår lätt till Läs mer…

Sprängkullen – 1970-talets stora musikställe

Sprängkullen var ett spelställe i Göteborg. Inte bara ett spelställe utan en konsertlokal, teaterscen, barnteaterscen, lekverkstad, filmvisninglokal, möteslokal, café, skiv- och bokhandel och mycket mycket mer. Ett kulturhus. Verksamheten drevs av en föreningen med namnet Föreningen Ett hus i Centrum. Läs mer…

Norsk vänster nästan lika korkad när det gäller fiske som svensk och dansk

Det stora problemet i fisket har historiskt varit det som kallas ”allmänningens tragedi”. Genom att fisk i haven varit allas gemensamma egendom har ingen tagit ansvar och det har fiskats för mycket med resultat att många fiskbestånd fiskades till utrotningens Läs mer…

Den svenska skogen har nästan aldrig varit naturlig

Sen medeltiden har den svenska skogen till stor del varit brukad och inta naturskog. I Bergslagen var skogen brukad för att förse gruvor och järnbruk med trävaror, bränsle och träkol. Skogen i hela Bergslagen var i praktiken brukad. Från Dalarna/Hälsingland Läs mer…

Vänsterpartiets dumheter om EU:s krisstöd och Ehrenbergs klokhet

Vänsterpartiet har varit kritiska till att de länder som drabbats hårt ekonomiskt av covid-19-krisen skulle få stöd. De har i praktiken gett stöd till den svenska regeringen nyliberala förslag om lån istället för bidrag till de länder som drabbats hårt Läs mer…

Nyttjanderätt är det rimliga för gemensamt ägda resurser

Gemensamt ägd mark och gemensamt ägda resurser är av flera olika slag. Gemensamt ägda resurser som förvaltas av staten och samfälligheter som förvaltas gemensamt av delägarna. Det finns ett antal naturresurser som anses vara alla egendom och det är staten Läs mer…

Girjasutredningen och samernas rättigheter

Efter att Girjas sameby tilldömts rättigheterna till fisket och jakten på statlig mark inom samebyns område ska nu den svenska sten se över hela lagstiftningen i en utredning. Med anledning av detta har Svenska Samernas Riksförbund (SSR) uttalat sig. SSR Läs mer…

Drabbas verkligen svarta hårdare av klimatorättvisor?

Svarta drabbas hårdare av klimatorättvisor menar den US-amerikanska klimataktivisten Leah Thomas i en intervju i tidningen ETC: För Leah Thomas är det anmärkningsvärt att folk inte ser problemen i att rasifierade befolkningsgrupper i USA påverkas av miljöproblem i en högre Läs mer…

Åtal för omfattande handel med reptiler

Den 2 juli åtalades en man för grovt artskyddsbrott och smugglingsbrott, misstänkt för att ha bedrivit omfattande illegal handel av sällsynta eller särskilt skyddsvärda reptiler. Polisens artskydds- och kulturarvsbrottsgrupp har utrett ärendet sedan hösten 2017. – Det finns få tidigare Läs mer…

Vänsterpartiets Elin Segerlind bör inte vara ansvarig för fiskerifrågor

Elin Segerlind är vänsterpartiets ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Hon är därför också ansvarig för fiskerifrågor. Det är möjligt att hon kan mycket om jordbruk och miljö på land. Men om fiske vet hon inget. Hon uttalar sig regelbundet om Läs mer…

Supermiljöbloggen underblåser konspirationsteorier om 5G

Utan att ta ställning för konspirationsteorier så underblåser Elin Magndahl på Supermiljöbloggen de helt befängda konspirationsteorier som finns kring 5G genom att sprid helt obevisade och faktiskt oseriösa påståenden om att radiovågar skulle kunna ge cancer. Detta skriver Magndahl efter Läs mer…