Gängkrigen i Stockholm

Huvuddelen av skjutvapenmorden i Sverige sker i Stockholm. Hälften eller mer än hälften trots att Stockholmsområdet bara har drygt 20% av Sveriges befolkning. De är kopplade till en rad olika konflikter mellan flera olika nätverk.

Alby/Fittja

I Alby och Fittja finns det enligt DN en lokal konflikt som bröt under 2021. Det ska handla om en konflikt inom ett lokalt narkotikanätverk som har resulterat i flera väpnade attacker. Två unga män har mördats, en i maj och en augusti. De var vid mordtillfällena 18 respektive 22 år gamla. Den unge mannen som mördades i maj ska enligt uppgift ha en koppling till Vårbynätverket. Om det är så förefaller uppgifterna i DN om en intern konflikt som felaktiga. Bägge fallen är ouppklarade.

Bredäng/Sätra

Två konkurrerande kriminella grupperingar, Bredängsnätverket och Sätranätverket, är sedan flera år inblandade i en blodig fejd. 2019 hittades två unga män mördade i en källare. Någon dag senare dödades en 24-årig man i ett hämndattentat.

2020 greps flera medlemmar i Sätranätverket, då de misstänktes vara på väg att öppna eld mot ett barnkalas som arrangerades av ett par medlemmar i Bredängsnätverket och Bandidos MC. 4 personer ska vara medlemmar i både Bredängsnätverket och Bandidos MC och de två kriminella grupperingarna måste anses vara allierade.

Ett brutalt mord på en 27-årig man vid en pizzeria i Sätra i juni 2021 tros vara det senaste dådet som är knutet till konflikten.

Bredäng/Östberga

Narkotikaorganisationen Östberganätverket ligger sedan 2013 i bitter fejd med konkurrerande Bredängsnätverket. Konflikten startade med ett bråk om ett kokainparti och sedan dess har ett tiotal mord och mordförsök skett.

Efter att en av ledarna inom Östberganätverket dömts till fängelse försökte en yngre falang ta över en del av affärerna. Detta utlöste en intern konflikt som under 2020 skördade minst fyra dödsoffer.

Farsta/Fagersjö/Flemingsberg/Älvsjö

Personer från olika grupperingar är sedan 2019 indragna i konflikter som lett till flera mordförsök, mord och bombdåd. Konflikten ska ha börjat som ett personligt bråk mellan två tidigare vänner.

En av männen, en 30-åring som anses ha en ledande position inom Flemingsbergsnätverket har dömts för att ha anstiftat ett mord på Årstabron hösten 2020. Efter mordet har flera ouppklarade sprängdåd skett. Även en dödsskjutning mot en 43-årig man och ett mordförsök på en 16-årig pojke i Farsta i oktober i 2021 antas ha koppling till konfliktkomplexet. Under november 2021 skedde ytterligare ett antal skjutningar.

Fisksätra

Två grupperingar konkurrerar enligt DN om den lokala narkotikamarknaden. En konflikt bröt ut under hösten 2020 med flera ouppklarade skjutningar och knivdåd. Den ena grupperingen ska enligt DN ha tagit kontrollen med stöd av bland annat ett nätverk från Alby. Flera skjutningar och våldsdåd ägde rum hösten 2021 och vintern 2021/2022. Konflikten verkar inte direkt vara lösta vilket Lasse Wierup i DN antytt.

Flemingsberg

Intern konflikt i Flemingsberg mellan två lokala grupperingar. En 25-åring från den ena sidan sköts ihjäl i början av juli Två barn skottskadades vid en förmodad hämndattack ett par veckor senare. Konflikten bedöms av polisen fortfarande vara pågående.

Husby

Den kriminella grupperingen Husbys hyenor (HH) har sedan 2017 fått en dominerande ställning Husby. De ska ha tagit över efter att polisen tidigare slagit ut flera etablerade narkotikanätverk. Sedan sommaren 2020 ligger Husbys hyenor i fejd med grupperingen Filterlösa grabbar (FLG), från Rinkeby/Tensta och ett flertal mord har skett.

En spricka tycks ha uppstått inom HH under våren 2021. Den har bl.a. lett till att en 28-årig kriminell ledargestalt mördats. Flera personer i grupperingen har gripits men risken för nya mord betraktas av polisen som överhängande enligt uppgifter i DN.

Hässelby/Vällingby

En eller flera konflikter pågår inom det lokala kriminella nätverket Lejonen. Enligt DN ska det handla om en konflikt om narkotikahandeln. I oktober 2021 skottskadades en man i 20-årsåldern och i november samma år utsattes två bröder för beskjutning. Den ene av bröderna, som var 21 år gammal och hemmahörande i Järfälla, dog av skadorna. En 23-åring som dömts flera gånger, bland annat för grovt narkotikabrott och övergrepp i rättssak är en ledande person på ena sidan av konflikten.

Efter ett rån mot en känd rapartist i Vällingby finns även tecken på att fiendeskap med personer inom Shottaz från Rinkeby blossat upp.

Jordbro

En eller flera konflikter utbröt enligt DN mellan kriminella i Jordbro under hösten 2021. I september skottskadades två män, varav en 25-årig före detta medlem i nätverket Shottaz från Rinkeby. Därefter har minst ytterligare två personer utsatts för mordförsök. I ett av fallen har tre tonårspojkar suttit anhållna men är nu släppta. Risken för nya dåd bedöms vara hög.

Rinkeby/Tensta/Hjulsta

De kriminella nätverken Shottaz och Dödspatrullen har länge varit indragna i en konflikt. Den startade redan 2015. Ett tiotal mord och mordförsök har skett varav bara ett lett till fällande dom.

Efter att äldre medlemmar gripits och i några fall mördats har undergrupper uppstått, däribland Filterlösa grabbar (FLG), som anses vara lierade med Shottaz. Även andra grupperingar, däribland Headshotligan och Husbys hyenor har dragits in i den alltmer komplicerade konfliktsituationen med nya mord som följd. Under vintern 2021/2022 har dessutom ett nytt gäng växt fram Rinkeby enligt uppgifter i Aftonbladet. De kallas Scorpionerna och har vuxit fram ur FLG.

Bägge sidor har också inlett samarbeten med kriminella nätverk på andra håll i landet och i ”Dödspatrullens” fall även i Danmark.

Sedan polisen i höstas lyckades gripa ett flertal personer för mord och mordförsök har några nya dödliga skjutningar inte skett. Risken för att en eller flera konflikter åter ska flamma bedöms vara överhängande.

Södertälje

En intern konflikt utbröt inom Södertäljenätverket under vintern 2019/2020 med flera skottlossningar och sprängdåd som följd. Polisen bedömer att konflikten lever kvar.

Tureberg

En 28-årig man sköts ihjäl mitt på ljusa dagen i Husby i nordvästra Stockholm den 31 maj 2021. Mordet var sannolikt en hämnd för ett mord i Sollentuna 2019 på en person i Turebergsnätverket men ska vara utfört av inhyrda mördare från ett annat nätverk. Fyra personer häktades efter mordet, tre för mord och en för medhjälp till mord.

Upplands Väsby

Unga kriminella i Upplands Väsby drabbade enligt DN samman i flera uppgörelse under 2021. I början av juli sköts en man i 20-årsåldern i huvudet men överlevde. En 17-åring har häktats och en 13-åring LVU-omhändertagits efter misstankar om mordförsök. Polisen anser enligt DN att risken för nya dåd är svårt att bedöma.

Upplands Väsby/Rotebro

Enligt DN blossade en konflikt mellan två grupperingar upp i början av hösten 2021. Det har resulterat i skottlossning och sprängdåd mot bostäder. I september skadades en helt oskyldig kvinna sedan en inkastad handgranat detonerat i hennes lägenhet. Den häktade och misstänkte gärningsmannen tros ha tagit fel på adressens.

Vårby

Vårbynätverket är sedan 2017 i öppen konflikt med det Nätverket May. Ett flertal mord och mordförsök har skett runtom i södra Stockholm. 2019 sköt en medlem i Vårbynätverket på grund av en förväxling ihjäl lärarstudenten Shayan Gaff i Segeltorp 2019.

Nätverket May misstänks i sin tur ligga bakom mordet på en tolvårig flicka i Hallunda sommaren 2020. Tack vare uppgifter från den dekrypterade mobiltjänsten Encrochat har över ett trettiotal personer kunnat gripas och konflikten bedöms enligt uppgifter i DN som vilande.